W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lublina na lata 2020-2029

Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lublina na lata 2020-2029
12.08.202012:51

Gminny Program Rewitalizacji  (GPR)  jest podstawowym dokumentem uchwalonym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności.

Fundamentem Gminnego Programu Rewitalizacji jest szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, która ukazuje występujące na nim negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe.

GPR określa, na podstawie wyników diagnozy, cele rewitalizacji oraz kierunki działań, za pośrednictwem których wskazany obszar ma zostać wyprowadzony ze stanu kryzysu. Zawiera również opis przedsięwzięć, które będą realizowane na obszarze rewitalizacji.

 

1. Przedmiot konsultacji społecznych:
    Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lublin na lata 2020-2029
     
 2. Cel konsultacji społecznych:
    Celem konsultacji społecznych jest pozyskanie wniosków, uwag i opinii mieszkańców
    do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.
     
 3. Termin konsultacji społecznych:
    Konsultacje społeczne trwają od 12 sierpnia 2020 r. do  27 września 2020 r.
     
 4. Formy konsultacji społecznych:

 • otwarte spotkanie informacyjne dla wszystkich interesariuszy (mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych osób) w dniu 7 września 2020 roku o godzinie 16:30 w Ratuszu, Plac Władysława Łokietka 1, Lublin (sala nr 2).
 • warsztaty z pisania uwag do projektu Gminnego Planu Rewitalizacji odbędą się w formule on-line (z wykorzystaniem platformy ZOOM) 14 września o godz. 18.00 (w przypadku większego zainteresowania dopuszcza się zorganizowanie warsztatów także w kolejnych dniach). Zainteresowane osoby powinny do 9 września zgłosić się poprzez wysłanie maila na adres rewitalizacja@lublin.eu. W odpowiedzi otrzymają szczegółowe informacje umożliwiające udział w warsztacie.
 • zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.lublin.eu w zakładce Rewitalizacja oraz do pobrania w formacie dokumentu tekstowego (pliki do pobrania są zamieszczone również na końcu tego artykułu).

 Wypełnione i czytelnie podpisane formularze należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
 do 27 września 2020 roku włącznie:

 •  drogą korespondencyjną na adres:
   Biuro Rewitalizacji i Klimatu
   ul. T. Zana 38
   20 – 601 Lublin
 •  drogą elektroniczną:  rewitalizacja@lublin.eu
 •  osobiście: w siedzibie Biura Rewitalizacji i Klimatu przy ul. Zana 38 w Lublinie (piętro VI, pokój 606).

 5. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Lublin wyznaczona do przeprowadzenia
     konsultacji społecznych:

     Biuro Rewitalizacji i Klimatu
     ul. T. Zana 38, 20 – 601 Lublin
     tel: 81 466 25 80
     
 6. Inne niezbędne informacje:

 • Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. art. 6 ust. 1-6 ustawy
 • Tryb i zasady prowadzenia konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin określa uchwała Rady Miasta Lublin nr 722/XXVIII/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin.

WAŻNE!
Uchwała w sprawie wydłużenia terminu opublikowania raportu z przebiegu konsultacji społecznych, projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Lublin na lata 2020-2029, do 16 listopada 2020 r. 

 

Pliki do pobrania