Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF System zarządzania różnorodnością kulturową

Przede wszystkim integracja

System Zarządzania Różnorodnością Kulturową to rezultat ponad dwuletniej pracy w ramach projektu "Lublin dla Wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością kulturową w Lublinie" realizowanego przy współpracy Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Celem systemu jest wypracowanie narzędzi sprzyjających integracji i budowaniu współpracującej, zróżnicowanej społeczności mieszkańców i mieszkanek Lublina, która w równym stopniu zaspokaja potrzeby wynikające z pochodzenia narodowego, etnicznego czy wyznawanej religii a także jest w stanie budować związki i relacje z przedstawicielkami i przedstawicielami innych grup.

Integracja międzykulturowa to termin, którym posługujemy się opisując sytuację, gdy cudzoziemcy i cudzoziemki przybywający do Lublina, przy zachowaniu swojej tożsamości kulturowej, wchodzą w związki i relacje ze społeczeństwem przyjmującym – czyli nami, mieszkańcami i mieszkankami Lublina – oraz na równych prawach uczestniczą w różnych obszarach życia miasta.

W całej Europie przykłada się coraz większą wagę do wspierania procesów integracji cudzoziemców i cudzoziemek na poziomie lokalnym. To fundament działań Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy, dostrzeżony także przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w Rezolucji 2005(2014) z 25 czerwca 2014 roku.

Integracja zakłada wychodzenie sobie naprzeciw obu stron – zarówno nowoprzybyłych, jak i „starych” mieszkańców i mieszkanek miasta. Ważne jest zapewnienie migrantom i migrantkom dostępu do tego wszystkiego, z czego korzystamy na co dzień: pracy, nauki, wsparcia prawnego, możliwości nauki języka, utrzymywania kontaktów towarzyskich, brania udziału w życiu kulturalnym i in. Integracja działa w obie strony, choć nie zawsze jest tak, że obie strony muszą włożyć w nią dokładnie tyle samo wysiłku. Innymi słowy: jedna strona musi chcieć się zintegrować, a druga musi to tej pierwszej umożliwić.

W działaniach na rzecz integracji międzykulturowej ważne są więc działania zarówno wobec cudzoziemców i cudzoziemek (wsparcie związane z nauką języka, „oprowadzanie po domu”, wspieranie kompetencji związanych z wejściem na rynek pracy i funkcjonowania w Polsce, pomoc prawna, i in.) jak i społeczeństwa przyjmującego – budowanie kompetencji międzykulturowych, przeciwdziałanie dyskryminacji, wspieranie procesu uwzględniania potrzeb cudzoziemców i cudzoziemek we wszystkich zadaniach i usługach publicznych realizowanych na terenie miasta i in.

WWW, czyli trzy filary Partycypacyjnego Systemu Zarządzania Różnorodnością Kulturową w Lublinie

Partycypacyjny System Zarządzania Różnorodnością Kulturową w Lublinie opiera się na trzech filarach:

  1. Wsparcie
  2. Współpraca
  3. Wiedza

Integralną jego częścią jest Grupa Wsparcia Integracji oraz przedstawiciele i przedstawicielki lubelskich mniejszości.

Za wdrażanie systemu integracji, bieżącą koordynację prac w zakresie integracji oraz monitoring funkcjonowania systemu odpowiada zespół Referatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej.