W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Razem Możemy Więcej

„Lubelskie Centrum Uchodźców”

Stowarzyszenie Homo Faber wspólnie z Gminą Lublin realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Lubelskie Centrum Uchodźców”.
W ramach tego projektu organizujemy i prowadzimy kompleksowe wsparcie osób uchodźczych, które mają potrzebę wejścia na rynek pracy w Polsce. Wsparcie uwzględnia specyfikę lokalną naszego regionu.
Działanie realizujemy w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej, Fundacją Kultury Duchowej Pogranicza i Urzędem Miasta Lublin.
W ramach projektu oferujemy:
1.    Bezpłatne wsparcie psychologiczne – psychologowie i trenerzy umiejętności psychospołecznych pracują z osobami indywidualnie i grupowo. prowadzimy doradztwo i coaching, pomagamy odnaleźć się w nowej rzeczywistości zawodowej.
2.    Bezpłatna pomoc prawna – prawnicy i prawniczki prawa pracy, prawa migracyjnego bezpłatnie oferują konsultacje prawne, pomoc w wypełnianiu dokumentów i konstruowaniu pism. Tłumaczą też polskie prawo pracy i zasady zatrudniania.
3.    Bezpłatne kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  W ramach kursów zostaną zorganizowane też specjalistyczne kursy językowe branżowe w obszarach zawodowych najbardziej wymaganych w naszym regionie.
W tym celu planowane są intensywne kury języka branżowego z zakresu medycznego, prawnego i pedagogicznego. Szkolenia językowe będą uzupełnione o treści wymagań formalnych, wymaganych przez polskie prawodawstwo na stanowiskach pielęgniarka, lekarz, prawnik czy nauczyciel.
4.    Bezpłatna asysta w załatwianiu spraw w instytucjach publicznych, w tym tłumaczeniowe (sprawy urzędowe, bytowe medyczne).
5.    Wsparcie integracji cudzoziemców w przedszkolach i szkołach -  Uchodźczynie i Uchodźcy po przeszkoleniu z języka branżowego będą kierowani na półroczne staże w placówkach edukacyjnych w Lublinie pełniąc rolę asystentów integracyjnych dla uczniów i uczennic z Ukrainy kontynuujących naukę w placówkach edukacyjnych w Lublinie.

Nazwa zadania: Integracja cudzoziemców na rynku pracy w ramach Konkursu "Razem Możemy Więcej".
Rodzaj projektu: Działalność na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce.
Koordynacja: Marta Sienkiewicz
Grantodawca: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rezerwy Funduszu Pracy.
Termin realizacji projektu: 01.09.2022 – 30.06.2023