W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Trzeci rok obecnej kadencji Prezydenta Krzysztofa Żuka

Trzeci rok obecnej kadencji Prezydenta Krzysztofa Żuka
22.11.202115:29

Prezydent Krzysztof Żuk podsumował 3. rok III kadencji we wszystkich obszarach życia miasta. Podkreślił, że mimo trudności udało się zrealizować wiele strategicznych i kluczowych projektów ze środków europejskich w ramach ostatniej perspektywy finansowej. To przede wszystkim finał generalnej przebudowy głównej arterii miasta – Al. Racławickich z ulicami przyległymi, a także start jednej z największych inwestycji transportowych w kraju realizowanych przez samorząd – budowy Dworca Metropolitalnego. To także realizacja innych ważnych zadań o „zielonym” charakterze, jak zakończenie rewitalizacji Parku Ludowego, dalsza rozbudowa ekologicznego transportu miejskiego, a także realizacja zielonych projektów w dzielnicach.

– To nie był łatwy rok. Złożyło się na to wiele czynników, które negatywnie odbiły się na gospodarce finansowej miasta. Stan epidemii ograniczył wpływy samorządu w wielu dziedzinach, jednocześnie zwiększając wydatki w kolejnych obszarach. Znaczny spadek dochodów miasta spowodowany został również niekorzystnymi dla nas zmianami w partycypacji samorządów w podatku PIT wprowadzonymi przez rząd jeszcze w 2019 r. Do tego dołączyła postępująca dewaluacja wartości pieniądza i wzrost cen, które dotknęły nas wszystkich. Mimo tych wszystkich trudności udało nam się utrzymać przyjęty od lat kierunek zmian w Lublinie i zrealizować zaplanowane inwestycje. Oprócz licznych zadań infrastrukturalnych w transporcie, komunikacji, niskoemisyjności i rewitalizacji, cały czas kładziemy nacisk na to, by Lublin był coraz bardziej zielony, stąd kolejne obszary miasta obejmujemy ochroną planistyczną. 2021 rok upłynął również pod znakiem tworzenia nowej strategii Lublina na najbliższe 10 lat. Rozpoczęliśmy również nowy, bardzo ważny z punktu widzenia mieszkańców projekt społeczny w dzielnicach – tworzenie tzw. „Planów dla Dzielnic”. We wszystkie te aktywności angażujemy mieszkańców, z którymi chcemy wspólnie budować Lublin przyszłości i którzy są odbiorcami wszystkich naszych działań. Mamy jeszcze wiele do zrobienia, działamy dalej – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Lublin Europejską Stolicą Młodzieży 2023

Niewątpliwie znaczącym wydarzeniem 2021 roku było zdobycie przez Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce, tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Międzynarodowe jury uznało, że Lublin wraz ze swoją niepowtarzalną energią i inspirującymi pomysłami młodych ludzi stworzył najciekawszy w Europie program działań. W ramach realizacji tytułu ESM zaplanowano ponad 80 wydarzeń w trzech sekcjach realizowanych przez miasto, młodzież oraz we współpracy młodzieży z miastem.

W 2021 roku w Lublinie świętowaliśmy również setną rocznicę urodzin Julii Hartwig oraz 100-lecie lubelskiego przemysłu lotniczego. O tego roku Lublin ma też więcej Honorowych Obywateli – do tego znakomitego grona dołączyli ks. prof. Andrzej Szostek oraz Tomasz Wójtowicz.

Projekty transportowe

Ogromne zmiany zaszły w głównym układzie komunikacyjnym centralnej części miasta, dzięki kompleksowo przeprowadzonej przebudowie Al. Racławickich waz z ul. Poniatowskiego i ul. Lipową. Na inwestycję złożyła się budowa nowej infrastruktury dla głównego korytarza Lublina (ze ścieżkami i śluzą rowerową, wydzieleniem buspasów, nową trakcją trolejbusową, oświetleniem i sygnalizacją świetną), z przebudową skrzyżowań, budową nowej sieci gazowej, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych oraz zakupem 12 nowoczesnych autobusów elektrycznych. Na Al. Racławickich pojawiła się również nowa zieleń. Wartość przebudowy wyniosła ponad 100 mln zł, z czego 85% stanowiły fundusze europejskie.

