W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Podpisanie listu intencyjnego na rzecz współpracy Gminy Lublin ze środowiskiem akademickim i biznesowym

Podpisanie listu intencyjnego na rzecz współpracy Gminy Lublin ze środowiskiem akademickim i biznesowym
09.02.202214:46

Mając na uwadze chęć promowania i rozwijania wspólnych działań pomiędzy środowiskiem naukowym, biznesem a samorządem, Prezydent Miasta Lublin 9 lutego br. podpisał list intencyjny o współpracy opartej na transferze wiedzy, technologii i innowacyjnych rozwiązaniach przy wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego Partnerów. Stronami porozumienia zostali Gmina Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w strukturze, której znajduje się Poznański Parku Naukowo-Technologiczny.

Na podstawie dotychczasowej owocnej współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym zrodziła się wola zaangażowania w działania także administrację lokalną. Podczas środowego spotkania prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Rektor UMCS przypomniał, że:

(…) Dziś tak naprawdę finalizujemy działania, które toczą się od kilku miesięcy. Współpraca z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym to nie tylko nowe szanse i możliwości dla Centrum ECOTECH-COMPLEX i UMCS, ale także ciekawe perspektywy rozwoju dla nowoczesnego, silnie opartego na badaniach naukowych i innowacjach Lublina.

W Lublinie proces budowy intensywnych związków w układzie miasto-uczelnie–biznes–mieszkańcy rozpoczął się po 2010 roku – jako element realizacji zapisów poprzedniej strategii rozwoju miasta. Dzisiaj miasto jest postrzegane w Polsce jako wiodący ośrodek wielopłaszczyznowych kontaktów w powyższych układach współzależności.

W najnowszej Strategii Lublin 2030 współpraca i koegzystencja sektorów samorządowego, biznesowego oraz edukacji jest jednym z najważniejszych obszarów naszego zainteresowania i jest niezbędna do dynamicznego rozwoju miast akademickich. Fundamentem sukcesu gospodarczego są wiedza, kreatywność i kultura przedsiębiorczości, rozwijane między innymi na uczelniach czy w firmach. Lublin dysponuje zasobami, które umożliwią dynamiczny rozwój gospodarczy w obecnej dekadzie. System edukacji w Lublinie osiąga bardzo dobre wyniki, a odsetek mieszkańców z wyższym wykształceniem należy do najwyższych w kraju. Uczelnie wyższe coraz aktywniej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom biznesu i zmieniającej się roli samorządu. Władze Lublina kładą duży nacisk na inicjowanie działań mających na celu stworzenie przyjaznego klimatu dla biznesu, a jednym z warunków rozwoju przedsiębiorstw jest dostosowanie się do warunków nowoczesnej gospodarki. Ta z kolei oparta jest na wiedzy i nowoczesnych technologiach opracowywanych m.in. na uczelniach wyższychpodkreśla dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin

Priorytetami podjętej współpracy mają być nie tylko realizacja wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych, ale także wspieranie przedsiębiorczości akademickiej Lublina, czy promowanie startupów i spin-offów. Dzięki tak szerokiemu spektrum działań korzyści wynikające z podjętej współpracy będą odczuwalne przez liczne grono interesariuszy.

– Symbioza uczelni z miastem i jego mieszkańcami stanowi dzisiaj jeden z fundamentów rozwoju. Jestem przekonany, że nawiązana współpraca, przekładająca się na realizację prestiżowych projektów badawczo-wdrożeniowych w obszarze smart city oraz wspierających rozwój inteligentnych specjalizacji lubelskiej gospodarki, dodatkowo umocni akademicką i gospodarczą pozycję Lublina. Oprócz szeregu działań mających na celu wzmocnienie oferty i dostępności usług dla lokalnych podmiotów działających w obszarze nowych technologii, badań i rozwoju, podpisany list intencyjny umożliwi także tworzenie programów skierowanych do mieszkańców miasta m.in. z obszaru zdrowia czy edukacjimówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

O wspólnych planach i wsparciu ze strony Parku Naukowo-Technologicznego w Poznaniu mówił także jego Dyrektor prof. dr hab. Hieronim Maciejewski –  PPN-T  funkcjonuje już od 27 lat. Pozyskaliśmy bagaż doświadczeń, którym bardzo chętnie się podzielimy. Głównym zamierzeniem naszego wspólnego przedsięwzięcia jest stworzenie ekosystemu innowacyjności i rozwoju przedsiębiorczości. Samo kreowanie i transfer technologii nie ma racji bytu, jeśli nie ma odpowiedniego klimatu. Tutaj, w Lublinie, zarówno władze uniwersyteckie, jak i władze miasta widzą potrzebę rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. Bardzo chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. PPN-T zajmuje się w dużej mierze kreowaniem przedsiębiorczości, rozwojem, ale jesteśmy również nietypowym parkiem, ponieważ jako jedyni posiadamy status jednostki naukowej. W tym tkwi nasza siła, łatwiej możemy znaleźć wspólny język z uniwersytetami oraz innymi ośrodkami badawczymi. Kluczowe jest również miejsce miasta, bo to ono kreuje perspektywy, umożliwia zakładanie nowych inicjatyw biznesowych, a przede wszystkim dąży do utrzymania talentów, które pojawiają się na uniwersytecie, i stwarza im potrzebną infrastrukturę oraz warunki do tego, żeby mogły się rozwijać.

Szczegóły współpracy omówił inicjator porozumienia prof. dr hab. Ryszard Naskręcki Dyrektor Centrum ECOTECH-COMPLEX (…) List intencyjny jest konsekwencją działań, które umożliwiły wzajemne poznanie się i tym samym budowanie atmosfery zaufania oraz merytorycznej współpracy między partnerami. Szczególne znaczenie miała wizyta dyrekcji PPN-T w Lublinie, spotkanie z władzami rektorskimi UMCS, rozmowy w Centrum ECOTECH-COMPLEX oraz w Urzędzie Miasta Lublin. Kolejnym etapem była rewizyta w Poznaniu – wraz z dyrektorem Mariuszem Saganem mieliśmy okazję zapoznać się z osiągnięciami parku oraz jego imponującą infrastrukturą. W moim przekonaniu najważniejszym obszarem współpracy będzie merytoryczne wsparcie ze strony PPT-N tego, co się dzieje na styku nauka – otoczenie społeczno-gospodarcze. Poznański Park ma ogromne doświadczenie i wiedzę oraz struktury, a także europejski, globalny punkt widzenia. Transfer tych elementów do Lublina jest nam bardzo potrzebny. Mamy już wstępną mapę pewnych przedsięwzięć, które chcielibyśmy realizować. (…) Dzisiaj żadnych sukcesów nie osiąga się w izolacji. Warunkiem koniecznym do tego, aby cokolwiek robić dobrze, jest przede wszystkim współpraca oparta na zaufaniu i kompetencjach. (…) Chcielibyśmy wspierać różne działania z zakresu przedsiębiorczości akademickiej. Mam tu na myśli przede wszystkim wykorzystywanie pomysłów młodych ludzi oraz wsparcie, aby te pomysły potrafili komercjalizować i zarabiać na nich. Przedsiębiorczość akademicka jest ważnym elementem nie tylko uczelni, ale również samorządu. (…) Kolejnym jest kształcenie w zakresie kompetencji miękkich, których coraz bardziej wymaga rynek pracy. Musimy przewidywać, co będzie potrzebne na rynku za kilka czy kilkanaście lat. Ostatni element, na który chciałbym zwrócić uwagę, to pozyskiwanie środków na wspólne przedsięwzięcia. (…) Nie ma bardziej doświadczonego partnera w tym obszarze niż PPN-T, który z ogromnym sukcesem takie środki pozyskuje. Jesteśmy przekonani, że będzie nam łatwiej pozyskać finansowanie na różne działania wspólnie niż każdemu z osobna.

fot. Bartosz Proll/Centrum Prasowe UMCS