W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Pomysły młodych na Lublin
23.12.201911:15

W dniu 18 grudnia 2019 r., w Trybunale Koronnym odbyła się konferencja podsumowująca pierwszą edycję Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, dzięki któremu sfinansowano 34 projekty na łączną kwotę 97000 PLN.

Młodzieżowy Budżet Obywatelski nie powstałby, gdyby nie zaangażowanie powstałego w 2018 roku Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży oraz Młodzieżowej Rady Miasta. Realizatorem projektu jest Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży „Teatrikon”. Środki pieniężne były dzielone według 3 progów finansowania: małe granty – do 1.000,00 zł; średnie granty – do 3.000,00 zł; duże granty – do 5.000,00 zł oraz ze względu na przeznaczenie: dla dzieci, młodzieży oraz studentów.

Najważniejszym zadaniem budżetu jest wsparcie oddolnych inicjatyw dzieci i młodzieży, realizowanych na rzecz lokalnej społeczności, w wymiarze społecznym, kulturalnym, sportowym lub obywatelskim. Szczególnie cenione były projekty odwołujące się do rekomendacji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin wypracowanych w ramach projektu „Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży.” Wśród najważniejszych rekomendacji znalazły się punkty dotyczące wzmocnienia kompetencji przywódczych młodych lublinian, wsparcia doradztwa zawodowego czy promocji aktywności dzieci i młodzieży w zakresie działalności społecznej. Projekty w pierwszej edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego mogły być składane przez nieformalne grupy dzieci i młodzieży, w skład których wchodzą minimum 3 osoby uczące się w lubelskich szkołach podstawowych, ponadpodstawowych czy studiujące na lubelskich uczelniach. Co istotne, każdy z projektów musiał zostać poparty przez inne młode osoby.

Z realizacji tych założeń młodzi społecznicy wywiązali się znakomicie. Zaprojektowano i przeprowadzono szereg inicjatyw służących rozwojowi kompetencji młodych ludzi, zarówno w sferze indywidalnej jak I społecznej, oraz wzmacniających więź młodzieży z Lublinem i lokalnymi społecznościami. Wystarczy wskazać kilka przykładowych projektów, takich jak: “STOP Dopalaczom!” (cykl szkoleń, kształcących szkolnych “liderów” w walce z dopalaczami), “V Turniej Debat Parlamentarnych - Letni Turniej Debat w Lublinie” czy “Lubelska Liga Gier Miejskich” (cykl gier miejskich promujących wiedzę na temat miasta) aby stwierdzić, że propozycje młodych ludzi nie tylko dotykają trudnych, aktualnych problemów ale także proponują rozwiązania atrakcyjne dla ich społeczności.

Podczas spotkania podsumowującego młodzi ludzie zgodnie stwierdzili, że Młodzieżowy Budżet Obywatelski uczy i wzmacnia kompetencje młodzieży, w zakresie nauki odpowiedzialności, organizacji i planowania. Młodzieżowy Budżet, według nich, stwarza możliwość zaangażowania się w życie miasta dzięki czemu młodzi ludzie mogą odczuwać satysfakcję z działania na rzecz swoich społeczności a także czują się doceniani i potrzebni.

„Największym sukcesem tegorocznej, pierwszej edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego jest fakt, że wpłynęło więcej projektów niż mieliśmy pieniędzy do rozdania. Ze względu na to, że była to debiutancka edycja, spodziewaliśmy się że może być różnie”-dodaje przedstawicielka Fundacji Teatrikon, Aleksandra Iwańska-Figura.

Na spotkaniu padło też kilka propozycji zmian w budżecie, między innymi wprowadzenia dodatkowego progu dofinansowania na poziomie 8 000 PLN dla projektodawców doświadczonych w organizacji podobnych przedsięwzięć, czy przeprowadzenia kilku naborów w czasie tej samej edycji zamiast dotychczasowego, jednego. Młodzi ludzie zwrócili także uwagę na ogromną potrzebę promocji projektu, ze względu na jego ogromną wartość merytoryczną. Jednak pomimo pewnych niedociągnięć, których ciężko było uniknąć w pierwszej edycji przedsięwzięcia, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, miejscy urzędnicy oraz organizatorzy zgodnie podsumowują, że pierwszy rok obecności budżetu przekroczył oczekiwania i stwarza ogromne perspektywy na przyszłość.

Facebook Obywatelski Lublin