W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych

Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych

Z dniem 1 stycznia 2019 r. Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej zostało przekształcone w Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych, w ramach którego koordynowane są m.in. działania związane z aktywizacją i integracją organizacji pozarządowch i grup inicjatywnych działających w sferze zadań społecznych na terenie Lublina. Wydział zapewnia wsparcie merytoryczne, organizacyjne i logistyczne lubelskim organizacjom pozarządowym o profilu społecznym, podejmującym działania w zakresie wykluczenia społecznego, opieki nad dzieckiem i rodziną, problematyki osób starszych i niepełnosprawnych.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług:

  • stowarzyszenia i fundacje działające w sferze zadań publicznych obejmujących zadania: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności na rzecz organizacji pozarządowych, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz promocji i organizacji wolontariatu,
  • grupy inicjatywne z terenu Miasta Lublin zmierzające do zarejestrowania organizacji w wymienionym wyżej zakresie działania,
  • mieszkańców i mieszkanki Lublina.

Kontakt

Urząd Miasta Lublin
Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych
Referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie programów społecznych
ul. Stanisława Leszczyńskiego 23
20-068 Lublin

Sekretariat:
pokój 107, telefon: 81 466 3050
faks: 81 466 20 67
e-mail: wips@lublin.eu

Facebook Obywatelski Lublin