W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

System zarządzania różnorodnością kulturową

System zarządzania różnorodnością kulturową

Przede wszystkim integracja

System Zarządzania Różnorodnością Kulturową to rezultat ponad dwuletniej pracy w ramach projektu "Lublin dla Wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością kulturową w Lublinie" realizowanego przy współpracy Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Celem systemu jest wypracowanie narzędzi sprzyjających integracji i budowaniu współpracującej, zróżnicowanej społeczności mieszkańców i mieszkanek Lublina, która w równym stopniu zaspokaja potrzeby wynikające z pochodzenia narodowego, etnicznego czy wyznawanej religii a także jest w stanie budować związki i relacje z przedstawicielkami i przedstawicielami innych grup.

Integracja międzykulturowa to termin, którym posługujemy się opisując sytuację, gdy cudzoziemcy i cudzoziemki przybywający do Lublina, przy zachowaniu swojej tożsamości kulturowej, wchodzą w związki i relacje ze społeczeństwem przyjmującym – czyli nami, mieszkańcami i mieszkankami Lublina – oraz na równych prawach uczestniczą w różnych obszarach życia miasta.

W całej Europie przykłada się coraz większą wagę do wspierania procesów integracji cudzoziemców i cudzoziemek na poziomie lokalnym. To fundament działań Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy, dostrzeżony także przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w Rezolucji 2005(2014) z 25 czerwca 2014 roku.

Integracja zakłada wychodzenie sobie naprzeciw obu stron – zarówno nowoprzybyłych, jak i „starych” mieszkańców i mieszkanek miasta. Ważne jest zapewnienie migrantom i migrantkom dostępu do tego wszystkiego, z czego korzystamy na co dzień: pracy, nauki, wsparcia prawnego, możliwości nauki języka, utrzymywania kontaktów towarzyskich, brania udziału w życiu kulturalnym i in. Integracja działa w obie strony, choć nie zawsze jest tak, że obie strony muszą włożyć w nią dokładnie tyle samo wysiłku. Innymi słowy: jedna strona musi chcieć się zintegrować, a druga musi to tej pierwszej umożliwić.

W działaniach na rzecz integracji międzykulturowej ważne są więc działania zarówno wobec cudzoziemców i cudzoziemek (wsparcie związane z nauką języka, „oprowadzanie po domu”, wspieranie kompetencji związanych z wejściem na rynek pracy i funkcjonowania w Polsce, pomoc prawna, i in.) jak i społeczeństwa przyjmującego – budowanie kompetencji międzykulturowych, przeciwdziałanie dyskryminacji, wspieranie procesu uwzględniania potrzeb cudzoziemców i cudzoziemek we wszystkich zadaniach i usługach publicznych realizowanych na terenie miasta i in.

WWW, czyli trzy filary Partycypacyjnego Systemu Zarządzania Różnorodnością Kulturową w Lublinie

Partycypacyjny System Zarządzania Różnorodnością Kulturową w Lublinie opiera się na trzech filarach:

  1. Wsparcie
  2. Współpraca
  3. Wiedza

Integralną jego częścią jest Grupa Wsparcia Integracji oraz przedstawiciele i przedstawicielki lubelskich mniejszości.

Za wdrażanie systemu integracji, bieżącą koordynację prac w zakresie integracji oraz monitoring funkcjonowania systemu odpowiada zespół Biura Partycypacji Społecznej.