W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Uprzejmie informujemy, że § 11m rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493, 530, 564, 657, 781) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, która przyjęła lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży obowiązek jego dostosowania do przepisów tego rozporządzenia, związanych z nieorganizowaniem w roku szkolnym 2019/2020 zawodów trzeciego stopnia ogólnopolskich olimpiad i turniejów.

W związku z powyższym Rada Miasta Lublin w dniu 21.05.2020 r. podjęła uchwałę dostosowującą „Program wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” do zaistniałej sytuacji. Zawiera ona następujące zmiany:

  • dostosowanie definicji olimpiady oraz wykazu uprawnionych do sposobu przeprowadzania zawodów tego typu w roku szkolnym 2019/2020;
  • rezygnację z wręczenia wyróżnień podczas uroczystego spotkania;
  • rezygnację z nagrody książkowej jako formy wyróżnienia;
  • z uwagi na konieczność publikacji uchwały w dzienniku urzędowym wydłużony został do dnia 17 czerwca termin składania przez szkoły wniosków w sprawie przyznania wyróżnienia.

Prosimy, w miarę możliwości, o przesyłanie dokumentów w wersji elektronicznej poprzez ePUAP. Wnioski nie mogą być przesyłane pocztą e-mail. Wnioski złożone w terminie dotychczas obowiązującym tj. do 15 i 22 maja, na podstawie uchwały zmienianej, będą rozpatrywane i nie ma potrzeby ponownego ich składania.

Uprzejmie prosimy, aby każda szkoła dokonała szczegółowej analizy zasad programu i przedłożyła poprawne i czytelnie wypełnione wnioski i oświadczenia  oraz załączniki dokumentujące spełnienie wszystkich kryteriów programu. Wniosek o przyznanie wyróżnień dla uczniów i oświadczenie dotyczące wypłaty stypendium  prosimy wypełnić w edytorze tekstu.  Przypominamy także o konieczności zgromadzenia w szkołach podpisanych klauzul informacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych. Nie ma potrzeby przesyłania klauzul do Wydziału Oświaty i Wychowania.

Do pobrania