W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna

Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna
18.08.201408:37

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w dniu 14 sierpnia 2014 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania sportu z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 22 sierpnia 2014 r. do 30 września 2014 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 7.900 zł.

Zachowane są również warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w tym roku dotacji przekraczającej 20.000 zł przyznawanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Wydziału Sportu i Turystyki nie udzielono w roku 2014 w trybie art. 19 a dotacji wyższych niż 20% budżetu Wydziału Sportu i Turystyki przewidzianego na dotacje.

Zadanie ma charakter lokalny, skierowane jest bowiem do dzieci w wieku 5-12 lat i ich rodziców zamieszkałych na terenie Miasta Lublin. Zadanie ma na celu zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego. Zawiera także elementy edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej i wypoczynku. Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Prezydent Miasta Lublin w myśl art. 19 a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 21 sierpnia 2014 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Filaretów 44 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze
Stowarzyszeniem Bezpieczna Lubelszczyzna.

Urząd Miasta Lublin Wydział Sportu i Turystyki ul. Filaretów 44 20-609 Lublin tel. 81 466 38 00

Facebook Obywatelski Lublin