W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rekrutacja do szkół podstawowych

Rekrutacja do szkół podstawowych

Zasady zgłoszeń i rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

1 marca 2021 r. ruszają zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem i potrwają one do 12 marca. Następnie, w terminie 22-29 marca 2021 r. będzie prowadzone postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów.

Oferta edukacyjna dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2021/2022

Oferta edukacyjna miasta Lublin obecnie obejmuje: 37 szkół podstawowych samodzielnych i 6 szkół podstawowych w zespołach. Łącznie w 43 szkołach podstawowych przygotowano 2 750 miejsc.

W roku szkolnym 2021/2022 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin, kandydaci do klas pierwszych mogą realizować naukę w oddziałach ogólnodostępnych, integracyjnych i oddziale sportowym.

Oddziały integracyjne dostępne w:

 • Szkole Podstawowej  nr 15, ul. Elektryczna 51;
 • Szkole Podstawowej nr 28, ul. Radości 13;
 • Szkole Podstawowej nr 32, ul. K. Tetmajera-Przerwy 2;
 • Szkole Podstawowej nr 43, ul. J. Śliwińskiego 5;
 • Szkole Podstawowej nr 51, ul. Bursztynowa 22;

Oddział sportowy dostępny w:

 • Szkole Podstawowej nr 23, ul. Podzamcze 9.

Harmonogram zgłoszeń do szkół podstawowych z określonym obwodem:

 1. Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem: od 01.03.2021 r. od godziny 8.00 do 12.03.2021 r. do godziny 15.00
 2. Publikacja list kandydatów: 19.03.2021 r. godz. 12.00.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin:

 1. Postępowanie rekrutacyjne:
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 22.03.2021 r. od godziny 8.00 do 29.03.2021 r. do godziny 14.00.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 31.03.2021 r. godz. 12.00.
 • Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 31.03.2021 r. od godziny 12.00 do 07.04.2021 r. do godziny  14.00.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 09.04.2021 r. godz. 13.00.
 1. Postępowanie uzupełniające:
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 04.05.2021 r. od godziny 8.00 do 07.05.2021 r. do godziny 14.00.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 10.05.2021 r. godz. 14.00.
 • Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 10.05.2021 r. od godziny 14.00 do 11.05.2021 r. do godziny  15.00.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 12.05.2021 r. godz. 14.00.

Uwaga:

 • Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny - oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. Informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest gmina Lublin.
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.
 • Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym ma możliwość wyboru maksymalnie 3 szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin, które we wniosku rekrutacyjnym wskazuje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.
 • Powyższe terminy obowiązują również: dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziału sportowego, a także dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego lub oddziału integracyjnego w wybranej szkole podstawowej.
 • O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła – 8 pkt.;
 • kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole – 8 pkt.;
 • rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie:
  • oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata – 4 pkt.;
  • jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata – 2 pkt.;
 • przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Lublin – 1 pkt;
 • przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły – 1 pkt;
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły – 1 pkt.

Aby zgłosić dziecko do szkoły obwodowej lub uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym należy, w powyższych terminach:

 • wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu;
 • wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów;
 • kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Sposoby składania wniosków zgłoszeniowych lub rekrutacyjnych

 • Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
 • Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:
  • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika szkoły.
  • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika szkoły.

Zasady zgłoszeń i rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lublin, kandydaci do klas pierwszych mogą realizować naukę w oddziałach:

 1. ogólnodostępnych
 2. integracyjnych.

Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem

Termin: od 1 kwietnia 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej.
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.

Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej, będzie miała miejsce 20 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00.

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

Termin: od 21 kwietnia 2020 r,. godz. 8:00 do 28 kwietnia 2020 r., godz. 14:00

Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (przeczytaj o kryteriach).

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 30 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00

Od 4 maja 2020 r. godz. 08.00 do 7 maja 2020  r., godz. 14:00 należy potwierdzić w sekretariacie szkoły chęci podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”

11 maja 2020 r., o godz. 13:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Uwaga:  Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny - oznacza to kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. Informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest gmina Lublin.

Wnioski zgłoszeniowe i rekrutacyjne będą dostępne są na stronie kandydata: www.rekrutacja.sp.lublin.eu

Projekt Edu Lublin