W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nagrodzeni podczas Gali Kultury za rok 2017 - podsumowanie Wielkiego Jubileuszu

Nagrodzeni podczas Gali Kultury za rok 2017 - podsumowanie Wielkiego Jubileuszu
13.04.201820:35

Tegoroczna Gala Kultury organizowana przez miasto była nie tylko okazją do wręczenia dorocznych Nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury, ale także do wyróżnienia osób zaangażowanych w obchody Wielkiego Jubileuszu 700-lecia i podsumowanie ubiegłorocznych wydarzeń  organizowanych w naszym mieście.

Laureaci Nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury:

 • Nagroda Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2017 roku - dla BUDIMEX S. A. za konsekwentne prowadzenie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, znaczący wpływ na jakość oferty kulturalnej Lublina poprzez hojne wspieranie organizacji przedsięwzięć kulturalnych oraz wielką przychylność i życzliwość dla lubelskiego środowiska kultury.
 • Nagroda Miasta Lublin za Całokształt Działalności - dla Waldemara Michalskiego pisarza, poety, eseisty, recenzenta, publicysty, redaktora, krytyka literackiego za bogaty i różnorodny dorobek artystyczny, wyróżniającą się ponad 60-letnią pracę twórczą, indywidualny i wyjątkowy styl, konsekwentne i niestrudzone działania na rzecz popularyzacji literatury i dziedzictwa polskich pisarzy oraz dorobku lubelskiego środowiska literackiego.
 • Nagroda Artystyczna Miasta Lublin za 2017 r. - dla Łukasza Witt-Michałowskiego reżysera teatralnego, aktora, założyciela i dyrektora lubelskiej Sceny InVitro i Marcina Wrońskiego pisarza, redaktora, autora serii kryminałów o Komisarzu Maciejewskim za wybitne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej, wielowymiarową i wizjonerską działalność na rzecz lubelskiej kultury, odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań, w szczególności za realizację oryginalnej plenerowej adaptacji książki „Pogrom w przyszły wtorek”.
 • Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2017 roku dla Fundacji Sztukmistrze za realizację oryginalnych przedsięwzięć prezentujących sztukę nowego cyrku, bogatą działalność w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej, w szczególności za organizację 40. Europejskiej Konwencji Żonglerskiej, Konkursu Etiud Nowocyrkowych „Cyrkulacje”, konkursu dla utalentowanych studentów „Open Stage” i cyklu spektakli „Variete

Nagrody Okolicznościowe: 

 • Agnieszka Cholewa – starszy bibliotekarz w Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie – realizuje wiele przedsięwzięć kulturalno-oświatowych adresowanych do różnych grup odbiorców
 • Anna Czyż – Kierownik Filii nr 39 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie - realizuje wiele przedsięwzięć kulturalno-oświatowych adresowanych do różnych grup odbiorców
 • Amanda Dziedzic – pracownik w Dziale Księgowości w Centrum Kultury w Lublinie
 • Fundacja Działań Edukacyjnych KreAdukacja – organizacja pozarządowa, której głównym celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych
 • Fundacja Kaisera Söze – organizacja pozarządowa, zajmująca się promowaniem kultury lubelskiej, ogólnopolskiej i zagranicznej i prowadzeniem działalności kulturalno-edukacyjnej-wydawniczej
 • Fundacja Szpilka - organizacja pozarządowa, zajmująca się inicjowaniem i wspieraniem wszelkich form aktywności artystycznej, twórczego rozwoju, działanie na rzecz budzenia i wzmocnienia aktywności osób, w tym w szczególności kobiet
 • Marta Graban-Butryn – specjalistka ds. programowych w Dzielnicowym Dom Kultury „Czuby Południowe” - obchodzi 10-lecie działalności animacyjnej i artystycznej, zajmuje się propagowaniem wiedzy o kulturze tradycyjnej i tworzeniem oferty kulturalnej dla dzieci i rodziców
 • Dorota Iwanicka-Przybysz – prezes Zarządu Fundacji Solidarności Obywatelskiej, obchodzi jubileusz15-lecia działalności na rzecz upowszechnia kultury w Lublinie, zajmuje się edukacją kulturalną i pracą na rzecz integracji środowisk twórczych
 • Lidia Karwan-Kaproń – pracuje w Dziale Administracji i Zamówień Publicznych w Centrum Kultury w Lublinie
 • Sławomir Marzec – artysta wizualny, malarz, twórca instalacji, performer, pedagog, autor tekstów, krytyk i teoretyk sztuki, obchodzi jubileusz 30-lecia pracy twórczej
 • Barbara Mazurek – pracuje w sekretariacie Centrum Kultury w Lublinie
 • Agnieszka Mądrakiewicz–Stanek – Dyrektor Lubelskiego Festiwalu Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Metamorfozy Sentymentalne” i Prezes Zarządu Stowarzyszania Absolwentów IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie „Kopernik”
 • Janusz Nowakowski – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego Lublin, zaangażowany w działalność kulturalną kilku dzielnic w Lublinie (Czuby, Kalinowszczyzna, Tatary), współorganizuje Festyn Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych
 • Edmund Okstom – malarz, grafik, twórca obiektów, laureat nagrody rektorskiej 12. Konkursu Gepperta, zgłoszony do „Paszportów Polityki” w 2016 roku.
 • Grażyna Przysucha – instruktor ds. teatru w Dzielnicowym Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”, przewodniczy Teatralnej Edukacji Najmłodszych, przygotowuje i realizuje spektakle teatralne dla dzieci, konkursy literackie i recytatorskie
 • Renata Pyszniak – instruktor i choreograf, pracuje w Dzielnicowym Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”, od wielu lat zajmuje się edukacją taneczną najmłodszych mieszkańców Lublina
 • Magdalena Rademacher – Kierownik Filii nr 37 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie , prowadzi aktywną działalność na rzecz integracji społeczności lokalnej
 • Izabela Raszewska – pracuje w Dziale Koordynacji i Programowania w Centrum Kultury w Lublinie
 • Maciej Rukasz –fotograf, pracuje w Dziale Promocji i komunikacji w Centrum Kultury w Lublinie
 • Sławomir Toman – artysta malarz, dydaktyk, kurator, pracuje w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, gdzie pełni funkcje prodziekana; założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Artystycznego Otwarta Pracownia w Lublinie, członek lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
 • Gabriela Żuk – kierownik Działu Koordynacji i Programowania w Centrum Kultury w Lublinie

