W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

4. rok III kadencji Prezydenta Krzysztofa Żuka

4. rok III kadencji Prezydenta Krzysztofa Żuka
22.11.202212:50

Prezydent Krzysztof Żuk podsumował czwarty rok trwającej kadencji we wszystkich obszarach życia miasta. Lublin musiał przede wszystkim sprostać nieoczekiwanym wyzwaniom związanym z wybuchem wojny w Ukrainie oraz trudnej sytuacji polskiej gospodarki w kontekście inflacji, podwyżek cen i rosnącego ubytku w dochodach samorządu z powodu zmian w systemie podatkowym. Mimo tych przeciwności, Miasto utrzymało jakość usług świadczonych dla mieszkańców oraz rozwija procesy partycypacyjne, zapraszając lublinian do współtworzenia strategii rozwoju dla każdej z 27 dzielnic.

– Miniony rok zdominowała przede wszystkim wojna w Ukrainie. Przyszło nam zdać kolejny egzamin, tym razem z człowieczeństwa. Dziękuję mieszkańcom za okazaną pomoc naszym wschodnim sąsiadom, którzy znaleźli schronienie w Lublinie. To był trudny rok również pod kątem kondycji finansowej samorządów. Udało nam się jednak utrzymać przyjęty od lat kierunek zmian i zrealizować zaplanowane inwestycje. Oprócz licznych zadań infrastrukturalnych dokładamy wszelkich starań, by Lublin był coraz bardziej zielony. Co ważne, we wszystkie aktywności angażujemy mieszkańców, z którymi chcemy wspólnie budować Lublin przyszłości i którzy są odbiorcami naszych działań. W 2022 r. uchwaliliśmy wypracowaną z mieszkańcami i mieszkankami nową strategię rozwoju Miasta do 2030 r. Wspólnie stworzymy także „Plany dla Dzielnic”. 12 miesięcy temu rozpoczęliśmy pierwsze spotkania, które pokazują najpilniejsze potrzeby w mieście. Teraz będziemy kontynuować spacery i warsztaty – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W kulminacyjnym momencie, blisko co piąty mieszkaniec Lublina był obywatelem Ukrainy, a oferowana uchodźcom pomoc musiała objąć wszystkie obszary życia. W początkowej fazie wojny niezbędne było zapewnienie bezpiecznego schronienia, wyżywienia, dostępu do opieki zdrowotnej i zaspokojenie podstawowych potrzeb socjalnych. Nie byłoby to możliwe bez współpracy i zaangażowania organizacji społecznych, wolontariuszy i Miasta, szczególnie
w ramach Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie. Lubelski model zarządzania tą sytuacją kryzysową jest unikalny w skali kraju. Aktualnie kluczowe jest podejmowanie działań długofalowych związanych z dalszą integracją obywateli Ukrainy poprzez naukę języka, doradztwo zawodowe i pomoc w znalezieniu pracy, ale także organizację wspólnych wydarzeń. Z myślą o młodych mieszkańcach miasta z Polski i z Ukrainy utworzono Spilno Lublin, czyli miejsce wsparcia i integracji dla dzieci i młodzieży. Zadania pomocowe na rzecz Ukrainy koordynują m.in. pełnomocnicy powołani przez Prezydent Miasta Lublin: ds. pomocy obywatelom Ukrainy i włączania poprzez kulturę.

Obok nieoczekiwanych wyzwań i zadań dodatkowo zleconych przez rząd, z jakimi Miasto musiało się zmierzyć, realizowano strategię zapewniającą stabilny rozwój. Od kilku lat pierwsze miejsce na liście wydatków zajmują przedszkola i szkoły. Miasto w 2022 r. przeznaczy ponad 821 mln zł na funkcjonowanie jednostek oświaty. Nakłady inwestycyjne wyniosą ponad 60 mln zł, zaś ponad 4,5 mln zł remonty w szkołach i przedszkolach.

Drogowe wydatki inwestycyjne w 2022 roku wyniosły blisko 100 mln zł. Miasto realizowało kluczowe projekty drogowe poprawiające komunikację między dzielnicami, jak i te o znaczeniu metropolitalnym. Realizowana budowa Dworca Metropolitalnego wraz z przebudową okolicznych ulic, jest projektem kluczowym w skali Lublina i całego regionu, który spójną klamrą zepnie wszystkie projekty transportowe i drogowe realizowane dotychczas przez Miasto. Na remonty dróg i chodników we wszystkich dzielnicach Miasto przeznacza ponad 1 mln zł więcej niż w 2021 roku. Plany roczne w tym zakresie objęły wydatki w wysokości blisko 8 mln zł. Miasto buduje również nowe placówki kulturalne, społeczne oraz obiekty sportowe. Bilans zrealizowanych inwestycji w zakresie infrastruktury miejskiej i drogowej to blisko 300 mln zł.

Lublin inwestuje także w nowe przestrzenie miejskie, tworząc zielone i przyjazne tereny rekreacyjne. W ostatnim roku nasadzono około 1,2 tys. drzew i ponad 3 tys. krzewów, dodatkowo inwestycje w ramach „Zielonego Budżetu” objęły realizację 14 nowych skwerów. Aktualniew utrzymaniu Miasta znajduje się ponad 130 placów zabaw i siłowni plenerowych w 84 lokalizacjach. Przygotowywane są kolejne miejsca uzupełniające ofertę miejską w tym zakresie.

Lublin od lat stawia na rozwój dzielnic, wyposażając je sukcesywnie w biblioteki, ośrodki kultury, obiekty rekreacyjne czy szkoły. Wspólnie z mieszkańcami, Radami Dzielnic oraz lokalnymi działaczami i liderami opinii analizuje każdą z dzielnic, by określić plany dalszego ich rozwoju w ramach realizowanego od roku „Planu dla Dzielnic”. Do tej pory wykonano naprawy i usprawnienia za blisko 1 mln zł. Nowy projekt partycypacyjny wprowadzono w 2022 roku, uzupełniając dotychczasowe działania w ramach Budżetu Obywatelskiego, Zielonego Budżetu i Inicjatywy Lokalnej.

Lublin przygotowuje się również do obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Powstają przyjazne przestrzenie dla młodych, takie jak Hej! przy ul. Peowiaków 11 czy Miejscówka w Skende. Otwarto również Centrum Pomocy Dzieciom – specjalistyczną placówkę wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.

Ważnym elementem polityki społecznej Miasta jest program „Rodzina Trzy Plus”, który w tym roku obchodził jubileusz 10-lecia. Z jego oferty korzysta już ponad 20 tys. członków dużych rodzin, a prowadzone działania na rzecz rodzin, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami są doceniane w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Pliki do pobrania