W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Lokalne Kalina Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Lublinie

Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Lokalne Kalina Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Lublinie
18.08.201408:22

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w dniu 8 sierpnia 2014 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Lokalne Kalina Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Lublinie, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 1 września 2014 r. do 30 września 2014 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 2.000 zł.

Zachowane są również warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w tym roku dotacji przekraczającej 20.000 zł przyznawanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Wydziału Sportu i Turystyki nie udzielono w roku 2014 w trybie art. 19a dotacji wyższych niż 20% budżetu Wydziału Sportu i Turystyki przewidzianego na dotacje.

Zadanie ma charakter lokalny, w ramach ww zadania publicznego mieszkańcy naszego miasta zrzeszeni w Stowarzyszeniu Lokalnym Kalina Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Lublinie, uprawiający piłkę siatkową i tenis stołowy wezmą udział w XXII Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej. Udział lubelskich zawodników w przygotowaniu i rozgrywkach finałowych świadczy o właściwej pracy szkoleniowej w tych priorytetowych dla naszego miasta dyscyplinach sportu. Dzięki udziałowi w realizowanym zadaniu zawodnicy – reprezentanci naszego Miasta będą mieli możliwość sprawdzenia swojego poziomu sportowego i osiągnięcia wysokich wyników sportowych. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Prezydent Miasta Lublin w myśl art. 19 a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 21 sierpnia 2014 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Filaretów 44 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z organizacją pozarządową pod nazwą Stowarzyszenie Lokalne Kalina Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Lublinie.

Urząd Miasta Lublin Wydział Sportu i Turystyki, ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin, tel. 81 466 38 00

Facebook Obywatelski Lublin