W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Organizacjo, nie przegap!
08.11.202310:27

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu

1. Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu.

2. Cel konsultacji: wypracowanie propozycji zapisów w ww. uchwale.

3. Termin konsultacji: od 8 do 21 listopada 2023 r.

4. Forma konsultacji społecznych:
- przyjmowanie opinii i wniosków na piśmie, które należy przesłać w formie elektronicznej na adres: sport@lublin.eu;

5. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Lublin wyznaczona do przeprowadzenia konsultacji:
- Wydział Sportu, Urząd Miasta Lublin ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin, tel. 81 466 3800

6. Inne niezbędne informacje: tryb i zasady prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa Uchwała nr 881/XXVII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin