W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Poszukujemy osoby do koordynacji Lokalnej Grupy URBACT

Poszukujemy osoby do koordynacji Lokalnej Grupy URBACT
18.09.201915:34

W związku z realizacją projektu „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT III, zapraszamy do składania ofert na:

Koordynację Grupy Lokalnej URBACT w ramach projektu „com.unity.lab”

Grupa Lokalna URBACT (ULG) to platforma współpracy różnorodnych interesariuszy na poziomie lokalnym – przedstawicieli i przedstawicielek wydziałów Urzędu Miasta, organizacji pozarządowych, lokalnych społeczności, osób reprezentujących lokalny biznes, instytucje czy uczelnie wyższe, w celu transferu dobrej praktyki z Lizbony – systemu BIP/ZIP. Grupa spotyka się systematycznie i cyklicznie, wspólnie wypracowując model pracy i dalszych działań.

Forma spotkań ULG:

 • raz w miesiącu w okresie październik 2019 – listopad 2020,
 • spotkania mogą odbywać się w siedzibie Biura Partycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska 3, Lublin lub
  w dowolnej innej lokalizacji, w zależności od aktualnych celów i potrzeb związanych z pracą grupy,
 • spotkania mogą mieć formę: spotkań roboczych, spotkań szkoleniowych, spotkań warsztatowych, spacerów badawczych i eksploracyjnych, spotkań konsultacyjnych – w zależności od aktualnych celów i potrzeb związanych z pracą grupy,
 • terminy spotkań ustala Wykonawca w porozumieniu z grupą i zespołem „com.unity.lab” w Biurze Partycypacji Społecznej (min. 1x w miesiącu).

Osoby uczestniczące: do 25 osób reprezentujących wydziały Urzędu Miasta, organizacje pozarządowe, lokalne społeczności, osoby reprezentujące lokalny biznes, instytucje, uczelnie wyższe i in.

Cele spotkań:

 • integracja i budowanie społeczności lokalnych interesariuszy zaangażowanych w zmianę społeczną
  w społeczności lokalnej w oparciu o lizbońską strategię rozwoju lokalnego i metodologię BIP/ZIP,,
 • przekazywanie informacji na temat lizbońskiej strategii rozwoju lokalnego i metodologii BIP/ZIP,
 • adaptacja narzędzi pracy będących dobrą praktyką.

Zadania osoby koordynującej Grupę Lokalną URBACT:

 • techniczna i merytoryczna organizacja spotkań Grupy Lokalnej,
 • wsparcie komunikacyjne projektu w oparciu o przebieg spotkań Grupy Lokalnej,
 • zbieranie i zarządzanie wiedzą zgromadzoną podczas spotkań, w tym tworzenie notatek i informacji prasowych oraz do publikacji na stronach internetowych i mediach społecznościowych,
 • dbanie o adekwatny do aktualnych potrzeb projektu dobór interesariuszy.

Przewidywany wymiar czasowy zadania to ok. 16 godzin w miesiącu.

Wymagania wobec osoby koordynującej:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w organizacji spotkań – ocenione na podstawie CV,
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie związane tematyką rozwoju społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, budowania harmonogramu działań w oparciu o proces grupowy – ocenione na podstawie wykazu działań społecznych zrealizowanych w ciągu ostatnich 2 lat od dnia publikacji ogłoszenia,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego – umożliwiająca czytanie dokumentacji od partnerów projektu – oceniona na podstawie oświadczenia.

Oferty mogą składać osoby fizyczne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (podstawą zapłaty będzie faktura VAT lub rachunek w przypadku podmiotów niebędących płatnikiem VAT) oraz osoby fizyczne.

Oferta powinna zawierać:

 • kwotę netto i brutto usługi obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją usługi niezbędne do jej wykonania,
 • CV proponowanego koordynatora/koordynatorki,
 • dowód ukończenia studiów wyższych przez proponowanego koordynatora/koordynatorkę,
 • wykaz działań społecznych zrealizowanych w ciągu ostatnich 2 lat od dnia publikacji ogłoszenia,
 • oświadczenie na temat komunikatywnej znajomości języka angielskiego,
 • podpisaną klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 1 do tego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny oraz miejsca i formy składania ofert znajdują się w załączniku com.unity.lab - Ogłoszenie koordynacja grupy lokalnej.

Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Pliki do pobrania