W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Autopoprawka do projektu budżetu Miasta Lublin na 2023 rok

Autopoprawka do projektu budżetu Miasta Lublin na 2023 rok
13.12.202210:20

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk przekazał do Biura Rady Miasta autopoprawkę do projektu budżetu miasta na 2023 r. Spośród 130 wniosków Radnych, zgłoszonych podczas prac komisji nad projektem budżetu na 2023 rok, pozytywnie rozpatrzono 44. Projektem budżetu Miasta na przyszły rok miejscy Radni zajmą się na najbliższej sesji w dniu 15 grudnia. 

Dochody i wydatki budżetu Miasta Lublin zwiększą się o 27 mln zł i w 2023 roku wyniosą odpowiednio 2,6 mld zł oraz 2,88 mld zł. W ramach planowanych wydatków, bieżące stanowią kwotę 2,43 mld zł, a majątkowe 446,9 mln zł (co stanowi 15,52% wydatków ogółem). Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich to 176,95 mln zł.

– Budżet miasta na przyszły rok będzie najtrudniejszym w historii Lublina. Przez działania rządu, w 2023 roku utracimy około 300 mln zł dochodów z PIT, a łączna suma strat Miasta Lublin wyniesie blisko 595 mln zł. Jako samorząd musimy pogodzić wyższe koszty spowodowane rosnącą inflacją, cenami energii i płacy minimalnej z mniejszymi dochodami, które są efektem m.in. zmian w systemie podatkowym. W przyszłym roku nie uda nam się odpowiedzieć na wszystkie oczekiwania mieszkańców, jednak mimo konieczności szukania oszczędności, chcemy utrzymać jakość usług oraz tempo rozwoju na dotychczasowym poziomie. W autopoprawce do projektu budżetu uwzględniliśmy część wniosków złożonych przez Radnych oraz propozycje, które bezpośrednio przekazali mieszkańcy podczas spotkań i spacerów w ramach „Planu dla Dzielnic” – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Główne zmiany ujęte w autopoprawce do projektu budżetu na 2023 r.:

 • zwiększenie o kwotę 958,5 tys. zł planowanych wydatków na przebudowę kładki nad ul. Filaretów (wkład własny);
 • zwiększenie wydatków na budowę ul. Araszkiewicza (40 tys. zł);
 • przeznaczenie 150 tys. zł na opracowanie analizy możliwości wykonania przebudowy wraz z inwentaryzacją budynku II Liceum Ogólnokształcącego;
 • wprowadzenie 300 tys. zł na program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65. roku życia oraz 90 tys. zł na program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin;
 • dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Lublin – 510 tys. zł; łączna wartość programu – 1,52 mln zł, lata realizacji: 2023 – 2025, liczba par w programie – 150, liczba procedur w programie – 300;
 • zwiększenie o kwotę 10 tys. zł planowanych wydatków na prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych;
 • ujęcie wydatków związanych z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 13,5 mln zł;
 • zwiększenie wydatków na wsparcie rozwoju ROD w 2023 r. do kwoty 300 tys. zł i w 2024 roku 200 tys. zł;
 • zwiększenie o kwotę 50 tys. zł dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”;
 • przeznaczenie kwoty 100 tys. zł na budowę zadaszenia Wirydarza Centrum Kultury;
 • zwiększenie o kwotę 10 mln zł środków na projekt „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF" z przeznaczeniem na most przy ul. Żeglarskiej;
 • wprowadzenie dofinansowania projektu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin” (396 tys. zł); 
 • ujęcie zadań w ramach IX edycji budżetu obywatelskiego – łącznie 41 projektów (14,05 mln zł); 
 • wykonanie remontu basenu przy SP nr 16, remontu kuchni i stołówki w SP nr 34, remontu namiotu sportowego przy SP nr 31 oraz demontaż i wymiana izolacji czerpnego kanału wentylacyjnego w szatni budynku A w Szkole Podstawowej nr 30 (870 tys. zł);
 • zwiększenie o kwotę 298 tys. zł planowanych wydatków na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych
 • przeznaczenie 100 tys. zł na szafki do szatni w SP nr 40
 • przeznaczenie 900 tys. zł na wymianę nawierzchni na ul. Plagego i Laśkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Pogodną do skrzyżowania z ul. Rudlickiego, remont zatok postojowych i fragmentu ul. Niepodległości na odcinku od nr 2 do nr 8 wraz z pętlą autobusową linii nr 6 oraz dokończenie remontu ul. Sempołowskiej wraz z remontem chodników.

W autopoprawce ujęto środki na działania w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 w kwocie 1,48 mln zł (głównie na dotacje w ramach upowszechniania kultury – 840 tys. zł) poprzez zmniejszenie rezerwy na ten cel, jak również uwzględniono środki na działania związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn niewykorzystanych w 2022 roku (1,28 mln zł) oraz z UNICEF (963 tys. zł). 

Autopoprawka do projektu budżetu miasta na 2023 r. dostępna jest w BIP.