W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

SOS dla Seniora – opaski życia

SOS dla Seniora – opaski życia
23.07.201910:20

400 osób starszych i niesamodzielnych z Lublina będzie od września pod stałą opieką. 22 lipca Miasto Lublin podpisało umowę z firmą SiDLY Sp. z o.o., która dostarczy i zapewni obsługę teleopasek, oferując osobom potrzebującym pomoc całodobowego Centrum Teleopieki. To program pilotażowy. Rekrutacja rozpocznie się 24 lipca i potrwa do 7 sierpnia 2019 r.

– To pierwszy taki projekt w naszym mieście. Inicjatywa jest elementem realizowanego w Lublinie programu „Lublin Strefa 60+”. Głównym celem jest poprawa jakości życia osób w wieku senioralnym. Wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno komunikacyjne, chcemy umożliwić osobom starszym jak najdłuższe bezpieczne pozostawanie w najbliższym im domowym zaciszu. Takie rozumienie opieki nad osobami niesamodzielnymi i starszymi wpisuje się w realizowaną przez nas politykę społeczną – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Zadanie związane z zakupem i obsługą opasek będzie realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie w okresie od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2020 r.

– To koordynowana usługa dla osób wymagających stałej kontroli i wsparcia, ale także dla tych, które są obciążone ryzykiem zdrowotnym, a chcą zwiększyć swoją niezależność. Daje poczucie bezpieczeństwa zarówno seniorowi, jak i jego najbliższym, którzy na co dzień z nim nie przebywają. Pozwala nie tylko monitorować podstawowe czynności życiowe i zdarzenia alarmowe, upadek czy opuszczenie bezpiecznej lokalizacji, ale też daje możliwość komunikowania się seniorowi z Centrum Teleopieki – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Koszt zaopatrzenia 400 osób starszych w opaski i zapewnienie systemu ich monitoringu rozstrzygnięty w drodze przetargu to kwota 190 tys. zł. Zakup zostanie sfinansowany z projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11 Włączenie społeczne, 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne dla projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku”.

Nowe środki na wsparcie seniorów

„Opieka wytchnieniowa” dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

System Teleopieki – jak to działa?

Operator systemu teleopieki zapewnia:

 • prezentację działania systemu teleopieki seniorowi oraz przeszkolenie go w zakresie obsługi urządzenia,
 • podłączenie opaski do systemu teleopieki,
 • całodobową łączność z Centrum Teleopieki,
 • monitoring wskaźników mierzonych przez opaskę,
 • rejestrację sygnałów alarmowych.

Każdy uczestnik otrzymuje opaskę na nadgarstek wyposażoną w przycisk SOS (alarmowy) i kartę SIM z możliwością połączenia głosowego z Centrum Teleopieki. Części opaski mające kontakt ze skórą są antyalergiczne i mają regulację długości paska. Opaska służy do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie łączy się z opiekunem/członkiem rodziny oraz w razie potrzeby z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy udzielają adekwatnej do sytuacji oraz możliwości pomocy, w tym: m. in. informują osoby wskazane do kontaktu o potrzebie udzielenia pomocy, wzywają pogotowie lub służby ratunkowe, jeśli sytuacja tego wymaga.

Opaska ma indywidualny, niepowtarzalny numer i wyposażona jest w:

 • przyciski do bezpośredniego połączenia się z Centrum Teleopieki i odbierania połączeń przychodzących,
 • miernik tętna,
 • czujnik upadku,
 • czujnik zdjęcia i założenia opaski,
 • lokalizator GPS (zasięg sieci obejmuje 100% terenu Lublina),
 • pomiar poziomu ładowania baterii.

Serwis opaski zapewnia wykonawca, firma SiDLY.

Centrum Teleopieki funkcjonować będzie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do obsługi wykonawca zapewnia ratownika medycznego lub ratownika posiadającego kwalifikacje zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz. U. 2019, poz. 993 oraz pracownika technicznego.

Pracownicy Centrum Teleopieki mają obowiązek:

 • odbierać alarm z opaski,
 • nawiązywać kontakt z uczestnikiem po odebraniu alarmu,
 • kontaktować się z podanym wcześniej przez uczestnika numerem telefonu w celu weryfikacji wystąpienia alarmu,
 • wzywać pomoc,
 • utrzymać kontakt z uczestnikiem do momentu przybycia pomocy,
 • stale monitorować stan techniczny opasek i poziom ich naładowania.

Dla kogo jest przeznaczona opaska?

Opaskę może otrzymać osoba, która spełnia następujące kryteria:

 • zamieszkuje na terenie Miasta Lublin,
 • jest w wieku 60+,
 • jest osobą z niepełnosprawnością, niesamodzielną,
 • ma trudności w wykonywaniu czynności życia codziennego.

Rekrutacja będzie prowadzona od 24 lipca 2019 r. do 7 sierpnia 2019 r. Dokumenty zgłoszeniowe można składać:

 • w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie, ul. Lwowska 28, Lublin, pok. 14P, tel. 81 466 55 60, 667 352 149, 539 867 635, mail: , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00,
 • w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin, ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, pok. 13, tel. 81 466 30 50 lub 81 466 20 69, mail: , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie, ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin z dopiskiem na kopercie SOS dla Seniora, przy czym za datę wpływu przyjmuje się datę wpływu dokumentów zgłoszeniowych, a nie datę wysłania formularza.

Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia w wersji elektronicznej można pobrać na stronach http://www.zow.lublin.eu/sosdlaseniora - otwórz stronę oraz www.lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/ - otwórz stronę.

Do przeprowadzenia rekrutacji powołana zostanie komisja. Wszystkie osoby zakwalifikowane zostaną telefonicznie o tym powiadomione i zaproszone na szkolenie, które przeprowadzi wykonawca zadania firma SiDLY w siedzibie Zespołu Ośrodków Wsparcia. Planowane uruchomienie systemu monitoringu – 1 września.

Pliki do pobrania