W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
O nas

Organizacje pozarządowe (NGO, od ang. non-governmental organisation), inaczej tzw. trzeci sektor, to niezależne od administracji publicznej stowarzyszenia i fundacje, które nie działają dla zysku. Pomagają i rozwijają społeczność lokalną oraz różne grupy społeczne, szukają sposobów na rozwiązywanie problemów oraz rozwijanie pasji i zainteresowań, a także reprezentują interesy społeczne w kontakcie z władzami Miasta.

Gmina Lublin współpracuje z organizacjami pozarządowymi zarówno finansowo, jak i pozafinansowo. Szczegóły tej współpracy  reguluje przyjmowany co roku przez Radę Miasta Lublin Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje realizują zadania, które są im zlecane w formie powierzenia lub wsparcia, w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym. Współpraca finansowa realizowana jest w takich dziedzinach jak: kultura, sport, zdrowie, ochrona środowiska, pomoc społeczna, wsparcie osób z niepełnosprawnościami, partycypacja społeczna, pomoc prawna, rozwój przedsiębiorczości. Oferowane jest również wsparcie wkładów własnych organizacji na projekty realizowane ze środków spoza budżetu miasta. Współpraca z organizacjami odbywa się także pozafinansowo m.in. poprzez udostępnianie lokali, sprzętu i materiałów informacyjnych niezbędnych do realizacji celów statutowych. Rezultaty wszystkich form współpracy corocznie podsumowywane są w Sprawozdaniu Prezydenta Miasta Lublin z realizacji Programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych mogą doradzać, opiniować oraz zgłaszać kwestie problematyczne również poprzez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, działającą przy Prezydencie Miasta.
W ramach Urzędu Miasta Lublin współpracą z organizacjami pozarządowymi zajmują się: Wydział Kultury, Wydział Sportu, Wydział Zdrowia i Profilaktyki, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Organizacji, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych oraz Biuro Partycypacji Społecznej.

Zapraszamy do kontaktu i współdziałania!

Biuro Partycypacji Społecznej
ul. Gilasa 3, pok. 108 (I piętro) – budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami
20-109 Lublin
tel. 81 466 25 55
e-mail:
Zachęcamy do zapisania swojej organizacji jako odbiorcy newslettera z aktualnymi informacjami. Wystarczy wysłać e-mail ze zgłoszeniem. Informacje dla organizacji pozarządowych wysyłane są zazwyczaj raz na miesiąc.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Facebook Obywatelski Lublin