W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Aktualności Komisji

Ogłoszenie

Komisja ma zapewnione warunki lokalowe pozwalające na pracę stacjonarną z zachowaniem dystansu społecznego. Członkowie Komisji dysponują niezbędnymi środkami ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, szyba z plexiglas). Osoby wzywane na posiedzenia Komisji mają możliwość przekazywania informacji telefonicznie. Każdy klient otrzymuje w wezwaniu na posiedzenie Komisji numer telefonu, pod który może przekazać informacje w wyznaczonym terminie.

Całodobowy telefon zaufania

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie prowadzi całodobowy telefon zaufania przeznaczony dla osób mających następujące problemy: przemoc w rodzinie, uzależnienia, kryzys osobowości, myśli samobójcze, problemy wychowawcze i rodzinne, samotność, choroby przewlekłe oraz choroby i zaburzenia psychiczne ( w tym HIV, AIDS).

Numer telefonu: 733 588 900

Szkolenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W dniu 27 października 2021 roku członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie uczestniczyli w szkoleniu pod tytułem "Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 roku na podstawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 - 2025 oraz dodatkowe wpływy do budżetu gminy na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu". Szkolenie prowadziła Pani Małgorzata Łukowska Zastępca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Interwecyjne sprzątanie butelek i puszek po piwie

Informacje o zanieczyszczeniu miasta butelkami po alkoholu i puszkami po piwie prosimy kierować do administratora danego ternu. W przypadku trudności z ustaleniem administratora, zgłoszenia o zanieczyszczeniach kierować do Straży Miejskiej

tel. dyżurny:
986
81 466 5020
adres poczty elektronicznej (interwencje bieżące):

Sierpień 2020 - miesiąc trzeźwości

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z miesiącem trzeźwości wystosowała do Arcybiskupa Diecezji Lubelskiej pismo, poniżej publikujemy jego treść. Zachęcamy też do zapoznania się z apelem Zespołu Episkopatu ds. Apostolstwa Trzeźwości pod linkiem https://www.parpa.pl/index.php/aktualnosci/1332-zespol-konferencji-episkopatu-polski-apel-na-sierpien

Ekscelencja
Ksiądz prof. dr hab. Stanisław Budzik
Arcybiskup
Archidiecezji Lubelskiej

Czcigodny Księże Arcybiskupie,

Od wielu już lat Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie z wielkim uznaniem i wdzięcznością przyjmuje kolejne edycje Apelu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości o sierpniowy dar abstynencji Polaków.

Hasło tegorocznego Apelu „Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach” zwraca uwagę na sytuację dzieci, które drastycznie cierpią z powodu pijaństwa i nałogów rodziców, stając się coraz bardziej narażone na uzależnienia. Ten temat jest nam szczególnie bliski, często stykamy się z dramatami lubelskich rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi.W dokumencie zawarta jest wartościowa diagnoza stanu i przyczyn nadużywania alkoholu przez rodaków – wiernych Kościoła Katolickiego i obywateli RP. Nawiązując do setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej w 1920 r., która ocaliła niepodległość Polski, autorzy apelują o krzewienie cnoty trzeźwości jako fundamentu wolności osobistej i narodowej.

Zgadzając się w pełni z treściami dokumentu prosimy gorąco Księdza Arcybiskupa o zachęcenie Proboszczów lubelskiej Archidiecezji do odczytania Apelu w kościołach. Wydaje się również, że analiza corocznych Apeli KEP byłaby świetnym przyczynkiem do pracy Parafialnych Zespołów Synodalnych, które rozpoczną niebawem merytoryczną działalność. Cenne doświadczenia wypracowuje też Narodowy Kongres Trzeźwości, gdzie spotykają się zainteresowane tematem instytucje (państwo, samorząd, Kościół).

Wyrażając jeszcze raz wdzięczność Kościołowi za troskę o trzeźwość Polaków wierzymy, że szlachetny trud sierpniowej abstynencji stanie się błogosławionym świadectwem, które w depresyjnym czasie pandemii koronawirusa da przykład i nadzieję rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi na pokonanie zgubnego uzależnienia.

Ogólnopolskie spotkania komisji rozwiązywania problemów alkoholowych Częstochowa 16-18 czerwca 2017 r.

Członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie wzięli udział w konferencji "Ogólnopolskie spotkania komisji rozwiązywania problemów alkoholowych" w Częstochowie w dniach 16-18 czerwca 2017 r. Organizatorem Spotkań była Polska Fundacja Zabezpieczenia Społecznego ETOS w Warszawie. Spotkania były wpisane w szersze przedsięwzięcie Narodowy Kongres Trzeźwości. Uczestnicy Konferencji pracowali w grupach roboczych omawiających następujące zagadnienia: 1. Prawo i procedowanie ustaw  2. Negocjacje i Mediacje w pracy Zespołów 3. Terapia - polski model 4. Wzmacnianie roli rodziny 5. Wzmacnianie czynników chroniących   6. Eliminowanie czynników ryzyka  7. Nowoczesne Duszpasterstwa Trzeźwościowe 8. Jak oprzeć się o wspólnoty samopomocowe. Bezpośrednie spotkania z członkami z komisji z innych miast pozwoliły na wymianę doświadczeń, która ugruntowała się we wspólnej pracy w grupach roboczych. Materiały z konferencji do pobrania w pliku PDF.

Do pobrania

  • konferencja.pdf
    Ogólnopolskie spotkania komisji rozwiązywania problemów alkoholowych Częstochowa 16-18 czerwca 2017 r. 847.01 KB

Sierpień - miesiąc trzeźwości

Jak co roku w sierpniu Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości zwrócił się z apelem o trzeźwość. pełna treść apel pod linkiem http://episkopat.pl/bp-bronakowski-tysiace-polakow-i-ich-rodzin-cierpi-przez-alkohol-wciaz-wzrasta-jego-spozycie/ Zachęcamy wszystkich, którym trzeźwość narodu nie jest obojętna do zapoznania się z treścią apelu.