W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z organizacjami pozarządowymi
03.02.202208:17

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach  projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2022 rok.    

Czym jest Program?
To roczny plan zamierzonych czynności i celów działania Miasta Lublin w opiece nad zwierzętami bezdomnymi. Jego celem jest:

 • zapobieganie bezdomności zwierząt na terytorium Gminy Lublin;
 • ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych;
 • zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Obejmuje realizację następujących zadań:    

 1. zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w Schronisku;
 2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 3. odławianie bezdomnych zwierząt;
 4. obligatoryjną kastrację zwierząt w Schronisku;
 5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 6. usypianie ślepych miotów;
 7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
 9. elektroniczne znakowanie psów;
 10. kastrację kotów wolno żyjących oraz kastrację psów i kotów właścicielskich.

Gdzie można zapoznać się z treścią Programu?
Program do pobrania zamieszczony został poniżej tego artykułu.

Jak organizacja może złożyć swoją opinię?
Opinie, uwagi i propozycje zmian w zapisach Programu należy składać w formie pisemnej (formularz konsultacyjny) do Biura Partycypacji Społecznej przy ul. Bernardyńskiej 3, pok. 107, 20-109 Lublin lub poprzez przesłanie formularza w formie elektronicznej na adres konsultacje@lublin.eu .

Do kiedy można składać swoje uwagi i opinie?
W terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.

 

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych