W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Projekt budżetu Miasta Lublin na 2023 rok

Projekt budżetu Miasta Lublin na 2023 rok
16.11.202208:57

W przyszłym roku dochody Lublina wyniosą 2,6 mld zł, natomiast wydatki 2,9 mld zł, w tym wydatki bieżące 2,4 mld zł (m.in. na oświatę, komunikację, utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, zieleń, pomoc społeczną, sport i kulturę). Wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycje to blisko 440 mln zł (15% wydatków ogółem), w tym 170 mln zł na zadania z udziałem środków europejskich.

– Pracujemy nad najtrudniejszym budżetem miasta w historii samorządu. Musimy pogodzić wyższe koszty spowodowane rosnącą inflacją, cenami energii i płacy minimalnej z mniejszymi dochodami, które są efektem m.in. zmian w systemie podatkowym. Mimo konieczności szukania oszczędności, chcemy utrzymać jakość usług dla mieszkańców oraz tempo rozwoju na dotychczasowym poziomie. Przez działania rządu w 2023 roku stracimy ok. 300 mln zł dochodów z PIT. Te pieniądze powinny trafić na finansowanie zadań miasta, ale zasilą budżet centralny. Przyszłoroczny budżet uda nam się zbilansować, jednak bez zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w kolejnym roku nie będzie to już możliwe – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Wykres nr 1. Struktura dochodów – według grup dochodów

Wykres nr 1 Struktura dochodów według grup dochodów

Zmiany w systemie podatkowym, w tym rządowy program „Polski Ład”, obniżyły dochody Lublina z PIT o 300 mln zł w 2023 roku. Ubytek z roku na rok się pogłębia, w bieżącym roku to 140 mln zł (przy uwzględnieniu zwiększenia udziałów w PIT o 73,2 mln zł), a w roku 2021 – 55 mln zł. W przyszłym roku dochody Miasta powrócą do poziomu z 2018 r. Ograniczeniu dochodów Miasta towarzyszą m.in. rosnące koszty szalejącej inflacji, cen energii i płacy minimalnej oraz niedoszacowanie subwencji oświatowej. W 2023 roku budżet Miasta straci blisko 595 mln zł.

– Zmiany prawne w systemie podatkowym, wprowadzane przez rząd od 2019 roku, wpływają na zmniejszenie nadwyżki operacyjnej, czyli środków, które mogłyby być przeznaczone na inwestycje. W ten sposób wymusza się sięganie po środki zwrotne. Nie ma możliwości wprowadzenia oszczędności na poziomie ponad pół miliarda złotych w wydatkach bieżących Miasta, bo oznaczałoby to całkowitą rezygnację, np. z prac remontowych czy ograniczenie finansowania komunikacji miejskiej. Samorząd, podobnie jak rząd odpowiedzialny za budżet państwa, szuka więc finansowania utraconych dochodów w emisji obligacji i wprowadza dodatkowy poziom zadłużenia. W projekcie przyszłorocznego budżetu 250 mln zł pochodzi z emisji obligacji komunalnych oraz 55 mln zł z emisji obligacji przychodowych – mówi Lucyna Sternik, Skarbnik Miasta Lublin.

Prognozowany deficyt budżetu wyniesie niespełna 283 mln zł. Planowany dług Miasta zamknie się w kwocie 2,1 mld zł.

Wykres nr 2. Struktura wydatków z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań

Wykres nr 2 Struktura wydatków z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań

Poziom wydatków na oświatę i pomoc społeczną w 2023 r. zostanie utrzymany. Miasto po raz kolejny dołoży rekordową kwotę – ponad 200 mln zł do zadań, które w ramach subwencji oświatowej powinien sfinansować budżet państwa.

W 2023 roku kontynuowane będą inwestycje już rozpoczęte i te współfinansowane / lub planowane do dofinansowania ze środków zewnętrznych, takie jak:

 • zakończenie budowy Dworca Metropolitalnego z nowym układem drogowym,
 • budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ‘80 i ul. Węglarza,
 • przebudowa ul. Wallenroda i ul. Popiełuszki,
 • przebudowa skrzyżowania ul. Doświadczalnej z al. Witosa i Franczaka „Lalka” – Skalskiego – Jagiellończyka,
 • rozpoczęcie przebudowy kładki nad ul. Filaretów,
 • rozbudowa ul. Bliskiej i Skowronkowej (wraz z wykupem gruntów),
 • rozbudowa ul. Raszyńskiej,
 • budowa ul. Zamenhofa (odcinek od ul. L. Staffa do ul. Sierpińskiego),
 • budowa ul. Araszkiewicza na odcinku od ul. Skowronkowej,
 • budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Wołodyjowskiego,
 • budowa fragmentu ul. Woronieckiego,
 • zakończenie budowy ul. Siewierzan i dróg w rejonie ul. Turystycznej i Hajdowskiej.