Jedną z największych i najważniejszych inwestycji, która z początkiem tego roku wkroczyła w etap realizacji, jest budowa Dworca Metropolitalnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego. Dworzec jako element projektu Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, będzie pełnił funkcję głównego węzła komunikacji publicznej, łączącego różne rodzaje transportu zbiorowego. Obok nowoczesnego trzykondygnacyjnego budynku z parkingiem podziemnym, powstaną 43 zadaszone perony odjazdowe komunikacji autobusowo-busowej i komunikacji miejskiej. Ta kluczowa dla Lublina i regionu inwestycja ma wymiar nie tylko transportowy, ale i ekologiczny, ze względu na technologie, które zostaną zastosowane przy realizacji projektu, jak wykorzystanie wód opadowych, energii słonecznej czy tworzenie zielonych dachów. Jednocześnie wokół dworca trwa budowa nowego układu drogowego, który usprawni ruch i dostęp do obiektu. Modernizacją objęto ulice: Dworcową, Młyńską, 1 Maja, Pocztową oraz Gazową, rondo Sportowców stanie się rondem turbinowym. Równolegle powstają nowe drogi: zjazd z ul. Lubelskiego Lipca ‘80 do ul. Dworcowej, łącznik ul. Dworcowej i al. Piłsudskiego oraz dwie drogi przy ul. Krochmalnej z miejscami postojowymi. Koszt inwestycji już w tej chwili sięgnął niemal 70 mln zł, a jej stan zaawansowania wynosi ok. 25%. Całkowita wartość budowy dworca z drogami to około 300 mln zł, z czego ponad 178 mln zł stanowią środki unijne.

Kolejnym zakończonym w tym roku projektem z zakresu infrastruktury komunikacyjnej była budowa węzłów przesiadkowych z parkingami i infrastrukturą przystankową w 6 lokalizacjach przy ulicach Żeglarskiej, Józefa Franczaka „Lalka”, Granitowej, Zbożowej, Osmolickiej i al. Kraśnickiej, co umożliwi połączenie transportu publicznego z komunikacją indywidualną. Nowa infrastruktura oprócz budowy parkingów zakładała również powstanie nowych wiat przystankowych, stanowisk dla pojazdów komunikacji miejskiej z ładowarkami dla autobusów elektrycznych. Dzięki temu poprawiła się dostępność komunikacyjna nie tylko w obrębie miasta, ale również na terenie gmin ościennych. Wartość inwestycji to ponad 38 mln zł, z czego 85% dofinansowania stanowiły fundusze europejskie.

Inwestycje drogowe

W tym roku udało się wykonać wiele ważnych dla mieszkańców zadań drogowych w dzielnicach jak m.in. budowa ul. Gralewskiego, fragmentu ul. Gospodarczej, remonty jezdni ul. Nałkowskich, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Namysłowskiego, Świętochowskiego, Brzóski, Lawendowej, Sokolej. Powstało m.in. przystosowane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, oświetlone dojście do przystanku PKP Lublin-Zachód, nowy chodnik łączący pętlę przy ul. Żeglarskiej z Zalewem Zemborzyckim oraz nowe ciągi piesze przy ulicach: Osmolickiej, Sławinkowskiej, Wygodnej, Krężnickiej, Czeremchowej, Franczaka „Lalka” oraz w rejonie ul. Jagiełły. Zbudowano odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Północnej oraz oświetlono fragment ciągu-pieszo rowerowego od ścieżki wzdłuż Bystrzycy do ul. Rąblowskiej. Dokonano również wymiany nawierzchni chodników w blisko 30 lokalizacjach, w tym odnowiono ciągi piesze w części ul. Lubartowskiej oraz w ramach remontów ulic: Namysłowskiego, Sempołowskiej, Brzóski, Lawendowej i Krakowskie Przedmieście. W realizacji jest m.in. budowa ulicy Korzeniowskiego, przebudowa części ul. Herberta, budowa ulic Leszka i Ziemowita, ścieżek rowerowych przy ul. Cukrowniczej, poprawa infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha czy wykonanie nowych ciągów pieszych na Węglinie Południowym: od ul. Jana Pawła II do Kryształowej, od Kryształowej do Jantarowej oraz ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Berylową z ul. Onyksową. Zbudowano nowe miejsca parkingowe m.in. przy ul. Krzemienieckiej i Zuchów, pomiędzy Mełgiewską a Maszynową oraz przy ulicach Harnasie i Szpinalskiego. W 2021 roku na inwestycje drogowe przewidziano ponad 128 mln zł, zaś na same remonty ulic i chodników – ponad 6 mln zł.