Medale Prezydenta Miasta Lublin: 

 • Magdalena Jankowska - poetka, krytyk teatralny i pisarka, posiada bogaty dorobek twórczy, zasłużona dla lubelskiego środowiska literackiego, jej poezja była publikowana w najważniejszych polskich czasopismach litereckich
 • Kinematics Dance Company – założony przez Darię Dziedzic i Katarzynę Świerszcz teatr ruchu, dedykowany młodym mieszkańcom Lublina, którzy posiadają dysfunkcje w zakresie prawidłowej motoryki, wzroku, słuchu oraz sprawności intelektualnej. Grupa nieformalna działa na rzecz upowszechniania kultury i sztuki tańca w Lublinie.

Medale 700-lecia: 

Firmy, które w sposób szczególny wspierają wydarzenia odbywające się w Lublinie

 • Ambra S.A.
 • Centrum Handlowe Tarasy Zamkowe
 • "Herbapol - Lublin" S. A.
 • Philips Lighting Poland Sp. z o.o.
 • Spółdzielnia Pszczelarska APIS w Lublinie
 • Stock Polska Sp. z o.o.

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i koordynację Obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Miasta:

 • Krzysztof Komorski – Koordynator Obchodów 700-lecia Miasta Lublin, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji
 • Michał Karapuda – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. 700-lecia, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin
 • Katarzyna Duma – rzecznik prasowy 700-lecia, koordynator działań komunikacyjnych,
 • Rafał Koziński – koordynator koncepcyjno – programowy, Centrum Kultury w Lublinie
 • Miłosz Zieliński – koordynator programowy, Centrum Kultury w Lublinie

W obchody Wielkiego Jubileuszu w sposób szczególny zaangażowały się miejskie instytucje kultury. Wielu z nich już udało się podziękować wcześniej, jak np. Warsztatom Kultury i Ośrodkowi „Brama Grodzka – Teatr NN”. Podczas Gali Kultury medale 700-lecia otrzyma Centrum Kultury w Lublinie i pracownicy, zaangażowani w zorganizowanie obchodów 700-lecia Miasta:

 1. Centrum Kultury w Lublinie – odbiera Aleksander Szpecht,
 2. Gabriela Żuk
 3. Maciej Rukasz
 4. Jan Piotr Szamryk
 5. Marek Krupa

Medale 700: 

