W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ustawa o ochronie małoletnich - nowe obowiązki

Ustawa o ochronie małoletnich - nowe obowiązki
26.01.202409:05

Przedstawiamy nowe obowiązki dotyczące osób pracujących w organizacjach pozarządowych z dziećmi i młodzieżą. Wdrożenie „Standardów ochrony małoletnich” we wszystkich placówkach pracujących z dziećmi obejmuje weryfikację personelu za przestępstwa seksualne i związane z przemocą na szkodę dzieci.

Przypominamy o istotnych obowiązkach, które wynikają z nowej Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. dotyczącej ochrony praw dzieci, zwanej popularnie "Ustawą o ochronie małoletnich". Od 15 lutego 2024 roku wszelkie podmioty zajmujące się pracą z dziećmi i młodzieżą (do 18 roku życia) mają obowiązek wprowadzenia tzw. Standardów ochrony małoletnich.

Standardy te to zbiór zasad, które mają zapewnić bezpieczne i przyjazne środowisko w miejscach, gdzie działa się na rzecz dzieci i młodzieży. Termin od 15 lutego do 15 sierpnia 2024 roku jest okresem, w którym należy wdrożyć te Standardy. Po 15 sierpnia mogą zostać nałożone kary na organizacje, które nie spełniły tego obowiązku.

Praktycznie, nowe przepisy nakładają konkretne obowiązki na pracodawców i organizatorów działalności związanej z wychowaniem, edukacją, opieką zdrowotną, wsparciem psychologicznym, rozwijaniem zainteresowań czy też opieką nad dziećmi i młodzieżą. Te obowiązki dotyczą m.in. zasad rekrutacji pracowników, szkolenia personelu w zakresie rozpoznawania i interwencji w przypadku przemocy oraz edukacji dzieci i ich opiekunów na temat bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych.

Standardy ochrony małoletnich to cztery zasady, których przyjęcie sprawia, że dana organizacja jest bezpieczna dla dzieci – jej personel potrafi zidentyfikować sytuacje stwarzające ryzyko krzywdzenia dziecka oraz podjąć działania profilaktyczne oraz interwencyjne. Wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będące organizatorem działalności związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich, zobowiązane są zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w treści Ustawy oraz na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Najnowsza nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nazwana została „Ustawą Kamilka” na cześć ośmioletniego chłopca, który zmarł w wyniku przemocy domowej.

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi przepisami i wdrożenia niezbędnych działań, aby zapewnić jak najwyższy standard ochrony małoletnich.

Facebook Obywatelski Lublin