Inwestycje miejskie

Jednocześnie w sferze projektów ważnych dla samorządu pozostają inne zadania z zakresu infrastruktury komunalnej, jak budowa kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek, nowy zbiornik retencyjny w rejonie ul. Farmaceutycznej, odwodnienie ul. Zawilcowej czy nowa infrastruktura na cmentarzu na Majdanku. To także inwestycje w tworzenie w dzielnicach nowych miejsc kultury i bibliotek. W 2021 roku oddano do użytku BIOTEKĘ, czyli nową filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w wyremontowanym lokalu dawnej Karczmy Słupskiej. Trwa przebudowa w piwnicach klasztoru w Centrum Kultury na potrzeby działalności kulturalnej oraz w przygotowaniu jest przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury. Zakończyły się prace związane z renowacją Baszty Gotyckiej wraz rekonstrukcją jej murów i wykonaniem iluminacji.

Miasto tworzy również nowe skwery (Lasek Sławin), place zabaw dla dzieci (np. przy SP nr 57), poprawia stan istniejących (nowe wyposażenie placu przy ul. Peowiaków, modernizacja placu przy ul. Spokojnej), tworzy nowe miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców (ul. Baśniowa, ul. Bluszczowa).

Inwestycje i projekty w oświacie

Wydatki na inwestycje w oświacie stanowią od lat jedną z większych pozycji w wydatkach majątkowych w budżecie Miasta. W samym 2021 roku na inwestycje w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych zostało przeznaczone ponad 85 mln zł. W tym roku rozpoczęła się rozbudowa dwóch miejskich szkół: Zespołu Szkół nr 12 o nowy segment przedszkolny oraz Szkoły Podstawowej nr 52 o dwa segmenty – dydaktyczny i żywieniowy, prowadzona w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Ostatni rok upłynął też pod znakiem budowy sali gimnastycznej przy I LO z zespołem boisk, która jest obecnie bardzo zaawansowana. Zakończyła się przebudowa zabytkowego Zespołu Szkół Ekonomicznych, a także termomodernizacje prowadzone w 6 szkołach i placówkach: SP nr 6, SP nr 18, SP nr 20, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, Zespole Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8, a także Bursy nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, gdzie miała miejsce generalna przebudowa obiektu.
W przygotowaniu jest m.in. przebudowa parteru VII LO pod funkcję przedszkola czy dokumentacja dla nowej szkoły na Ponikwodzie. Miasto inwestuje również w przyszkolną infrastrukturę sportową, czego przykładem jest m.in. zakończona w ubiegłym roku przebudowa boisk przy Szkołach Podstawowych nr 16 i nr 30, ogrodzenie szkoły i boiska przy SP nr 20, zaplecze dla boiska rugby przy ul. Magnoliowej, nowe oświetlenie na boisku przy ZSB czy zadania będące w przygotowaniu jak rewitalizacja boisk przy ul. Lotniczej i piłki koszykowej przy ul. Warmińskiej.

