W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Aktualności Komisji

Szkolenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych październik 2023 rok

W dniu 26 października 2023 roku członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych pod tytułem "Doskonalimy umiejętności rozmawiania z osobą zgłaszającą się do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych". Warsztaty prowadziła Pani Halina Ginowicz - psycholog, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień.

Wspólnota ACA (DDA/DDD) Dorosłe Dzieci Alkoholików/ Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych - zaproszenie

W Dniu Dziecka w szczególny sposób pamiętajmy o wszystkich dorosłych, którzy przeżyli swoje dzieciństwo w rodzinie z problemem alkoholowym lub w inny sposób dysfunkcyjnej rodzinie. Niektóre dzieci z tych domów dysfunksyjnych mierzą się przez całe dorosłe życie ze skutkami dysfunkcji z dzieciństwa. Codziennie w naszym kraju odbywają dziesiątki mitingów Wspólnoty DDA/DDD. Jeśli dorastałeś w jakiejś sposób rodzinie dysfukcyjnej to na mitingu DDA znajdziesz osoby, które wysłuchają Ciebie i podzielą się swoim doświadczeniem zdrowienia z syndromu DDA na Programie 12 Kroków i Tradycji DDA. Aktualną listę mitingów DDA można znaleźć na stronie https://dda.org.pl

"Program DDA/DDD jest oparty na Dwunastu Krokach i Dwunastu Tradycjach i jest niezależnym programem zdrowienia dla dorosłych wychowanych w rodzinach alkoholowych lub dysfunkcyjnych. Wspólnota DDA/DDD pomaga osobom dorosłym wychowanym w dysfunkcyjnych rodzinach goić rany z przeszłości i żyć odpowiedzialnie w wieku dorosłym. Członkowie Wspólnoty biorą na siebie odpowiedzialność za swoje życie i nie zrzucają winy za swą sytuację na opiekunów ani na doświadczenia z dzieciństwa. Jedynym warunkiem przynależności Wspólnoty jest chęć zdrowienia ze skutków wychowania w rodzinie alkoholowej lub dysfunkcyjnej. Wspólnota sugeruje swoim członkom, aby czytali literaturę, brali udział w mitingach DDA/DDD i praktykowali Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji w codziennym życiu. Członkowie Wspólnoty uczą się ponownie wychowywać siebie z łagodnością, humorem, miłością i szacunkiem".

Z wyrazami szacunku

Koordynator Komisji
Komisja d/s Informacji Publicznej
Integrupy Polskojęzycznej Wspólnoty ACA (DDA/DDD)

https://dda.org.pl

 

Plebiscyt osobość roku 2022

Miło poinformować nam, że w corocznym plebiscycie na osobowość roku 2022 w kategorii działalność charytatywna i społeczna, zwyciężył członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie Arkadiusz Szczepański, gratulujemy.

Szkolenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych listopad 2022 rok

7 listopada 2022 roku odbyło się szkolenie pod tytułem "Uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz zachowań (behawioralne) - różnice i podobieństwa - aktualny obraz kliniczny i metody leczenia", w którym uczestniczyli członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie. Szkolenie prowadziła Pani Katarzyna Łukowska Zastępca Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Ogłoszenie

Komisja ma zapewnione warunki lokalowe pozwalające na pracę stacjonarną z zachowaniem dystansu społecznego. Członkowie Komisji dysponują niezbędnymi środkami ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, szyba z plexiglas). Osoby wzywane na posiedzenia Komisji mają możliwość przekazywania informacji telefonicznie. Każdy klient otrzymuje w wezwaniu na posiedzenie Komisji numer telefonu, pod który może przekazać informacje w wyznaczonym terminie.

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2022

 „Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę” – to hasło w obecnym roku inspiruje nas i mobilizuje do pracy w apostolstwie trzeźwości, a także w duszpasterstwie osób uzależnionych i ich współcierpiących rodzin. W świetle tego przesłania podejmujemy temat reklamy alkoholu, wszechobecnej w naszym życiu publicznym. Jest to poważny problem, który wymaga natychmiastowego rozwiązania.

