W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024
17.08.202310:37

Prezydent Miasta Lublin ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Przedmiot konsultacji:
Projekt uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Cel konsultacji z organizacjami pozarządowymi:
Celem konsultacji z organizacjami pozarządowymi jest wypracowanie propozycji zapisów w ww. uchwale.

Termin konsultacji z organizacjami pozarządowymi:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi trwają od 18 sierpnia 2023 r. do 15 września 2023 r.

Formy konsultacji społecznych:

  1. przyjmowanie opinii i wniosków na piśmie, które należy przesłać w formie elektronicznej na adres: konsultacje@lublin.eu;
  2. otwarte spotkanie publiczne , które odbędzie się w dniu 7 września 2023 r. o godz. 16.00 (Biuro Partycypacji Społecznej, Urząd Miasta Lublin ul. Gilasa 3, 20-109 Lublin, pokój 109, piętro I).

Zachęcamy do zgłaszania uwag do dokumentu poprzez specjalny FORMULARZ KONSULTACYJNY.

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Lublin wyznaczona do przeprowadzenia konsultacji :
Biuro Partycypacji Społecznej, Urząd Miasta Lublin ul. Gilasa 3, 20-109 Lublin, tel. 81 466 25 50.

Inne niezbędne informacje:
Tryb i zasady prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa Uchwała nr 881/XXVII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Podstawą konsultacji Programu na rok 2024 jest obowiązujący w 2023 roku dokument, załączony do ogłoszenia.

 

Spotkanie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin