W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Program Estetyka 2019

Warsztaty, spotkania, konsultacje, spacery

Program Estetyka był realizowany jako jeden ze zwycięskich projektów Zielonego Budżetu 2019. Przedsięwzięcie poprzez szereg spotkań, warsztatów, wizji terenowych oraz konsultacji, miało na celu budowanie świadomości obywatelskiej wśród mieszkańców miasta. Celem pośrednim Programu Estetyka, było przygotowanie mieszkańców do Zielonego Budżetu 2020. W ramach zadania, prowadzono konsultacje dotyczące konkretnych wniosków do nowej edycji konkursu.

Mieszkańcy miast przyzwyczaili się do tego, że w dbałości o przestrzeni publiczną wyręczani są przez instytucje miejskie czy lokalnych aktywistów. Powoduje to „obojętność” społeczną na dewastację i jakość utrzymania wspólnej przestrzeni. Instytucje samorządowe , choćby starały się jak najlepiej, nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z wieloma problemami, dotyczącymi jakości terenów, dopóki po drugiej stronie nie będą miały świadomego i wyedukowanego partnera, w osobie mieszkańca miasta. „Program Estetyka” ma za zadanie współuczestniczyć w tych procesach i wspomagać edukacyjnie, jednostki samorządowe.

Program jest skierowany do mieszkańców, administracji, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji miejskich.

W ramach pierwszego etapu realizacji przeprowadzono siedem spotkań dla poszczególnych dzielnic. Na spotkania byli zaproszeni przedstawiciele Rad Dzielnic, mieszkańcy, organizacje, lokalni aktywiści oraz interesariusze pośredni. Po każdym ze spotkań odbyły się wizje terenowe (15 spacerów) po wskazanych terenach zieleni na dzielnicach. W warsztatach wzięło udział ponad 150 mieszkańców, a wspólnie odwiedzono ponad 40 lokalizacji w mieście.

W trakcie spotkań miały miejsce prelekcje tematyczne m.in. arborystyka w przestrzeni miejskiej, rabaty i byliny, sztuka w przestrzeni czy zieleń funkcjonalna. Prelekcje stanowiły kompendium wiedzy dla mieszkańców oraz były metodą przekazania dobrych praktyk z dziedziny architektury krajobrazu i projektowania zieleni. W ramach każdego ze spotkań odbywały się warsztaty, podczas których omawiane były problemy poszczególnych dzielnic oraz przeprowadzono warsztaty tożsamości miejsc.

Drugi etap projektu stanowiły konsultacje indywidualne. Każdy z mieszkańców miał możliwość skorzystać z konsultacji eksperckich, w ramach których wspólnie z architektem krajobrazu lub innym specjalistą, mógł pracować nad konkretnym problemem lub wnioskiem projektowym. Konsultacje odbywały się między lipcem, a październikiem 2019 roku.

Program Estetyka realizuje założenia edukacyjne. Jego efekty to m.in. rekordowa liczba zgłoszonych do czwartej edycji Zielonego Budżetu wniosków w ilości 145. Tylko 12 z nich zostało odrzuconych ze względów formalnych.

 

Program był realizowany przez Fundację Krajobrazy. Partnerem strategicznym projektu był Instytut Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.