  1. Ocena aktualnych problemów alkoholowych

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport, w którym znalazła się gorzka ocena obecnej sytuacji: nauka mówi jasno, że alkohol jest jedną z najbardziej szkodliwych substancji dla zdrowia indywidualnego i społecznego. Mimo to jego sprzedaż i promocja są słabiej regulowane, niż w przypadku innych substancji psychoaktywnych. Tymczasem na świecie aż 13,5 proc. wszystkich zgonów osób w wieku 20-39 lat jest związanych ze spożywaniem alkoholu.

Tak wiele mówimy o inflacji, o rosnących cenach i trudnościach w domowych budżetach. A mimo to, co roku Polacy są w stanie wydać na alkohol ok. 40 mld złotych. To równowartość 2/3 wydatków polskiego budżetu na obronność, a zdecydowanie więcej, niż w Polsce wydaje się na naukę i szkolnictwo wyższe.

  1. Wpływ reklamy alkoholu na życie społeczne

Gdy rozumiemy, jak wielka jest skala wydatków alkoholowych, łatwiej nam pojąć, dlaczego producenci tak wiele inwestują w reklamę. W ciągu roku tylko producenci piwa wydają na reklamy kilkaset milionów złotych. Te ogromne środki przeznacza się na tworzenie fałszywego obrazu alkoholu, jako niezbędnego i niezwykle atrakcyjnego elementu ludzkiego życia.

Obecnie reklama alkoholu to nie tylko telewizja, prasa czy radio. Pojawiają się coraz to nowe formy przyzwyczajania ludzi do picia. Marki alkoholowe sponsorują wydarzenia sportowe i artystyczne. Celują przede wszystkim tam, gdzie koncentruje się uwaga i emocje młodych ludzi. Łączą alkohol z radością, wolnym czasem, letnim wypoczynkiem, ale też silnymi emocjonalnie chwilami, jak wspólny mecz na stadionie czy uczestnictwo w dużym festiwalu muzycznym. Coraz większym polem działania producentów są też media społecznościowe. W filmikach i zdjęciach tworzonych przez tzw. influencerów często pojawiają się jawne lub zakamuflowane formy promowania alkoholu. Reklama w internecie i na platformach cyfrowych jest szczególnie niebezpieczna. Opiera się bowiem na precyzyjnej analizie danych o użytkownikach, dzięki czemu można wyświetlać im takie formy promocji, które mają największą szansę wpłynąć na ich zachowania.

Groźnym trendem w marketingu jest promowanie napojów bezalkoholowych. Napoje te mają tych samych producentów i niemal identyczne nazwy i opakowania jak ich alkoholowe odpowiedniki. W ten sposób przyzwyczaja się, zwłaszcza młodych odbiorców, do logotypów, marek i opakowań alkoholu, rzekomo nie reklamując alkoholu. Należy pamiętać, że napój określany jako bezalkoholowy w rzeczywistości może posiadać do 0,5% alkoholu.

Reklamy pokazują świat atrakcyjny, ale gruntownie fałszywy. Widzimy w nich młodych, przebojowych, uśmiechniętych ludzi, radośnie spędzających czas w gronie przyjaciół. Czujemy wspaniałą atmosferę przyjaźni i dobrej zabawy. Alkohol to znak ich wysokiego statusu, udanego życia, znak akceptacji przez przyjaciół i umiejętności doskonałego spędzania wolnego czasu. Alkohol jest w nich ważnym elementem wspaniałych przygód w górach lub na morzu. To znak siły, odwagi, wytrzymałości i prawdziwego męstwa.