Oprócz dużych projektów infrastrukturalnych w oświacie jak przebudowa ZSE im. Vetterów, Miasto realizuje również 10 projektów unijnych o charakterze nieinwestycyjnym, m.in. w zakresie wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych oraz rozwój e-usług w oświacie. Ogólna ich wartość to 53 mln zł, z czego wysokość pozyskanego dofinansowania z UE to 30,8 mln zł. Główny nacisk został położony na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów szkół zawodowych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień. Przeznaczono blisko 5 mln zł na wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz zakup pomocy dydaktycznych. Wsparciem objęto ponad 1000 uczniów, 300 nauczycieli, zrealizowano 500 staży zawodowych dla uczniów. Za wdrożenie innowacyjnych form nauczania oraz narzędzi współpracy szkół zawodowych, pracodawców i samorządu, w tym stworzenie portalu „Stawiamy na zawodowców”, Miasto otrzymało 1. nagrodę w konkursie Innowacyjny Samorząd. Dużym sukcesem jest również 5. miejsce Technikum Elektronicznego im. Obrońców Lublina 1939 r. w ogólnopolskim rankingu techników roku 2020 miesięcznika „Perspektywy”.

Aktywny Lublin

Mieszkańcy Lublina są bardzo aktywni, wykazują zaangażowaną postawę obywatelską i chętnie korzystają z różnorodnych narzędzi partycypacji. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się Budżet Obywatelski, w którym w tym roku zgłoszono aż 214 projektów. W ósmej edycji zmieniono niektóre zasady: zniesiono konieczność realizacji projektu ogólnomiejskiego w dwóch dzielnicach, wyłączono projekty polegające tylko na sporządzeniu dokumentacji, obniżono kwoty projektów ogólnomiejskich do 1 mln zł. Interesującym działaniem w ramach BO był ogólnomiejski projekt „Drzewa dla każdej dzielnicy”, dzięki któremu, zgodnie z opracowaną wspólnie z mieszkańcami mapą nasadzeń, w 25 dzielnicach pojawi się ponad 800 nowych drzew.

Zmiany objęły także Zielony Budżet, w którym uproszczono procedury i wprowadzono edycje tematyczne – tegoroczny nabór odbył się pod hasłem „Miejsca dla Ciebie”, czyli parki kieszonkowe i mini skwery. W tym roku do Zielonego Budżetu od mieszkańców wpłynęło aż 75 pomysłów. Nowością we współpracy z mieszkańcami było wprowadzenie nowego narzędzia partycypacji dla uczniów szkół – Szkolnych Budżetów Obywatelskich.

Dla lubelskiego samorządu kompetentnym i odpowiedzialnym partnerem są także organizacje pozarządowe, którym co roku Miasto zleca realizację wielu zadań publicznych, zwłaszcza w zakresie oferty kulturalnej, sportowej czy z obszaru pomocy społecznej. W 2020 roku dotacje dla organizacji pozarządowych wyniosły ponad 50 mln zł.

W latach 2020-2021 Miasto Lublin, kwotą blisko 2 mln zł, dofinansowało 36 wniosków złożonych przez lubelskie Rodzinne Ogrody Działkowe.

Tegoroczną nowością jest „Plan dla Dzielnic”. To szereg spotkań i warsztatów z mieszkańcami, Radami Dzielnic, lokalnymi działaczami i liderami opinii, których efektem będzie stworzenie zgodnie z ideą miasta 15-minutowego planu działania dla danej dzielnicy. Dokumenty stanowić będą opis priorytetów rozwojowych dla każdej dzielnicy, odpowiadających potrzebom lokalnej społeczności.

Zielone i przyjazne Miasto

Pod koniec 2020 roku zakończyła się rewitalizacja przyrodnicza 22 ha Parku Ludowego. Obecnie Park Ludowy to nie tylko nowe drzewa i zieleń, ale również nowe alejki, trasy rowerowe, ścieżki dydaktyczne, fontanna, place zabaw i inne miejsca sprzyjające aktywności fizycznej i odpoczynkowi. Z obiektów inżynieryjnych duże wrażenie robi 45-metrowa kładka pieszo-rowerowa łącząca brzegi Bystrzycy. Park Ludowy cieszy się ogromną popularnością wśród lublinian, o czym świadczą statystyki – miejsce to po rewitalizacji odwiedza kilka tysięcy mieszkańców dziennie.

