W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Prezydent Miasta

Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin
e-mail:
telefon: 81 466 2000, 81 466 2002
adres: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

Krzysztof Żuk po raz pierwszy został wybrany na Prezydenta Miasta Lublin w grudniu 2010 roku. W II turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 5 grudnia 2010 r. uzyskał 54,65% poparcia wyborców. W wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r. został wybrany na II kadencję uzyskując w I turze wyborów wynik 60,13% ważnych głosów. Mieszkańcy wybrali Krzysztofa Żuka na Prezydenta Miasta Lublin po raz trzeci w wyborach samorządowych 21 października 2018 r. już w I turze wyborów, z poparciem 62,32%.

Krzysztof Żuk, urodził się w 1957 roku w Krasnymstawie, jest doktorem nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej i w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od 1996 r. był dyrektorem Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Lublinie, współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową przy projektach badawczych dotyczących restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki komunalnej, koordynował realizację programów pomocowych UE wdrożonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa dla przedsiębiorstw komunalnych. W 2005 r. został członkiem Komisji Ekonomii i Zarządzania Oddziału PAN w Lublinie oraz członkiem Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Skarbu Państwa, uczestniczył także w pracach Rady Konsultacyjnej ds. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. W latach 2007 - 2009 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Będąc Przewodniczącym Rady Miasta Świdnik w latach 1990 - 1996 oraz Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin w latach 2006 - 2007, zdobył doświadczenia w samorządzie terytorialnym. Odbył szereg kursów i szkoleń, m. in. w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi, zarządzania projektami kontroli wewnętrznej, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego w administracji.

Do zadań Prezydenta należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta;
 • określanie sposobu wykonywania uchwał;
 • gospodarowanie mieniem komunalnym;
 • wykonywanie budżetu Miasta Lublin;
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników podległych jednostek organizacyjnych.

Prezydent ponadto kieruje bieżącymi sprawami Miasta, reprezentuje je na zewnątrz, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią, ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Odpowiada także za prawidłową gospodarkę finansową Gminy posiadając w tym zakresie szereg, przynależnych tylko jemu, kompetencji.

Prezydent wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta. Jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Prezydent jako organ wykonawczy oraz kierownik Urzędu wydaje zarządzenia, natomiast jako organ administracji publicznej wydaje decyzje, postanowienia i zaświadczenia.
Prezydent kieruje Departamentem Prezydenta.

Sprawuje ponadto nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta:

Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze Prezydenta Miasta Lublin - 21 października 2018 r..pdf

Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze Prezydenta Miasta Lublin - 16 listopada 2014 r..pdf

Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze Prezydenta Miasta Lublin - 5 grudnia 2010 r..pdf

Zastępcy Prezydenta:

 • Artur Szymczyk
 • Anna Augustyniak
 • Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
 • Mariusz Banach

Sekretarz i Skarbnik Miasta:

 • Andrzej Wojewódzki - Sekretarz Miasta
 • Lucyna Sternik - Skarbnik Miasta