Kłamliwość tych wizji dostrzegamy lepiej, gdy zestawimy je z rzeczywistymi sytuacjami codziennego życia. Jakże często docierają do nas informacje o dzieciach zaniedbywanych czy nawet katowanych przez pijanych rodziców. Informacje o nietrzeźwych osobach, które są ofiarami lub sprawcami wielu tragicznych wypadków. Dlaczego tych obrazów nie widzimy w reklamach? Dlaczego mówi się o alkoholu, jako źródle radości, a nie mówi się prawdy, że to także źródło bólu i cierpienia, źródło samotności i poniżenia? Dlaczego reklamodawcy pokazują tylko rozpromienione twarze pijących, a nie pokazują zapłakanych oczu ich ofiar? Dlaczego pokazywani są aktorzy odgrywający ludzi sukcesu, a nie widać autentycznych twarzy młodych, którzy przez alkohol zmarnowali talenty i zaprzepaścili pomyślną przyszłość?

Podobnych zestawień można przywołać bardzo wiele. Musimy przeciwko takim zakłamaniom protestować. Głośno wypowiedzieć nasz sprzeciw wobec manipulacji zwłaszcza najmłodszymi. Nie możemy pozwolić na promowanie wizji świata, w której alkohol jest jedynie pozytywnym zjawiskiem, z którym nie wiążą się żadne niebezpieczeństwa. Reklama alkoholu jest niemoralna. Występuje w niej nagminne posługiwanie się kłamstwem i ukrywanie prawdy o rzeczywistym działaniu alkoholu, a także o skutkach jego nadużywania.

  1. Ochrona narodu, zwłaszcza młodego pokolenia, przed szkodliwym wpływem reklamy alkoholu

Reklama alkoholu wywiera ogromny wpływ na inicjację alkoholową młodych Polaków i systematyczne sięganie po trunki, głównie po piwo. W Europejskiej Deklaracji w Sprawie Alkoholu Światowej Organizacji Zdrowia, którą przyjęto w 1995 roku, znajduje się ważne stwierdzenie: „Wszystkie dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w środowisku chronionym przed negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu, i powinni być chronieni przed promowaniem napojów alkoholowych”.

Ochrona młodego pokolenia przed zgubnymi skutkami reklamy alkoholu jest obowiązkiem instytucji państwowych i samorządowych. One powinny poświęcać odpowiednie zasoby finansowe i ludzkie na promocję piękna życia bez alkoholu. Odpowiedzialni za Ojczyznę muszą podjąć zdecydowane działania, szanując wolę rodaków, którzy w większości opowiadają się za całkowitym zakazem reklamy alkoholu, w tym piwa. Powtórzmy za bł. ks. Bronisławem Markiewiczem: „Zdrajcą narodu i wiary jest ten, kto dzieci i młodzież chciałby wychować ze szklanką piwa lub kieliszkiem wina w ręku”. Te słowa są wciąż aktualne. Są skierowane do wszystkich bez wyjątku dorosłych, ale zwłaszcza do rodziców i wychowawców. Te słowa wskazują na wielką naszą odpowiedzialność za wychowanie młodego pokolenia w cnocie trzeźwości. Tylko na fundamencie trzeźwości można budować silną, bogatą i wolną Ojczyznę. Aby tak było, musi zjednoczyć nas wspólna troska o trzeźwość narodu.

  1. Troska Kościoła o trzeźwość narodu

Warto promować postawę licznych kapłanów, biskupów, przedstawicieli zgromadzeń zakonnych, a także świeckich działaczy i członków ruchów trzeźwościowych, dzięki którym jeszcze nie przegraliśmy tej wielkiej walki o trzeźwość narodu. Nie wolno tej ogromnej pracy lekceważyć. Nie wolno jej umniejszać. Nie wolno jej zbywać milczeniem. Trzeba o niej mówić głośno i zdecydowanie. Co stałoby się z Polską, gdyby nie ofiarna praca Kościoła, który od wieków zajmuje się tym zagadnieniem?