Jako powrót do rozwiązań, które kiedyś towarzyszyły centrum miasta posadzono szpaler 13 dużych lip przy Krakowskim Przedmieściu. W tym roku w ramach corocznych miejskich nasadzeń w pasach drogowych i na skwerach, w 17 lokalizacjach Lublina zostanie posadzonych 176 drzew oraz ponad 10,5 tys. krzewów, bylin, traw ozdobnych i róż w ramach. W trakcie realizacji są też projekty Zielonego Budżetu w zakresie nowych nasadzeń przy ul. Zelwerowicza, Gęsiej, Sierpińskiego, Zygmunta Augusta, Filaretów, na skwerze przy placu zabaw na ul. Jastrzębiej, przy ul. Tymiankowej, w rejonie ul. Szczecińskiej oraz ul. Marii Curie-Skłodowskiej. Z Zielonego Budżetu powstał także projekt ogrodów deszczowych – z ponad 40 propozycji wybrano osiem, dla których zaprojektowane zostaną obiekty małej retencji. Kontynuowany jest też pomysł sadzenia łąk kwietnych i łanów słoneczników – w tym roku miejskie łąki zakwitły na powierzchni ponad 11 tys. m2. W ostatnim roku pięć nowych drzew w Lublinie otrzymało status pomnika przyrody oraz została rozpoczęta procedura objęcia ochroną prawną kolejnych 23 drzew, w tym w Starym Gaju. Miasto kontynuuje programy zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka, ochrony starodrzewu, a także równoważonego zarządzania trawnikami w ramach programu „Tu kosimy rzadziej”.

W ostatnim roku w ramach prac planistycznych podjęto działania zmierzające do ochrony terenów zielonych m.in. w rejonie ul. Rumiankowej, na północ od projektowanej ul. Zelwerowicza, przy ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Janowskiej, ul. Pliszczyńskiej, ul. Dębowej i Goździkowej, wąwozu wzdłuż linii kolejowej i Starego Gaju oraz w rejonie ulic Berylowej i Kwarcowej.

Ekologiczna komunikacja miejska

Lublin będąc liderem elektromobilnej rewolucji, wciąż stawia sobie wysoką poprzeczkę dla rozwoju transportu elektrycznego. Najlepszym przykładem jest przyjęta pod koniec lutego 2021 r. strategia rozwoju elektromobilności oraz realizowane inwestycje w tym zakresie. W Lublinie już teraz 30% pojazdów komunikacji miejskiej zasilanych jest energią elektryczną. Sam 2021 rok był dla Lublina ważnym momentem – 20 autobusów elektrycznych rozpoczęło obsługę liniową. Po finalizacji wszystkich dotychczasowych kontraktów na zakup autobusów elektrycznych, w 2023 roku lubelska flota będzie liczyć ich 39, w tym 7 przegubowych. Miasto w tym roku zakupiło 15 nowych trolejbusów przegubowych Solaris oraz podpisało umowę na zakup 7 autobusów elektrycznych przegubowych wraz z 4 ładowarkami o wartości 22,8 mln zł. W planach jest także zakup autobusu zasilanego wodorem wraz z instalacją do tankowania – w celu zapewnienia ciągłości dostaw wodoru podpisano już list intencyjny. W trosce o zdrowie użytkowników komunikacji miejskiej do 250 pojazdów zamówiono urządzenia do dezynfekcji powietrza. W 2021 roku w Lublinie został wdrożony nowy system biletu komunikacji aglomeracyjnej LUBIKA, umożliwiający m.in. płatności zbliżeniowe w kasowniku EMV czy wybór przez pasażera taryfy przystankowej.