Przyszłoroczne plany Miasta obejmują także wykup gruntów pod rozbudowę ul. Samsonowicza, przebudowę chodników w ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Hetmańskiej, budowę miejsc postojowych przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera przy SP 32 i wyprofilowanie zakrętu na ul. Jutrzenki w okolicach przychodni zdrowia. Miasto rozpocznie przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji: budowy przedłużenia ul. Zelwerowicza (od ul. Bohaterów Września do
ul. Sławinkowskiej), ul. Lipniak (na odcinku od ul. Judyma do granicy Miasta), przebudowy ul. Rowerowej.

W ramach inwestycji w tereny zielone w budżecie Miasta zaplanowano budowę placu zabaw, jako część projektu Parku Centralnego na Felinie, a także na Węglinie Południowym przy ul. Gęsiej, skwerów przy ul. Montażowej, Herbowej, Cyprysowej, Długiej i Węglarza. Miasto zabezpiecza także środki na opracowanie koncepcji i dokumentacji na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w dzielnicy Głusk, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Parku Nadrzecznego i aktualizację dokumentacji dla Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim.

W projekcie przyszłorocznego budżetu Lublina zaplanowano środki na inwestycje oświatowe i społeczne, w tym:

 • zakończenie rozbudowy segmentu dydaktycznego, kuchni i stołówki w SP 52,
 • opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla nowej siedziby SPS 26,
 • wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu nr 73 i zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu nr 56,
 • rozpoczęcie termomodernizacji budynków przedszkoli nr 34 i 75 oraz IV i V LO,
 • budowa wind w Zespole Szkół Ekonomicznych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1,
 • nowe boiska przy SP 30 i V LO,
 • przebudowa boiska przy ZSO nr 5,
 • wykonanie bieżni lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych (3 etap), kontynuacja przebudowy i rozbudowy budynku szatniowego na stadionie Sygnału przy ul. Zemborzyckiej,
 • montaż klimatyzacji w auli Szkoły Muzycznej I i II stopnia,
 • nabycie nieruchomości gruntowych przy ul. Gołębiej i Jemiołuszki pod szkołę
 • w dzielnicy Czuby Południowe,
 • montaż kompensatorów mocy biernej w SP 7, SP 58, II LO ZSO nr 1, ZSO nr 2 oraz domu pomocy społecznej.

W przyszłorocznym budżecie Miasta zabezpieczono także środki na budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej, budowę boiska przy ul. Grygowej, budowę fragmentu ul. Zamenhofa, budowę chodnika w ul. Hetmańskiej, zagospodarowanie działki na teren rekreacyjno- sportowy przy ul Głuskiej 3, dokumentację projektową pod budowę cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza, budowę nisz urnowych na cmentarzu na Majdanku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla budowy kolumbarium w kolejnych sektorach cmentarza komunalnego na Majdanku i przy ul. Białej. Rozpoczęta zostanie budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej, przebudowa Alei Miast Partnerskich w wąwozie Rury a także przebudowa budynku szatniowego w obiekcie Sygnału przy ul. Zemborzyckiej Miasto będzie kontynuowało prace projektowe dla wielofunkcyjnego obiektu sportowego z funkcją stadionu żużlowego i opracuje dokumentację budowlano-techniczną niezbędną przy renowacji Trybunału Koronnego. W planach jest dalsza modernizacja budynku Centrum Kultury w Lublinie i udostępnienie nowych powierzchni na działalność instytucji, opracowanie dokumentacji przyszłościowej dla Bronowickiego Centrum Kultury i projektów budowlanych dla Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie. Remontowane będą ulice: Wiejska, Grodzickiego, I etap Wrocławskiej, Stara Łęczyńska oraz Laskowa. Przebudowane zostanie oświetlenie w Dzielnicy Tatary oraz fragment ul. Zadębie do ul. Kasprowicza.

Miasto zaplanowało dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (700 tys. zł) i rozpoczęcie budowy III niecki składowiska odpadów w Rokitnie. W ramach realizacji zadań z zakresu mieszkalnictwa komunalnego zaplanowano rozpoczęcie przebudowy oficyny budniku przy ul. Lubartowskiej 27 i budowę trzech nowych budynków komunalnych na osiedlu Felin.

W budżecie Miasta zarezerwowano 69,8 mln zł na zadania partycypacyjne w tym zgłaszane przez mieszkańców. W 2023 roku utrzymane będą projekty realizowane w ramach narzędzi partycypacyjnych: Budżet Obywatelski w puli 14 mln zł, Zielony Budżet (1,3 mln zł), Inicjatywa lokalna (6,1 mln zł) i Program wsparcia ogrodów działkowych. Kontynuowane będą także działania zgłaszane w ramach realizacji Projektu „Plan dla Dzielnic” (2,2 mln zł) oraz wskazane przez Rady Dzielnic (po 170 tys. zł dla każdej z dzielnic) projekty finansowane z rezerwy celowej.

W związku z uzyskaniem tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 w rezerwie celowej ujęto środki w kwocie 9,1 mln zł z przeznaczeniem na działania w tym zakresie.

Projekt budżetu miasta Lublin na 2023 rok (druk nr 1604-1)

Poniżej do pobrania prezentacja Budżetu Miasta Lublin na 2023 rok.

Pliki do pobrania