Przypomnijmy, że napoje alkoholowe nie są zwykłym towarem. Naukowcy dowodzą, że każda ilość alkoholu jest niebezpieczna dla naszego organizmu. Narodowy Program Trzeźwości podkreśla, że regulacje prawne na poziomie centralnym są niezbędne dla osiągnięcia trzeźwości narodu. Konieczna jest oprócz likwidacji reklamy redukcja liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a rynek alkoholowy powinien być regulowany za pomocą cen i polityki fiskalnej. Jest to sprawa pilna i ważna, gdyż spożycie alkoholu dramatycznie rośnie. Dane Światowej Organizacji Zdrowia z 2019 roku wskazują, że w populacji powyżej 15. roku życia na głowę każdego Polaka przypadało prawie 12 litrów czystego spirytusu. A już 8 litrów uznaje się za poziom progowy dla postępującej degradacji narodu.

Wielki apostoł trzeźwości bł. kard. Stefan Wyszyński przypominał, że „Troska o trzeźwość, to Polska racja stanu”. Prosimy rodziny, by były szkołami trzeźwości. Wspólnoty parafialne miejscami ożywionego duszpasterstwa trzeźwości. Instytucje samorządowe i państwowe miejscami autentycznej troski o dobro narodu.

  1. Cenny dar dobrowolnej abstynencji

Tym, którzy nie rozumieją w pełni inicjatywy „abstynenckiego sierpnia”, podjętej przed laty przez pasterzy Kościoła z inicjatywy bł. Prymasa Tysiąclecia, wyjaśniamy, że trzeźwość obowiązuje dorosłych zawsze i w każdej sytuacji. W sierpniu, miesiącu ważnych rocznic patriotycznych i świąt maryjnych, zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do zachowania abstynencji od alkoholu. Podkreślamy z całą mocą, że abstynencja jest dobrowolnym darem, którego źródłem jest miłość Boga i bliźniego, a także odpowiedzialność za przyszłość polskiego narodu. Podejmijmy tę decyzję w duchu odpowiedzialności za siebie i za Polskę. Za ten niezwykle cenny dar z całego serca dziękuję.

Pamiętajmy zawsze o nauczaniu św. Jana Pawła II, który wzywał do troski o trzeźwość narodu i jak sam podkreślał, był „szczególnie wdzięczny tym, którzy podejmują inicjatywy w tej dziedzinie – zwłaszcza w miesiącu sierpniu”. Prośmy jego słowami: „Maryjo, Królowo Polski, bądź nadal natchnieniem tych wszystkich, którzy walczą o trzeźwość swych bliźnich, o trzeźwość siebie samych. O trzeźwość narodu”.

Łomża, dnia 7 czerwca 2022 r.

Bp Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

Całodobowy telefon zaufania

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie prowadzi całodobowy telefon zaufania przeznaczony dla osób mających następujące problemy: przemoc w rodzinie, uzależnienia, kryzys osobowości, myśli samobójcze, problemy wychowawcze i rodzinne, samotność, choroby przewlekłe oraz choroby i zaburzenia psychiczne ( w tym HIV, AIDS).

Numer telefonu: 733 588 900

Szkolenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W dniu 27 października 2021 roku członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie uczestniczyli w szkoleniu pod tytułem "Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 roku na podstawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 - 2025 oraz dodatkowe wpływy do budżetu gminy na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu". Szkolenie prowadziła Pani Katarzyna Łukowska Zastępca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Interwecyjne sprzątanie butelek i puszek po piwie

Informacje o zanieczyszczeniu miasta butelkami po alkoholu i puszkami po piwie prosimy kierować do administratora danego ternu. W przypadku trudności z ustaleniem administratora, zgłoszenia o zanieczyszczeniach kierować do Straży Miejskiej

tel. dyżurny:
986
81 466 5020
adres poczty elektronicznej (interwencje bieżące):

Sierpień 2020 - miesiąc trzeźwości

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z miesiącem trzeźwości wystosowała do Arcybiskupa Diecezji Lubelskiej pismo, poniżej publikujemy jego treść. Zachęcamy też do zapoznania się z apelem Zespołu Episkopatu ds. Apostolstwa Trzeźwości pod linkiem https://www.parpa.pl/index.php/aktualnosci/1332-zespol-konferencji-episkopatu-polski-apel-na-sierpien

Ekscelencja
Ksiądz prof. dr hab. Stanisław Budzik
Arcybiskup
Archidiecezji Lubelskiej

Czcigodny Księże Arcybiskupie,

Od wielu już lat Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie z wielkim uznaniem i wdzięcznością przyjmuje kolejne edycje Apelu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości o sierpniowy dar abstynencji Polaków.

