W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wspólne działania na rzecz dostępności w kulturze

Wspólne działania na rzecz dostępności w kulturze
18.08.202115:16

18 sierpnia rozpoczęła działalność Komisja Dialogu Obywatelskiego do spraw dostępności do kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Nowo powołana Komisja będzie dbała o zapewnienie dostępności oferty kulturalnej Lublina osobom z niepełnosprawnościami. Jej powstanie jest wspólną inicjatywą Miasta i lubelskich organizacji pozarządowych. W pierwszym posiedzeniu Komisji uczestniczył Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

– Lublin miastem dostępnym i przyjaznym osobom ze szczególnymi potrzebami to jeden z naszych priorytetów. Dlatego podejmujemy inicjatywy w wielu dziedzinach życia naszego miasta, w tym szereg działań na rzecz zwiększenia dostępności do kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo, że to przedstawiciele organizacji pozarządowych występują z inicjatywą wspólnego działania na rzecz zwiększenia dostępności. Są dla nas cennymi partnerami z uwagi na wiedzę i doświadczenie, którym dysponują oraz pasję, z jaką działają. Wierzę, że razem uda się szybciej osiągnąć nasz wspólny cel, jakim jest dostępny Lublin – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Komisja ma charakter opiniodawczy, inicjatywny i doradczy. Może inicjować, konsultować i współtworzyć dokumenty i akty prawne kształtujące politykę Miasta w zakresie dostępności kultury dla osób niepełnosprawnościami. Będzie się zajmować zapewnieniem dostępności oferty kulturalnej Lublina dla osób ze szczególnymi potrzebami. Podejmować będzie także działania wspomagające organizacje pozarządowe we wdrożeniu ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Polem jej działań ma być również koordynacja współpracy organizacji pozarządowych oraz Miasta w kwestii wypracowania standardów dostępnej kultury w Lublinie.

W skład Komisji Prezydent Miasta Lublin powołał: Marię Pietruszę-Budzyńską – Prezydenta Fundacji „Teatroterapia Lubelska”, Wojciecha Górę – Prezesa Stowarzyszenia „Otwieracz”, Beatę Lipską – Prezesa Fundacji „Inside Out”, Anielę Mroczek – Skarbnika Stowarzyszenia „Otwarta Pracownia”, Jana Michała Stanowskiego – Prezesa Fundacji „Nieprzetartego Szlaku”, Joannę Olszewską – Dyrektora Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych, Annę Pajdosz – Zastępcę Dyrektora Wydziału Kultury UM Lublin, Annę Szadkowską-Ciężką – Zastępcę Dyrektora Biura Partycypacji Społecznej UM Lublin.

Funkcję przewodniczącego KDO objął Wojciech Góra – Prezes Stowarzyszenia „Otwieracz”, a sekretarzem została Beata Lipska – Prezes Fundacji „Inside Out”.

Podczas spotkania podpisane zostało także porozumienie Miasta Lublin ze Stowarzyszeniem „Otwieracz” dotyczące współpracy przy realizacji projektu „Standardy dostępności kultury – wspólna sprawa”. Celem podpisanego porozumienia jest stworzenie standardów dostępności kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami w Lublinie. Stowarzyszenie „Otwieracz” pozyskało środki na realizację projektu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

– Samorząd Lublina od dłuższego czasu prowadzi działania mające na celu zwiększenie dostępności do kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Pracujemy wspólnie z miejskimi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Coraz więcej wydarzeń jest w pełni dostępnych, ale przed nami jeszcze dużo do zrobienia. Wszyscy organizatorzy życia kulturalnego stoją obecnie przed wyzwaniami, jakie nakłada na nich ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Nie chcemy, by sami mierzyli się z tymi problemami, szukamy więc różnych możliwości wsparcia ich w tych działaniach. W tej sytuacji z radością przyjmujemy inicjatywę Stowarzyszenia „Otwieracz”, które od dawna jest niezwykle zaangażowane w sprawę dostępności – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Projekt zakłada partycypacyjny model tworzenia tych standardów, co pozwoli włączyć szerokie grono zainteresowanych – od osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów przez organizatorów wydarzeń po przedstawicieli Miasta.

– Opracowanie standardów poprzedzimy przeprowadzeniem badania potrzeb odbiorców ze szczególnymi potrzebami. Standardy dostępności zostaną wypracowane w ciągu dziesięciu 4-godzinnych otwartych tematycznych spotkań w pierwszej połowie 2022 r. Zwieńczeniem podjętych przez nas prac będzie otwarte spotkanie podsumowujące proces. Wypracowane standardy zostaną przekazane do 30 września przyszłego roku władzom Lublina w celu ich dalszego procedowania – mówi Wojciech Góra, Prezes Stowarzyszenia „Otwieracz”.

Zaangażowani w tworzenie standardów dostępności kultury przedstawiciele lubelskich organizacji pozarządowych oraz samorządu zostaną wcześniej przeszkoleni z obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych, wiedzy na temat niepełnosprawności i sposobów zapewniania dostępności wydarzeń kulturalnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Facebook Obywatelski Lublin