W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Lublin miastem przyjaznym inwestorom

Lublin miastem przyjaznym inwestorom
28.10.202114:49

Lublin to jedno z najatrakcyjniejszych miast dla biznesu w Polsce pod względem lokalizacji dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Miasto jest centrum Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego, liczącego ponad 600 tys. mieszkańców, co przekłada się to na wysoki potencjał kapitału ludzkiego, tak ważnego dla rozwoju firm, a koszty operacyjne oraz zatrudnienia w Lublinie są niższe o 20-30% niż w Polsce centralnej i zachodniej. To wnioski płynące z przedstawionego dziś raportu „Potencjał inwestycyjny Lublina” opracowanego w ramach cyklu badawczego Business Environment Assessment Study.

– Lublin w ostatnim czasie stał się jedną z najszybciej rozwijających się metropolii w kraju. Jest nowoczesnym, otwartym i rozpoznawalnym miejscem, nie tylko w Polsce, ale również w Europie. To efekt trafnych inwestycji infrastrukturalnych, które przekładają się zarówno na jakość życia mieszkańców, jak i potencjał gospodarczy. Skuteczny okazał się także stworzony mechanizm wspierania inwestycji, który opiera się na ścisłej współpracy z uczelniami i lokalnymi instytucjami. To pozwoliło przyciągnąć do Lublina prawie 80 podmiotów zewnętrznych, które zainwestowały tu swój kapitał. Dobre podejście do wspierania przedsiębiorczości, trafne inwestycje oraz strategia utrzymania różnorodności gospodarki miasta doprowadziły do sytuacji, w której łatwiej jest w Lublinie utrzymać jej stabilny rozwój – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Najnowsza, 3. edycja cyklu badania Antal, Cushman & Wakefield oraz Vastint - Business Environment Assessment Study, przedstawia ocenę środowiska biznesowego w Lublinie dokonaną przez decydentów polskich firm. Pozwala ona spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne trendy w rozwoju ekonomicznym organizacji. W badaniu analizie poddano siedem czynników, które wpływają na atrakcyjność miast i zachęcają do inwestycji. Są to: infrastruktura, przestrzeń biurowa, wsparcie administracji publicznej, potencjał edukacyjny, potencjał zatrudnienia, potencjał biznesowy oraz ocena lokalizacji jako miejsca do życia. Średnia ocena miasta wynosi 6,4 punktu w 10-stopniowej skali. Najwyższe oceny otrzymały aspekty takie jak potencjał edukacyjny (7,1 punktów), ocena lokalizacji jako miejsca do życia (7,0 punktów) oraz infrastruktura (6,3 punktów).

– Koszty operacyjne oraz zatrudnienia w Lublinie są niższe o 20-30% niż w Polsce centralnej i zachodniej. Miasto to centrum Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego, liczącego ponad 600 tys. mieszkańców, z czego około 339 tys. stanowią mieszkańcy Lublina. Tworzy to duży wewnętrzny rynek zbytu o wysokiej chłonności. 49% mieszkańców ma mniej niż 40 lat, natomiast 58% populacji to ludność w wieku produkcyjnym – mówi Radosław Kostka, Acquisition Manager, Vastint

Magnesem, który przyciąga inwestorów do Lublina jest dynamicznie rozwijająca się infrastruktura. Budowa obwodnicy, dróg dojazdowych, unowocześnienie miejskiego transportu publicznego oraz uruchomienie Portu Lotniczego Lublin umacniają pozycję na mapie Polski i Europy. Komunikacja miejska była w tym obszarze wskaźnikiem o największej wartości, wynoszącym aż 7,2 punktów w dziesięciostopniowej skali w 2021 roku. Lublin od lat rozwija zrównoważoną i ekologiczną komunikację oraz inwestuje w nowoczesny tabor, co sprawia, że już dziś spełnia wymóg udziału 30% pojazdów zeroemisyjnych w całej flocie, będąc w ścisłej czołówce systemów elektromobilnych w Polsce, a nawet w Europie. Wartością dodaną dla lubelskiego potencjału inwestycyjnego jest również wysoka dostępność powierzchni biurowej - ponad 34 tys. m2 w budowie. Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w stolicy województwa lubelskiego wynoszą obecnie ponad 183 tys. m2. Ocena infrastruktury plasuje się na poziomie 6,3 punktów, a ocena dostępności powierzchni biurowej na 6,1 punktów w dziesięciostopniowej skali w 2021 r.

– Jeżeli chodzi o inwestycje w samym Lublinie, najważniejszą informacją ostatniego roku jest niewątpliwie rozpoczęcie prac przy budowie nowego Dworca Metropolitarnego. Hub komunikacyjny, którego projekt trafił do finału konkursu World Building of the Year, ma szansę stać się jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie i nową wizytówką miasta – mówi Agnieszka Gułaś, Senior Negotiator, Cushman & Wakefield.

Dziewięć uczelni wyższych, a wśród nich największa uczelnia w województwie lubelskim, gwarantują bogate zaplecze kompetencyjne. Lublin liczy sobie ponad 60 tys. studentów. Najwięcej z nich specjalizuje się w finansach (7,8 tys.), potem w IT (3,4 tys.), a następnie w obszarze inżynieryjnym (3,3 tys.). Kapitał ludzki został oceniony na 7,1 punktów w dziesięciostopniowej skali.

– Lublin ma najwyższy współczynnik umiędzynarodowienia studentów w Polsce. W roku akademickim 2019/2020 w stolicy województwa lubelskiego studiowało 7 048 studentów z 92 krajów świata. Wśród studentów kierunków lingwistycznych najwięcej jest absolwentów filologii angielskiej, na drugim miejscu filologii niemieckiej, a na trzecim filologii hiszpańskiej. Studenci są więc wielojęzyczni, co jest szczególnie cenne dla pracodawców z sektora usług wspólnych. Miasto przyciąga studentów szeroką ofertą kierunków studiów, doskonałą kadrą naukową oraz działaniami na rzecz wspierania studentów. Programy, takie jak „Study in Lublin”, zachęcają, szczególnie studentów z zagranicy, podobnie jak niższe koszty utrzymania oraz lokalizacja blisko wschodniej granicy – mówi Izabela Wądołowska, Senior Consultant, Antal SSC/BPO.

Mocną stroną Lublina są kadry z obszaru kompetencji lingwistycznych, a także obecność kadry średniego i wyższego szczebla o kompetencjach z zakresu IT. Równie wysokie wskaźniki oceny dostępności kadry zostały zanotowane wśród pracowników o kompetencjach sprzedażowych oraz wśród kadry niższego szczebla. Taki potencjał kapitału ludzkiego wpływa na fakt, że aglomeracja lubelska jest jednym z najbardziej umiędzynarodowionych rynków pracy w Polsce.

– Bardzo duże znaczenie dla sytuacji na rynku pracy w Lublinie ma potencjał intelektualny. Coraz więcej firm wybiera Lublin, jako miejsce przyszłych inwestycji ze względu na bardzo dobrą jakość kształcenia, ogromny potencjał naukowy, innowacyjność oraz stałą dostępność wyszkolonej kadry. Lubelscy przedsiębiorcy chętnie nawiązują współpracę z uczelniami, co bardzo dobrze wpływa na zatrudnienie oraz rozwój przemysłu i sektora usług – mówi Monika Kiliańska, Team Manager, Antal IT Services.

Szczegółowe informacje oraz pełny raport znajdą Państwo na stronie: www.gospodarczy.lublin.eu oraz  www.investmentpotential.pl.