Mikromobilność i bezpieczeństwo mieszkańców

Wiosną ruszył kolejny sezon Lubelskiego Roweru Miejskiego, tym razem w nowej formule, z 700 rowerami oraz 127 stacjami. System stał się częściowo całoroczny i otrzymał nowe funkcje – możliwość rezerwacji i postoju oraz zakupu abonamentu na wybrany okres. Lublin też, jako jedno z pierwszych miast w Polsce, wyznaczył parkingi dla hulajnóg. Obecnie na terenie miasta jest ich 100, w większości tworzą tzw. Strefy Mobilności. Buspasy przy ul. Grygowej, Fabrycznej, Lubelskiego Lipca '80, Muzycznej oraz Drogi Męczenników Majdanka stały się dostępne dla większej liczby pojazdów. 18 przejść dla pieszych oznakowano piktogramem przekreślonego telefonu komórkowego, mającym przypominać o zakazie korzystania ze smartfonów podczas przechodzenia przez jezdnię. Z kolei o bezpieczeństwo uczniów na przejściach dla pieszych dbało ponad 40 strażników ruchu drogowego w ramach projektu Bezpieczna Droga. We współpracy z Policją i Strażą Miejską w lubelskich szkołach realizowane są programy Stop Cyberprzemocy oraz Bezpieczna Szkoła. Został również powołany Oddział Szkolno-Profilaktyczny Straży Miejskiej, który zajmuje się działaniami informacyjno-edukacyjnymi i bezpieczeństwem uczniów.

Zrównoważone środowisko

Miasto kontynuuje walkę ze smogiem. Wysokość udzielonych w 2021 roku dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji wyniosła ponad 800 tys. zł. W 2021 roku Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego przekazał Straży Miejskiej dron wraz z osprzętem umożliwiającym m.in. kontrolę stanu powietrza oraz jakość paliw spalanych
w kotłach. Realizowane są liczne kampanie edukacyjne z zakresu czystości powietrza: „Wymień piec – zyskaj zdrowie”, „Miasto to też Twój dom – Masz wpływ na dobrą atmosferę”, gospodarki odpadami ZERO WASTE, czystości najbliższego otoczenia „Miasto to też Twój dom – dbaj o czystość Miasta”. Jednoczenie Miasto prowadzi liczne działania na rzecz ochrony zwierząt: „Pomóżmy dzikim zwierzętom”, „Uwaga jeże”, „Stop komarom! Witajcie jerzyki!, „Projekt Czynnej Ochrony Nietoperzy w Dolinie Bystrzycy”, „Zasiej sobie łąkę”, Akcja Sterylizacja, „Nie kupuj! Adoptuj!” czy ratowania żab podczas wiosennych migracji. Z terenu nieruchomości na terenie miasta usuwany jest azbest, a także od ubiegłego roku realizowany jest program „Złap deszczówkę”.

Przedsiębiorczy i akademicki Lublin

Trwają intensywne prace nad nową strategią rozwoju miasta – Strategią Lublin 2030. Wypracowany metodami partycypacyjnymi wspólnie z mieszkańcami dokument stanie się narzędziem zarządzania przyszłością miasta w perspektywie 10 lat. Obecnie strategia jest konsultowana z mieszkańcami.

Lublin aktywnie wspiera środowisko akademickie, czego przykładem są dwa nowe programy: Program Visiting Professors in Lublin i Program Wspierania Inicjatyw Akademickich. Tegoroczną nowością jest także konkurs Kreatywne Vouchery dla wspólnych projektów łączących przedsiębiorcę z sektora Kreatywnego oraz mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę.

Lublin aktywnie wspiera uczniów i studentów, prowadząc miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów, a także wspierając laureatów i finalistów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów. Na rok akademicki 2020/21 z miejskiego programu przyznano 454 stypendia, a łączna suma świadczeń wyniosła blisko 300 tys. zł. W miejskim programie stypendialnym dla studentów i doktorantów w 2021 r. stypendium naukowe dla wybitnie uzdolnionych studentów i doktorantów otrzymało blisko 47 studentów i 30 doktorantów. Całkowita kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów to około 830 tys. zł.

W tym roku została powołana również Rada Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina.

Nowe miejsca pracy

W Lublinie w ostatnim roku pojawili się nowi inwestorzy z sektora BSS, m.in. norweski Dignio, Blue Owl czy PKF BPO, czy też logistycznego, np. szwajcarski Transpartner Logistics. Zanotowano dynamiczny rozwój i wzrost zatrudnienia w spółkach z branży usług dla biznesu, czego przykładem mogą być firmy Sii, Asseco BS, Billennium, Concentrix, Phlexglobal, Lingaro czy też Makolab. Ambitne plany rekrutacyjne ogłosiły globalne marki, tj. Capgemini oraz Vistra.

