W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Trwa nabór ofert na działania kulturalne w dzielnicach

Trwa nabór ofert na działania kulturalne w dzielnicach
19.08.202113:49

Jeszcze przez tydzień można składać oferty w konkursie Dzielnice Kultury w 2021 roku. Propozycje mogą dotyczyć wyłącznie dzielnic, dla których w tym roku zabrakło propozycji działań w obszarze kultury i sztuki w poprzednich naborach do programu.

– Obecny konkurs ogłosiliśmy po dokonaniu analizy realizacji przedsięwzięć kulturalnych wspieranych przez Miasto w poszczególnych dzielnicach Lublina. Naszą intencją jest realizacja działań w ramach zadania Dzielnice Kultury na terenie całego miasta tak, by wszyscy mieszkańcy mieli dostęp do interesujących wydarzeń. W dzielnicach objętych obecnym konkursem nie został do tej pory dofinansowany żaden projekt lub było takich przedsięwzięć bardzo mało. Zachęcam więc do udziału w konkursie i mam nadzieję, że otrzymamy wiele ciekawych ofert, które wzbogacą ofertę kulturalną tych dzielnic – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

W konkursie, który ma na celu upowszechnianie kultury można zgłaszać oferty działań kulturalnych w dzielnicach: Abramowice, Felin, Hajdów-Zadębie, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Sławinek, Węglin Południowy, Wrotków i Zemborzyce. Mogą one dotyczyć edukacji kulturalnej, integracji i aktywizacji lokalnej społeczności oraz włączenia jej w czynne uczestnictwo w kulturze, bądź wzbogacenia oferty wydarzeń artystycznych i kulturalnych prezentowanych w dzielnicach.

Podmioty, które mogą wziąć udział w konkursie to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferty należy składać w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej WITKAC i jednocześnie dostarczyć do Urzędu Miasta Lublin w formie papierowej lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na ePUAP. Wersje papierowe należy złożyć osobiście do Wydziału Kultury lub do jednego z Biur Obsługi Mieszkańców, albo wysłać pocztą na adres Wydziału Kultury (ul. Złota 2, 20-112 Lublin).
Termin składania ofert upływa 27 sierpnia o godz. 15.30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin.

Szczegółowe informacje o konkursie i warunkach udziału w nim znajdują się na stronie lublin.eu.

Facebook Obywatelski Lublin