W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Autopoprawki do projektu budżetu Miasta Lublin na 2024 rok

Autopoprawki do projektu budżetu Miasta Lublin na 2024 rok
13.12.202312:38

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk przekazał do Biura Rady Miasta autopoprawki do projektu budżetu miasta na 2024 r. Spośród 199 wniosków Radnych, zgłoszonych podczas prac komisji nad projektem budżetu na 2024 rok, pozytywnie rozpatrzono 48. Projektem budżetu Miasta na przyszły rok miejscy Radni zajmą się na najbliższej sesji w dniu 14 grudnia.

Dochody budżetu Miasta Lublin zwiększą się o 6,1 mln zł, a wydatki o 6,5 mln zł i w 2024 roku wyniosą odpowiednio 3,05 mld zł oraz 3,21 mld zł. Natomiast przychody budżetu miasta wzrosną o 356 tys. zł. W ramach planowanych wydatków bieżące stanowią kwotę 2,72 mld zł, a majątkowe 492,6 mln zł (co stanowi 15,35% wydatków ogółem). Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich to 92,2 mln zł. Blisko 32 mln zł trafi na realizację zadań w ramach projektu „Plan dla Dzielnic”, a 18,1 mln zł na Budżet Obywatelski Miasta Lublin. W 2024 roku rezerwa celowa Rad Dzielnic wyniesie 8,1 mln zł.

Główne zmiany ujęte w autopoprawce do projektu budżetu na 2024 r.:

 • zwiększenie o kwotę 1 mln 120 tys. zł planowanych wydatków na Dworzec Lublin,
 • wyodrębnieniu z zadania „miasto kultury” (plan 2.100.000,00 zł) działań związany z Europejską Stolicą Kultury 2029 (dotacje) z kwotą 800.000,00 zł;
 • zwiększenie o kwotę 500 tys. zł planowanych wydatków na działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej z przeznaczeniem na organizację działań z zakresu integracji społeczności lokalnej i uchodźców – Przestrzeń „Baobab” oraz uruchomienie i funkcjonowanie Miejsca Aktywności Lokalnej w dzielnicy Sławinek
 • zwiększenie o kwotę 250 tys. zł planowanych wydatków związanych z kryzysem uchodźczym z przeznaczeniem na działania związane z funkcjonowaniem Spilno Lublin
 • zwiększenie o kwotę 150 tys. zł planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych na remont nawierzchni parkingu na terenie Szkoły Podstawowej nr 57;
 • ujęcie wydatków na udział uczniów szkół ponadpodstawowych w pilotażowym projekcie „Lublin-Edukacyjna Przyszłość IT” (500 tys. zł);
 • kontynuacja działań podjętych w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023, w tym: 200 tys. zł na granty oświatowe dla samorządów uczniowskich, dzielnice kultury – 100 tys. zł, dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” – 150 tys. zł oraz Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” – 150 tys. zł (poprzez zmniejszenie rezerwy na ten cel);
 • zwiększenie o kwotę 100 tys. zł wydatków na świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego;
 • zwiększenie o kwotę ponad 390 tys. zł planowanych wydatków na pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • zwiększenie o kwotę 112 tys. zł planowanych wydatków na działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach warsztatów terapii zajęciowej;
 • wprowadzenie środków na aktualizację „Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030” (150 tys. zł);
 • przeznaczenie 150 tys. zł dla animatorów sportu prowadzących zajęcia dla dzieci w okresie wakacyjnym w Szkole Podstawowej nr 30, Szkole Podstawowej nr 51, Szkole Podstawowej nr 50, Zespole Szkół nr 12 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5;
 • wprowadzenie środków w kwocie ponad 5,1 mln zł na realizację projektów oświatowych:
 • „Szkolne supermoce” (ponad 2,5 mln zł), „EU-geniusze z Lublina” (ponad 2,2 mln zł), „Profesjonalista w branży” - Akredytacja dla Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego (ponad 230 tys. zł), „EkoHarmonia-równowaga miedzy naturą a postępem” - Akredytacja dla XXIV Liceum Ogólnokształcącego (ponad 214 tys. zł).

W ramach zaplanowanej w projekcie budżetu miasta kwoty na remonty obiektów oświatowych uwzględniono środki na: remont niecki basenowej przy Szkole Podstawowej nr 28 (350 tys. zł), dostosowanie dodatkowych pomieszczeń wraz z wykonaniem węzła sanitarnego w celu powiększenia świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 47 (100 tys. zł), remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 29 (200 tys. zł), remont namiotu sportowego (wymiana pokrycia w namiocie sportowym) przy Szkole Podstawowej nr 31 (250 tys. zł) oraz likwidację zniszczonych tarasów okalających budynek Przedszkola nr 36 (50 tys. zł).