W 2021 r. do użytkowania oddane zostały dwa duże A-klasowe projekty biurowe – G7 Inter Office oraz Wojciechowska 9B, które łącznie zwiększyły zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w mieście o blisko 19 tys. m2. Tym samym Lublin osiągnął poziom 228 tys. m2 powierzchni biurowej.

W sektorze przemysłowym działalność rozpoczął nowy zakład produkcyjny firmy Laboratoria Natury. Na powierzchni 7 tys. m2 znalazły się m.in. linie do produkcji suplementów, laboratorium, magazyny i biura. Nie mniej dynamicznie rozwija się SSE Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin. Działalność rozpoczęło już 69 z 72 zlokalizowanych tam przedsiębiorców. Liczba istniejących miejsc pracy wzrosła o 210.

W Lublinie znajduje się obecnie przeszło 230 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej. Powierzchnia ta wkrótce znacząco się powiększy za sprawą realizacji obiektu 7R Park Lublin, którego docelowa powierzchnia wyniesie ponad 100 tys. m2.

W realizacji oraz w przygotowaniu są kolejne projekty inwestycyjne takich spółek jak Euro-Opony, Aliplast, Gorbi, Multi-Offer, Europiek, Chemnovatic, Ball Packaging, Biomed, Borg, Bury, Cega, Biomaxima Centrum Metal Odczynniki Chemiczne, Galabeton, JTG, Medisept, Perła Browary Lubelskie. Ukończony został kolejny etap parku przemysłowego Panattoni Park Lublin III o powierzchni około 32 tys. mkw. Zakończony został również projekt Zadębie Logistics Center o powierzchni ok. 7 tys. m2.

Nowoczesne usługi społeczne

Miasto Lublin zapewnia wysokie standardy usług społecznych oraz stale rozszerza ich zakres. Jednym z priorytetów jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury mieszkaniowej. W ramach inwestycji TBS „Nowy Dom”, w dwóch nowo wybudowanych blokach przy ul. Składowej powstały 84 nowe lokale mieszkalne, z których połowa została przekazana na rzecz osób oczekujących na lokale komunalne. Udział środków pochodzących z budżetu Miasta Lublin wyniósł 3,9 mln zł. Miasto wniosło także kapitał w formie aportu gruntowego o powierzchni 0,71 ha.

W 2021 roku Miasto pozyskało środki na realizację programu „Kompleksowej opieki domowej” w zakresie opieki domowej, opieki wytchnieniowej (w formule dziennej i nocnej), usługi transportowe i pomoc w domowych czynnościach. Łączna wartość projektu to niemal 6,7 mln zł, w tym wkład własny miasta wyniesie ponad 1 mln zł. W ramach Programu „SOS dla Seniora”, czyli usługi teleopieki zakupiono łącznie 600 opasek alarmowych, z których skorzystało 676 osób. Nowoczesne usługi społeczne to również realizacja przez Miasto Lublin programu opieki wytchnieniowej finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej a także wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego.

W 2021 roku uruchomiono Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” – nowoczesny i specjalistyczny kompleks oferujący zarówno usługi dzienne z rehabilitacją (30 miejsc), jak i całodobowe (30 miejsc), osobom starszym, w szczególności z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi. Koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł niemal 15,3 mln zł, w tym wkład własny Miasta prawie 5,4 mln zł. Utworzono dwa kolejne Kluby Seniora w dzielnicy Czechów Północny oraz w dzielnicy Wieniawa. Obecnie Miasto Lublin dysponuje siecią 26 klubów senioralnych (20 klubów działa w ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia oraz 6 Klubów przy miejskich domach pomocy społecznej). W dzielnicach Miasta działa także 5 Punktów Opieki Domowej (w 2020 roku powstały 2 nowe Punkty Opieki Domowej w dzielnicach Czechów i Czuby Północne), zapewniające dowóz obiadów do miejsca zamieszkania – aktualnie z takiej pomocy korzysta blisko 200 seniorów. Zakończyła się także odbudowa po pożarze Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty – koszt odbudowy budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty to niemal 14 mln zł. W rozbudowanym budynku zostało uruchomione Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oferujące 24 miejsca pobytu całodobowego i 26 dziennego. Wartość budowy i wyposażenia Centrum wyniosła 7,86 mln zł.

