W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Od 10 lat wspólnie dla Lublina

Od 10 lat wspólnie dla Lublina
21.12.202011:50

Mija 10 lat odkąd Krzysztof Żuk został wybrany przez mieszkańców Lublina na Prezydenta ich Miasta. W tym czasie Lublin przeszedł znaczącą metamorfozę, stając się najważniejszym ośrodkiem Polski Wschodniej i jednym z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. W tym czasie zrealizowane zostały największe inwestycje w historii miasta na kwotę ponad 4,6 mld zł, głównie w obszarze komunikacji, jakości przestrzeni miejskiej, infrastruktury sportowej, kulturalnej i rekreacji.

– Jasno nakreślony plan na Lublin sprzed dziesięciu lat przyniósł widoczne efekty. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce, a jednocześnie przyjaznym dla osób, które z Lublinem związały swoje życie. Przed nami oczywiście jeszcze wiele do zrobienia, ale jesteśmy na właściwej ścieżce i konsekwentnie nią kroczymy. Wszystkim mieszkańcom Lublina i moim współpracownikom dziękuję za zaufanie i na co dzień okazywane wsparcie. Pełnienie funkcji Prezydenta Lublina to dla mnie zaszczyt i życiowa misja – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Krzysztof Żuk pierwszy raz wygrał wybory na Prezydenta Miasta Lublin w 2010 roku. Odniósł wtedy wyborcze zwycięstwo w II turze, która odbyła się 5 grudnia 2010 roku. Zagłosowało na niego wówczas blisko 48 tysięcy mieszkańców Lublina – 54,65 proc. wszystkich biorących udział w wyborach. Zaprzysiężenie Krzysztofa Żuka na Prezydenta odbyło się 13 grudnia 2010 roku w Trybunale Koronnym. W kolejnych wyborach samorządowych poparcie głosujących mieszkańców dla prezydenta Krzysztofa Żuka rosło. W 2014 roku zagłosowało na niego prawie 66 tysięcy lublinianek i lublinian (60,13 proc. biorących udział w wyborach), a w 2018 roku blisko 90 tysięcy mieszkańców Lublina (62,32 proc.) opowiedziało się za ponownym wyborem Krzysztofa Żuka na urząd Prezydenta Miasta Lublin.

Inwestycje realizowane w okresie prezydentury Krzysztofa Żuka utrzymują Lublin na ścieżce dynamicznego rozwoju, który jest możliwy m.in. dzięki konsekwentnej pracy na rzecz pozyskania środków unijnych. W latach 2010-2020 w Lublinie zrealizowano projekty inwestycyjne na kwotę ponad 4,6 mld zł, z czego 3 mld pozyskano z funduszy europejskich. W tym czasie powstały m.in. miejskie obwodnice, dojazdy do obwodnicy miasta, łącznie zbudowano i wyremontowano ponad 200 km dróg, chodników i dróg dla rowerów w mieście. Unowocześniono i zmodernizowano sieć komunikacyjną, przyłączając miasto do głównych szlaków komunikacyjnych, drogowych i lotniczych, co potwierdziło rolę regionalnego lidera. Postawiono na ekologiczną komunikację publiczną, czyniąc Lublin jednym z polskich liderów elektromobilności, w 80 procentach wymieniono tabor komunikacji miejskiej. Zbudowano nowoczesną infrastrukturę drogową, a kolejnym krokiem jest budowa Dworca Metropolitalnego dla całego regionu.

W ostatnich latach Miasto stało się ważnym międzynarodowym ośrodkiem akademickim z najwyższym wskaźnikiem umiędzynarodowienia wśród miast w Polsce, organizatorem wydarzeń kulturalnych przyciągających artystów i publiczność z całego świata, centrum współpracy międzynarodowej oraz jednym z liderów pod względem wykorzystania środków europejskich. Pozyskane środki unijne pozwoliły na realizację wielu złożonych i ambitnych projektów, co wpłynęło na dynamiczny rozwój Lublina na różnorodnych płaszczyznach. Dzisiaj Lublin może pochwalić się nowoczesnymi obiektami sportowymi, takimi jak Arena Lublin, Aqua Lublin czy Stadion Lekkoatletyczny, na których organizowane są międzynarodowe wydarzenia sportowe. Lubelska kultura zyskała nowe miejsca spotkań, w odnowionych w tym czasie zabytkach dzisiaj funkcjonują Teatr Stary czy Centrum Kultury, tętniące życiem i przyciągające mieszkańców i turystów wydarzeniami na najwyższym poziomie.

W latach 2010-2020 w Mieście zrealizowano także projekty zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiska i miejskiej zieleni. Po rewitalizacji Placu Litewskiego i Ogrodu Saskiego, urządzeniu Parku Zawilcowa i rozbudowie Parku Jana Pawła, rewitalizacja Parku Ludowego stworzy kolejne atrakcyjne miejsce wypoczynku oraz rekreacji dla mieszkańców. W latach 2010-2020 w mieście powstały nowe szkoły, żłobki i przedszkola. Rozbudowana została również infrastruktura dla wsparcia osób starszych i z niepełnosprawnościami. Wyniki „Raportu o polskich metropoliach” opublikowanego przez PwC we 2019 roku potwierdziły, że Lublin jest jedną z najbardziej otwartych i przyjaznych do życia polskich metropolii.

W czasie prezydentury Krzysztofa Żuka wprowadzono narzędzia udziału mieszkańców w systemie zarządzania miastem, takie jak Budżet Obywatelski czy Inicjatywa Lokalna, wzrosły również kompetencje Rad Dzielnic. Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce wdrożył Zielony Budżet, w ramach którego realizowane są zgłoszone przez mieszkańców „zielone” projekty. Za czasów Prezydenta Krzysztofa Żuka stopa bezrobocia spadła do najniższego poziomu od 20 lat i wynosi obecnie 5,6 procent. W ostatnich dziesięciu latach w Lublinie powstało 77 tys. nowych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

W nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 Miasto planuje realizację inwestycji na kolejne 2 mld zł, z czego wartość unijnych dotacji może sięgnąć kwoty około 1,5 mld zł. Nowe rozdanie funduszy UE pozwoli na kontynuację działań, które były priorytetem we wcześniejszych latach. Ochrona środowiska, edukacja, rewitalizacja i kultura, ale także drogi i transport – to główne kierunku w nowym okresie programowania Unii Europejskiej.

Pliki do pobrania