W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Jubileusz Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa

Jubileusz Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa
18.12.202110:02

10 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, a dzisiaj Międzynarodowy Dzień Migrantów. To okazje do przypomnienia sobie, zarówno w kontekście pandemii, jak i kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskiej granicy, jak ważna jest pamięć i nie zamykanie się na drugiego człowieka. Prawo do życia, prawo do zdrowia, prawa do wolności i bezpieczeństwa, prawo do sądu oraz do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego - każdy i każda ma swoje prawa bez względu na wiek, płeć, wyznanie, orientację seksualną czy poglądy polityczne. Jednym z głównych celów działania, świętującej obecnie swój jubileusz Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa, jest właśnie propagowanie standardów państwa prawa.

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa jest organizacją pozarządową utworzoną przez prawników związanych z wydziałem prawa KUL. Powstała na przełomie 2001 i 2002 roku w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych prawników oraz świadomości prawnej społeczeństwa, promowania prawa europejskiego i idei integracji europejskiej, działania na rzecz ochrony praw człowieka i reformy systemu edukacji prawniczej. Fundacja od początku swej działalności promuje ideę bezpłatnego poradnictwa prawnego, a jej misją jest pełna realizacja zasady państwa prawnego zawartej w art. 2 Konstytucji RP.

Art.  2.  [Zasada demokratycznego państwa prawnego]
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

"Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa już od dwudziestu lat wspiera rozwój społeczeństwa opartego na szacunku dla jednostki, ochronie praw człowieka oraz wolności i demokracji. Dziękuję za te wszystkie lata pracy na rzecz mieszkańców i mieszkanek Lublina, szczególnie tych w trudniejszej sytuacji - bo przybyłych do nas często z odległych stron świata czy szukających w Polsce schronienia. Dziękuję również za wieloletnią współpracę w obszarze wsparcia cudzoziemców i cudzoziemek w Lublinie, między innymi w ramach Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. miejskiego systemu integracji migrantów i migrantek. Życzę powodzenia w kolejnych latach pracy, satysfakcji z podejmowanych inicjatyw oraz wielu sukcesów we wspieraniu ludzi potrzebujących pomocy." - mówi Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk.

Główne działania Fundacji koncentrują się na bezpłatnym poradnictwie prawnym, szkoleniu prawników i edukacji prawnej społeczeństwa.  Od 2004 roku Fundacja aktywnie uczestniczy w świadczeniu porad prawnych na rzecz cudzoziemców i cudzoziemek ubiegających się o status uchodźcy w Polsce. W 2007 r. w ramach Fundacji rozpoczęło swoją działalność Centrum Prawo w Interesie Publicznym oraz Lubelskie Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych im. Eweliny Milczanowskiej. Od 2009 roku przy FIPP działa Biblioteka Migracyjna jako element Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów, założonej przez Fundację. Fundacja pełni także rolę Centrum Informacji dla Cudzoziemców, odpowiadając na potrzeby cudzoziemców i cudzoziemek zamieszkujących w Lublinie, którzy często nie znają polskiego prawa i funkcjonowania polskiego społeczeństwa. Fundacja realizuje kursy języka polskiego czy też Program Partnerski Login:Lublin, który polega na tworzeniu bazy firm oraz negocjowaniu zniżek i bonusów ofertowych dla cudzoziemców i cudzoziemek z kartą Login:Lublin.

"Instytut na rzecz Państwa Prawa przez 20 lat swego istnienia był miejscem, gdzie swe umiejętności praktyczne rozwinęło ponad 600 młodych prawników. Mamy nadzieję, że oprócz prawniczego warsztatu wynieśli oni stąd również gotowość pracy pro bono. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka oraz praworządności, mimo wielu lat demokratycznych przemian, jest cały czas w Polsce potrzebne. Ufamy, że nasza organizacja w przestrzeni naszego miasta i Polski przyczynia się do pełniejszego urzeczywistnienia zasady demokratycznego państwa prawnego. Dzięki silnym organizacjom pozarządowym możliwe jest również aktywniejsze uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej" - uważa Prezes Zarządu Fundacji, Tomasz Sieniow.

 

Facebook Obywatelski Lublin