W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Powołajmy nową Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin

12.08.201910:13
Zapraszamy lubelskie organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do nowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Będzie to już czwarta kadencja tego ciała doradczego w Lublinie.
 
- Organizacje pozarządowe to nasz partner i doradca w dostarczaniu usług publicznych najwyższej jakości. NGOs-y realizują także dużą część polityki społecznej miasta. Liczę na to, że wśród zgłaszanych osób znajdą się przedstawiciele zarówno sportu, kultury czy pomocy społecznej. – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.
Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin jest powoływana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Składa się ona zarówno z osób reprezentujących organizacje pozarządowe jak i Prezydenta oraz Radę Miasta Lublin. Jej podstawowym zadaniem jest opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń, dotyczących zakresów, w których działają organizacje pozarządowe w Lublinie. Połowę składu Rady (9 osób) wskażą organizacje pozarządowe działające w Lublinie, 2 osoby wskaże Przewodniczący Rady Miasta Lublin, a 7 Prezydent Miasta Lublin. Osoby reprezentujące organizacje są wybierane w procedurze przedstawionej poniżej.
 
Kandydatów można zgłaszać do Urzędu Miasta Lublin w dniach od 12 sierpnia do 2 września 2019 r. w następujący sposób:
 
1. Uzupełniony formularz należy przesłać e-mailem na adres .

2. Do wypełnionego formularza należy załączyć zdjęcie kandydata/kandydatki (min. szerokość 800 pix, w formacje jpg lub png), które zostanie opublikowane na stronie lublin.eu.

3. Wypełniony formularz należy także złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, w wersji papierowej do Biura Partycypacji Społecznej przy ul. Bernardyńskiej 3, p. 107 lub do Biur Obsługi Mieszkańców,  do 2 września do godz.15.30. Formularz musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji. O dacie złożenia decyduje data wpływu formularza.
 
Lista zgłoszonych kandydatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta lublin.eu.
 
Głosowanie na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin odbywać się będzie od 9 do 20 września 2019 r. Głosować będzie można na opublikowanej karcie do głosowania, której wzór znajduje się w załączeniu. Kartę należy złożyć w Biurze Partycypacji Społecznej przy ul. Bernardyńskiej 3, p.107 lub w Biurze Obsługi Mieszkańców do 20 września 2019 r. do godz. 15.30. Głosować będzie można również podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 10 września (szczegóły zostaną opublikowane wkrótce).

Wyniki głosowania poda zespół złożony z przedstawicieli Prezydenta oraz organizacji pozarządowych, który zostanie powołany po etapie zgłaszania kandydatów. Wyniki uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informacje o kandydatach, którzy weszli w skład Rady, zostaną ogłoszone na portalu lublin.eu, po zakończeniu głosowania.
 

Do Rady zostanie powołanych 9 osób z największą ilością głosów. W przypadku równej ilości głosów zdecyduje losowanie. Ostateczny skład Rady poznamy prawdopodobnie na początku października, po wyznaczeniu przez Prezydenta oraz Przewodniczącego Rady Miasta swoich reprezentantów.

Pliki do pobrania

Karta do głosowania RDPP.odt
Karta do głosowania RDPP
Karta do głosowania na kandydata lub kandydatkę do Rady Działalności Pożytku Publicznego.pdf
Karta do głosowania na kandydata lub kandydatkę do Rady Działalności Pożytku Publicznego
Formularz zgłoszeniowy kandydata lub kandydatki do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin.odt
Formularz zgłoszeniowy kandydata lub kandydatki do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin
Formularz zgłoszeniowy kandydata lub kandydatki do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin.pdf
Formularz zgłoszeniowy kandydata lub kandydatki do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin