W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Dobrze wykonany budżet Lublina w 2021 r.

Dobrze wykonany budżet Lublina w 2021 r.
24.06.202211:46

Prezydent Krzysztof Żuk uzyskał absolutorium za 2021 rok. Wcześniej pozytywną opinię o ubiegłorocznym wykonaniu budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

– Rok 2021, nie należał do najłatwiejszych, wymagał od nas szczególnego zaangażowania, również w wymiarze zarządzania budżetem samorządu. W dalszym ciągu widoczny wpływ miała sytuacja spowodowana pandemią, wzrost cen towarów i usług oraz coraz wyraźniej postępująca inflacja. To przełożyło się niemal na wszystkie obszary funkcjonowania miasta i w konsekwencji jego finanse. To był również rok, w którym rządowe zmiany w systemie podatkowym czy niedoszacowanie subwencji oświatowej spowodowały, że ubytek dochodów Lublina wyniósł blisko 150 mln zł. Część inwestycji musieliśmy odłożyć lub wstrzymać, by zagwarantować ciągłość świadczenia przez miasto wszystkich niezbędnych usług dla mieszkańców. Mimo tych trudności i ograniczeń, realizowaliśmy jednak najważniejsze zadania inwestycyjne, takie jak budowa Dworca Metropolitalnego, przebudowa Al. Racławickich, czy budowa węzłów przesiadkowych. Rozpoczęliśmy również projekt spotkań z mieszkańcami – „Plan dla Dzielnic”, który wypracuje wizję rozwoju poszczególnych części miasta. Tak w dobie pandemii, jak i obecnie, w obliczu kryzysu uchodźczego, Lublin pokazuje swoją szczególną siłę. Przed nami jeszcze wiele ważnych projektów do realizacji, które pozwolą nam wspólnie budować przyszłość Lublina. Dziękuję moim najbliższym współpracownikom za miniony rok wspólnej wytężonej pracy – powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Podstawą do kontroli wykonania budżetu stanowią dwa dokumenty: sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe. Zrealizowane w ubiegłym roku dochody budżetu miasta wyniosły 2,8 mld zł (98,38% planu). Z kolei planowane w wysokości 3 mld zł wydatki, zrealizowano w wysokości 2,8 mld zł, co stanowiło początkowego 92,7% planu. Wydatki majątkowe ogółem wyniosły blisko 450 mln zł, a wydatki majątkowe i remonty w przeliczeniu na jednego mieszkańca – 1 376 zł. Deficyt budżetowy wyniósł 43 mln zł. Nadwyżka operacyjna, czyli różnica między bieżącymi dochodami a wydatkami, została osiągnięta w kwocie około 155 mln zł i spełniła tym samym wymóg ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nim wydatki bieżące nie mogą być wyższe od bieżących dochodów.

Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na zadania nałożone ustawami, konieczne było przeznaczenie w 2021 roku środków własnych budżetu miasta w wysokości ponad 223 mln zł na dofinansowanie zadań bieżących m.in. z zakresu oświaty i wychowania, nieodpłatnej pomocy prawnej i administracji publicznej, gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, czy polityki społecznej. Na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano ponad 39 mln zł ze środków własnych.

Podczas sesji (23 czerwca) Radni rozpatrzyli także Raport o stanie Miasta Lublin za 2021 r. i podjęli uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta.

Przygotowanie „Raportu o stanie miasta” to obowiązek dla wszystkich gmin i miast w Polsce, wprowadzony ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału mieszkańców w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. W 2019 r. prezydenci miast (również burmistrzowie i wójtowie) po raz pierwszy musieli przedstawić raport dotyczący 2018 r. W debacie, oprócz radnych, zgodnie z ustawą uczestniczyć może także 15 mieszkańców.