 1. Zdzisław Bieleń - wieloletni pracownik i wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. im. H. Łopacińskiego, z którą związany jest już od czasu studiów historycznych w UMCS. Historyk, autor wielu opracowań naukowych dotyczących dziejów Biblioteki oraz historii Lublina u i regionu, ceniony badacz Powstania Styczniowego na Lubelszczyźnie, wieloletni redaktor „Bibliotekarza Lubelskiego”. Instruktor bibliotek terenowych, pedagog, nauczyciel kilku pokoleń lubelskich bibliotekarzy
 2. Mariusz Dubaj - kompozytor, teoretyk muzyki, pianista, organizator życia muzycznego, profesor nadzwyczajny UMCS, laureat wielu konkursów kompozytorskich; inicjator powstania oraz współorganizator Lubelskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich oraz cyklu koncertów kompozytorów lubelskich pt. Akord
 3. Zbigniew Jóźwik - przyrodnik grafik, bibliofil i polarnik. W roku 1982 zapoczątkował Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego. Organizator wielu wystaw grafiki i ekslibrisu w Lublinie. Uprawia grafikę artystyczną i użytkową. Swoje prace graficzne i ekslibrisy eksponował na prawie 70 wystawach indywidualnych w Polsce i za granicą, a także licznych wystawach zbiorowych. Akademik ze złotym medalem Włoskiej Akademii Sztuki i Pracy. Kawaler Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem i członek Kapituły Orderu (od 1994 r. – Pieczętarz Kapituły).
 4. Mietek Jurecki - basista, gitarzysta, kompozytor i aranżer, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Młodzieży Uzdolnionej Muzycznie i pomysłodawca konkursu "Solo życia" – wyłaniającego młodych i zdolnych instrumentalistów i „Diamentów Lublina”, nagrywał płyty z wieloma artystami m.in. z Budką Suflera, tworzył solowy projekt pn. Mechanik
 5. Grzegorz Kondrasiuk - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Pracowni Teatrologii UMCS w Lublinie, teatrolog, dramaturg, krytyk teatralny – autor kilkuset recenzji opublikowanych w prasie ogólnopolskiej i lokalnej. Współautor sztuk i scenariuszy teatralnych. Współtwórca i redaktor naczelny w latach 2008-2014 portalu internetowego magazynu kulturalnego kulturaenter.pl. Współautor lubelskich aplikacji w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury
 6. Dariusz Kopciowski - Wojewódzki Konserwator Zabytków; w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków pracuje od 28 lat; technik plastyk, historyk sztuki
 7. Marcin Lachowski – historyk sztuki, kurator wystwa; zajmuje się sztuką współczesną i historią krytyki artystycznej, współpracuje z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych, Galerią Labirynt oraz Galerią Białą w Lublinie
 8. Tomasz Orkiszewski - organista, dyrygent, kompozytor, wydawca, mecenas sztuki. Od 1999 r pracuje jako organista i dyrygent w lubelskich parafiach. Kierownik artystyczny i dyrygent Chóru ‘”Jubileum” Współzałożyciel i prezes Wydawnictwa Muzycznego Polihymnia sp. z o. o., specjalizującego się w promowaniu książek i wydawnictw związanych z muzyką kościelną i literaturą religijną
 9. Paweł Passini - reżyser teatralny, dramatopisarz, kompozytor, aktor, a także twórca i dyrektor lubelskiego neTTheatre, pierwszego na świecie teatru interaktywnego. Na koncie ma m.in. prestiżową nagrodę im. Konrada Swinarskiego dla najlepszego reżysera przyznaną za głośny spektakl "Morrison/Śmiercisyn". Absowlent Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Za swoją działalność dwukrotnie był nominowany do nagrody Paszport „Polityki”
 10. Jarosław Wach – wieloletni redaktor i sekretarz kwartalnika literackiego "Akcent", w uznaniu za kreacyjny wkład w realizację serii wydawniczej „Biblioteka 700-lecia”, ze szczególnym uwzględnieniem wielojęzycznej antologii lubelskich poetów
 11. Joanna Wysocka – Pikało – wieloletni kierownik, menadżer i koordynator projektów w Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Lubelskiego., w tym „Międzynarodowe spotkania ze sztuką”, „Wschodni Salon Sztuki”, wystawa „Zamknięty Rozdział - Artystom Lubelskim In Memoriam” i „Objazdowa Galeria Sztuki ZPAP”
 12. Hanna Wyszykowska - animatorka kultury, regionalistka, przewodniczka miejska, znawczyni przeszłości Lublina, autorka artykułów o historii regionu. Trudno znaleźć osobę, która znałaby zabytki Lublina lepiej niż Hanna Wyszkowska. Na przybliżanie uroków naszego miasta turystom poświęciła pół wieku swojego życia, a w międzyczasie "wychowywała" przyszłych lubelskich artystów, poetów, profesorów, czy dyrektorów
 13. Bohdan Zadura – poeta, prozaik, tłumacz i krytyk literacki. Debiutował w 1962 na łamach miesięcznika „Kamena”. Wieloletni redaktor kwartalnika „Akcent”, od 2004 redaktor naczelny „Twórczości”. Autor przekładów m.in. z angielskiego, ukraińskiego i węgierskiego. Za tom Nocne życie uhonorowany Wrocławską Nagrodą Poetycką "Silesius" 2011 w kategorii „książka roku”. Jest laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Hryhorija Skoworody za 2014 r. Za tom Kropka nad i w 2015 roku został wyróżniony Nagrodą im. C.K. Norwida. Laureat Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” 2018 za całokształt twórczości

Pliki do pobrania

Powiązana galeria: