W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

„Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie”

„Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie”

31 stycznia 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Samopomocy „W sercu miasta” przy klasztorze Dominikanów w Lublinie.

Klasztor, wraz z Europejskim Domem Spotkań-Fundacją Nowy Staw i Gminą Lublin, podjął realizację projektu partnerskiego „Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dzięki finansowemu wsparciu funduszy europejskich w zachodnim skrzydle klasztoru powstał klub samopomocy, gdzie od 1 lutego 2019 r. będzie funkcjonowała poradnia i klub dla młodzieży oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna dla osób dorosłych. Ponadto odbywać się będą różnorodne zajęcia aktywizujące i terapeutyczne, a także spotkania grup samopomocowych.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych, z których mogłoby korzystać 160 osób powyżej 15 r.ż. wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających w dzielnicy Stare Miasto i na terenach przyległych. Cel można osiągnąć poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu. Projekt będzie realizowany do roku 2021. Zadanie zostało podjęte w związku koniecznością zapewnienia mieszkańcom dzielnicy pomocy w zakresie podstawowych potrzeb społecznych. Uczestnicy projektu, z powodu niewystarczającej wiedzy co do możliwości uzyskania pomocy i braku umiejętności w tym względzie często nie mają życia społecznego, które pozwoliłoby im realizować inne cele życiowe. Sytuacja ta może wynikać z niskiego wykształcenia, ale także z powielanych stereotypów środowiskowych. Na terenie dzielnicy brakuje też miejsc kompleksowego aktywnego wsparcia, budowania sieci samopomocy, które zachęcałyby do tworzenia i wykorzystania więzi sąsiedzkich oraz formowania lokalnych liderów w różnych grupach wiekowych (młodzież, dorośli) na terenie Starego Miasta.

Gmina Lublin realizuje Zadanie 8 – aktywizacja społeczna

W ramach zadania członkowie klubu samopomocy zostaną zaangażowani w realizację Korowodu Międzypokoleniowego (inicjatywa Komisji Europejskiej, 29.04 – Dzień Solidarności Międzypokoleniowej), sprzyjającemu budowaniu solidarności pomiędzy młodszymi i starszymi mieszkańcami Lublina. Pozwoli to na przełamywanie „zaklętego kręgu” izolacji społecznej, w którym niejednokrotnie tkwią mieszkańcy Starego Miasta. mimo wielu inicjatyw kulturalnych mających miejsce na terenie ich dzielnicy. Korowód Międzypokoleniowy jest realizowany co roku z udziałem placówek oświatowych, inst. kultury i organizacji pozarządowych. W ramach projektu uczestnicy zostaną włączeni w prace przygotowawcze oraz realizację Korowodu, w tym wspólne świętowanie (poczęstunek dla uczestników jako forma integracji).

Informacje na temat Klubu Samopomocy oraz dokumenty rekrutacyjne dla uczestników projektu.