Hasło tegorocznego Apelu „Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach” zwraca uwagę na sytuację dzieci, które drastycznie cierpią z powodu pijaństwa i nałogów rodziców, stając się coraz bardziej narażone na uzależnienia. Ten temat jest nam szczególnie bliski, często stykamy się z dramatami lubelskich rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi.W dokumencie zawarta jest wartościowa diagnoza stanu i przyczyn nadużywania alkoholu przez rodaków – wiernych Kościoła Katolickiego i obywateli RP. Nawiązując do setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej w 1920 r., która ocaliła niepodległość Polski, autorzy apelują o krzewienie cnoty trzeźwości jako fundamentu wolności osobistej i narodowej.

Zgadzając się w pełni z treściami dokumentu prosimy gorąco Księdza Arcybiskupa o zachęcenie Proboszczów lubelskiej Archidiecezji do odczytania Apelu w kościołach. Wydaje się również, że analiza corocznych Apeli KEP byłaby świetnym przyczynkiem do pracy Parafialnych Zespołów Synodalnych, które rozpoczną niebawem merytoryczną działalność. Cenne doświadczenia wypracowuje też Narodowy Kongres Trzeźwości, gdzie spotykają się zainteresowane tematem instytucje (państwo, samorząd, Kościół).

Wyrażając jeszcze raz wdzięczność Kościołowi za troskę o trzeźwość Polaków wierzymy, że szlachetny trud sierpniowej abstynencji stanie się błogosławionym świadectwem, które w depresyjnym czasie pandemii koronawirusa da przykład i nadzieję rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi na pokonanie zgubnego uzależnienia.

Ogólnopolskie spotkania komisji rozwiązywania problemów alkoholowych Częstochowa 16-18 czerwca 2017 r.

Członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie wzięli udział w konferencji "Ogólnopolskie spotkania komisji rozwiązywania problemów alkoholowych" w Częstochowie w dniach 16-18 czerwca 2017 r. Organizatorem Spotkań była Polska Fundacja Zabezpieczenia Społecznego ETOS w Warszawie. Spotkania były wpisane w szersze przedsięwzięcie Narodowy Kongres Trzeźwości. Uczestnicy Konferencji pracowali w grupach roboczych omawiających następujące zagadnienia: 1. Prawo i procedowanie ustaw  2. Negocjacje i Mediacje w pracy Zespołów 3. Terapia - polski model 4. Wzmacnianie roli rodziny 5. Wzmacnianie czynników chroniących   6. Eliminowanie czynników ryzyka  7. Nowoczesne Duszpasterstwa Trzeźwościowe 8. Jak oprzeć się o wspólnoty samopomocowe. Bezpośrednie spotkania z członkami z komisji z innych miast pozwoliły na wymianę doświadczeń, która ugruntowała się we wspólnej pracy w grupach roboczych. Materiały z konferencji do pobrania w pliku PDF.

Do pobrania

  • konferencja.pdf
    Ogólnopolskie spotkania komisji rozwiązywania problemów alkoholowych Częstochowa 16-18 czerwca 2017 r. 847.01 KB

Sierpień - miesiąc trzeźwości

Jak co roku w sierpniu Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości zwrócił się z apelem o trzeźwość. pełna treść apel pod linkiem http://episkopat.pl/bp-bronakowski-tysiace-polakow-i-ich-rodzin-cierpi-przez-alkohol-wciaz-wzrasta-jego-spozycie/ Zachęcamy wszystkich, którym trzeźwość narodu nie jest obojętna do zapoznania się z treścią apelu.