W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkursy ofert na działania promujące postawy obywatelskie i edukację patriotyczną

Konkursy ofert na działania promujące postawy obywatelskie i edukację patriotyczną
23.03.202109:32

Zachęcamy organizacje pozarządowe do składania ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 oraz konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej pt. "MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO".

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 jest kontynuacją programów rządowych skierowanych do sektora organizacji pozarządowych. Podstawowym celem programu jest promocja działalności społecznej, aktywizacja i formowanie postaw obywatelskich. Nabór ofert trwa od 8 do 29 marca 2021 r., do godziny 14.00, projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r. Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Program obejmuje pięć priorytetów:
Priorytet 1 Mikro inicjatywy – dedykowany organizacjom małym o zasięgu lokalnym i młodym oraz grupom nieformalnym. Priorytet 1 powinien umożliwić tego typu podmiotom otrzymanie dotacji na realizację planowanych działań i projektów.
Priorytet 2 Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego – w ramach priorytetu wspierana będzie aktywność społeczna na rzecz dobra wspólnego obywateli działających w strukturach organizacji obywatelskich.
Priorytet 3 Organizacje obywatelskie w życiu publicznym – ma się przyczynić  do zwiększania obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym, w procesach kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, tworzenia forum debaty publicznej, budowania potencjału organizacji poprzez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej.
Priorytet 4 Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich – ma się przyczynić do poprawy zarządzania w organizacjach obywatelskich, budowania struktur, tworzenia i doskonalenia zasobów, tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji, w tym strategii fundraisingowych, wypracowywania i wdrażania standardów działania organizacji, dotyczących np. zarządzania, oceny skuteczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym upowszechniania w przystępny i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania, kosztach pozyskiwania funduszy.
Priorytet 5 Pomoc techniczna.
Więcej informacji na stronie

Minister Obrony Narodowej zaś zaprasza do składania ofert w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. "MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO". Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne połączone z wykonaniem muralu upamiętniającego wydarzenia lub postacie odnoszące się do tradycji oręża polskiego. Nabór trwa do 30 kwietnia 2021 r.
Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdą Państwo TUTAJ.

Zapraszamy do składania ofert!

Facebook Obywatelski Lublin