W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji powołana

Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji powołana
09.01.202009:16

7 stycznia 2020 roku odbyła się w Ratuszu uroczystość powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego IV Kadencji. Wśród zaproszonych, znaleźli się przedstawiciele organizacji pozarządowych, Urzędu Miasta oraz Rady Miasta. Na spotkanie dotarł Prezydent w towarzystwie Beaty Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Prezydent Żuk przedstawił zgromadzonym historię działalności Rady, wskazał funkcje, które wypełnia, a także potrzeby, na jakie odpowiada. Wyraził też swój szacunek i poparcie Radzie, jako organowi eksperckiemu, z perspektywą widzenia często odmienną od tej urzędniczej i to w niej doszukuje się on źródeł sukcesów i kreatywności rady.

Po krótkim wprowadzeniu, rozpoczęło się wręczanie powołania do grona Rady wraz z gratulacjami i życzeniami owocnej pracy. Każda nowo wybrana osoba, otrzymała zaświadczenie i potwierdziła swoją gotowość do działania. Ogółem, powołania otrzymało 18 osób, w tym 2 przedstawicieli Rady Miasta Lublin, 7 przedstawicieli Prezydenta oraz 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ci ostatni wybrani zostali w wyborach. W dniach 9-20 września 2019 r. przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli złożyć kartę do głosowania z wybranymi kandydatami lub kandydatkami. Każda organizacja miała 3 głosy. Wpłynęło 87 kart do głosowania w tym 3 nieważne.

Następnie, Pani Prezydent Stepaniuk-Kuśmierzak przybliżyła obecnym praktyczny wymiar funkcjonowania Rady i charakter jej pracy. Starając się zmotywować nowo wybranych członków, nadmieniła o znaczeniu kreatywności, szukania niecodziennych rozwiązań a także o aktywności uczestników Rady.

W końcowej części spotkania, przeprowadzone zostały wybory na dwóch współprzewodniczących rady-jednego z ramienia samorządowego, drugiego ze środowiska pozarządowego. Po otwarciu procesu składania rekomendacji, pojawiły się dwie kandydatury: Pana Pawła Markiewicza z Organizacji Środowiskowej AZS Województwa Lubelskiego oraz Pana Piotra Chorosia-Dyrektora Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin. Obaj kandydaci zgodzili się na przedstawienie ich kandydatur. Ze względu na brak innych propozycji, proces przyjmowania kandydatur został zamknięty, kandydaci przystąpili do prezentacji swych sylwetek a po około 10 minutach rozpoczęło się tajne głosowanie. Wyniki tego plebiscytu nie mogły nikogo zdziwić, bowiem stronę samorządową jak i pozarządową reprezentował jeden kandydat. Na Piotra Chorosia swój głos oddało 18 osób natomiast na Pana Markiewicza-16.

Spotkanie zakończono gratulacjami oraz ustaleniem terminu następnych obrad, które odbędą się po nadchodzących feriach zimowych.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin jest ciałem doradczym i opiniodawczym w sprawach dotyczących działalności organizacji pozarządowych. Jej kadencja trwa 3 lata. Do obowiązków RDPP należą, między innymi, opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, które leżą w zainteresowaniu Rady czy udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi.

Do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin IV kadencji na lata 2019 -2022 zostają powołane następujące osoby:

 1. Paweł Markiewicz; Organizacja Środowiskowa AZS Województwa Lubelskiego
 2. Tomasz Bielecki; Uczniowski Klub Sportowy "WIDOK" SP 51 Lublin
 3. Henryk Pidek; Szkolny Związek Sportowy Miasta Lublin
 4. Justyna Spryszak; Fundacja W Drodze
 5. Wojciech Dec; Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
 6. Arkadiusz Pelczar; Lubelski Związek Koszykówki
 7. Paweł Danielczuk; Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Lublin
 8. Aleksandra Kulik; Fundacja Sempre a Frente
 9. Bogusław Misiak; Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna
 10. Anna Szema; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
 11. Monika Kwiatkowska; Rada Miasta Lublin
 12. Bartosz Margul; Rada Miasta Lublin
 13. Piotr Choroś; Biuro Partycypacji Społecznej
 14. Jakub Kosowski; Wydział Sportu
 15. Anna Pajdosz; Wydział Kultury
 16. Sławomir Skowronek; Wydział Inicjatyw i Projektów Społecznych
 17. Joanna Olszewska; Wydział Ds. Osób Niepełnosprawnych
 18. Marta Smal-Chudzik Wydział Ochrony Środowiska

 

Facebook Obywatelski Lublin