Dla wsparcia mieszkańców w kryzysie został uruchomiony nowy Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny przy ul. Północnej, oferujący całodobowe, nieodpłatne wsparcie psychologiczne
i terapeutyczne w sytuacjach kryzysowych. Nowe mieszkanie interwencyjne oferuje łącznie 20 miejsc doraźnego, całodobowego schronienia. Przeorganizowano również całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci pozbawionych opieki rodziców, w bardziej kameralne i rodzinne formy. Na terenie Lublina obecnie funkcjonuje 20 takich placówek, łącznie z 242 miejscami.

Kontynuowana jest realizacja szeregu programów z zakresu polityki zdrowotnej dla seniorów osób dorosłych, dzieci i młodzieży m.in. w zakresie szczepień ochronnych, diagnozy wad wzroku czy profilaktyki otyłości. Prowadzone były również stałe działania związane z epidemią COVID-19, jak m.in. zorganizowanie miejskiego Punktu Szczepień Powszechnych w Hali Icemanii, prowadzenie infolinii dotyczącej szczepień oraz organizacja transportu na szczepienie dla osób niesamodzielnych, organizacja szczepień dla osób będących w kryzysie bezdomności oraz prowadzenie promocji szczepień. W 2021 roku przyjęto wiele strategicznych dokumentów Miasta Lublin z zakresu polityki społecznej obowiązujących do 2025 roku, a nawet 2030 roku, jak Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin 2021-2030.

Administracja i obsługa mieszkańców

W 2021 roku powstało nowe Biuro Obsługi Mieszkańców zlokalizowane przy ul. Wolskiej 11 z 5 stanowiskami obsługi. Prowadzona jest również stała rozbudowa e-usług i informatycznych udogodnień dla mieszkańców m.in. w zakresie geodezji i planowania przestrzennego (wypisy, wyrysy, wnioski do mpzp). Został też uruchomiony Contact Center dla mieszkańców. Miasto kontynuuje również realizację projektu oświatowego EDU-Lublin – budowy zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych, dzięki któremu wszystkie jednostki oświatowe, pracownicy, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice pracują oraz korzystają ze zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego 27 obszarów funkcjonalnych.

Prestiżowe nagrody Lublina

W najnowszym Rankingu Miast Zielonych „Forbesa” Miasto Lublin otrzymało 1. miejsce. Zostało docenione za wkład finansowy i zaangażowanie w tworzenie zielonych przestrzeni dla mieszkańców, w tym za realizację inwestycji w Parku Ludowym, a także za ogólne działania na rzecz ekologicznego miasta. Ekologiczne działania Lublina zostały docenione również w raporcie Europolis – zielone miasta, a także w ogólnopolskim konkursie Eco-Miasto w kategorii „Zrównoważony transport” m.in. za osiągnięcie 30% udziału taboru niskoemisyjnego we flocie transportu publicznego. W „Rankingu elektromobilnych miast” za wdrażanie rozwiązań przyjaznych dla elektromobilności i zrównoważonego transportu Lublin otrzymał wyróżnienie. Został również doceniony w Rankingu „Miast Przyjaznych dla Biznesu” Magazynu „Forbes”. Miasto Lublin zostało też, już po raz dziesiąty, „Samorządowym Liderem Edukacji”. Z kolei Prezydent Krzysztof Żuk otrzymał tytuł Samorządowca Roku 2020 przyznany przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, Nagrodę Polskiej Rady Ekumenicznej za szczególne zasługi na rzecz ruchu ekumenicznego, Medal Komisji Edukacji Narodowej za „szczególne zasługi dla oświaty i wychowania” oraz Medal Edukacyjny „Samorządowiec 30-lecia” w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji”.

Pliki do pobrania