W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Zmiana stawek za odpady komunalne od 1 lutego 2019 roku

31.01.2019

Informujemy, że od 1 lutego 2019 roku zmianie ulegają stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 z późn. zm.), Prezydent Miasta Lublin zawiadamia, że w dniu 20 grudnia 2018 r. Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę nr 18/II/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujące od dnia 1 lutego 2019 r.:

Odpady segregowane (stawki za miesiąc)

Gospodarstwo Zabudowa wielorodzinna Zabudowa jednorodzinna
1-osobowe

21,00 zł

45,00 zł

2-osobowe

41,00 zł

60,00 zł

3 i więcej osobowe

63,00 zł

75,00 zł

 

Odpady niesegregowane (stawki za miesiąc)

Gospodarstwo Zabudowa wielorodzinna Zabudowa jednorodzinna
1-osobowe

42,00 zł

90,00 zł

2-osobowe

82,00 zł

120,00 zł

3 i więcej osobowe

126,00 zł

150,00 zł

 

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018.1454 z późn. zm.), każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej na podstawie danych wskazanych w deklaracji.

  • Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu i nie mają obowiązku składania nowej deklaracji.
  • Nową deklarację właściciel nieruchomości składa w przypadku: zmiany rodzaju lub liczby gospodarstw domowych, zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych (selektywne/nieselektywne) lub zmiany innych danych w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
  • Terminy i sposób uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.
  • Zgodnie z art 6m ust. 2b ww. ustawy w przypadku nieuiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu zostanie wydana decyzja określająca wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.
  • Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr 18/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Uchwała Nr 19/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Wzrost stawek jest bezpośrednio związany z obowiązkiem, nałożonym na nasze miasto przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które wprowadziło jednolite w skali całego kraju zasady Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów. Zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia, segregacja odpadów musi się odbywać w oparciu o cztery podstawowe frakcje odpadów, dla których określone zostały kolory pojemników i worków. Są to:

  • papier – pojemnik/worek niebieski,
  • szkło – pojemnik/worek zielony,
  • tworzywa sztuczne i metale – pojemnik/worek żółty,
  • odpady ulegające biodegradacji – pojemnik brązowy,

Pliki do pobrania

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019 r..pdf
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019 r.
ZOP_deklaracja_wzor_ 2019.pdf
ZOP_deklracja_wzor_ 2019
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019 r..odt
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019 r.
ZOP_deklaracja_wzor_ 2019.odt
ZOP_deklaracja_wzor_ 2019