W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Znamy projekt budżetu Lublina na 2018 r.

Znamy projekt budżetu Lublina na 2018 r.
15.11.201713:27

Ponad 2,16 mld zł wyniosą w 2018 roku dochody budżetu Miasta Lublin, niewiele więcej 2,28 mld zł to z kolei planowane wydatki. Z tej sumy planowane wydatki bieżące, z których m.in. finansowana jest oświata, kultura, sport, sprawy mieszkaniowe, czy pomoc społeczna wyniosą niemal 1,78 mld zł, a wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycje sięgną 498 mln zł (21,8% budżetu) w tym na zadania współfinansowane ze środków europejskich 350 mln zł. Deficyt budżetu miasta w przyszłym roku wyniesie 115 mln zł.

- Kontynuujemy rozwój Lublina, miasto jest w kulminacyjnym momencie realizacji projektów z udziałem środków europejskich. Pracujemy nad takim montażem finansowym by z jednej strony wykorzystać szansę jaką niosą środki europejskie, a z drugiej strony utrzymać wysoki poziom finansowania lubelskiej oświaty, zdrowia czy pomocy społecznej. - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca planowane dochody budżetu miasta wyniosą 6360 zł, wydatki budżetu miasta wyniosą 6699 zł, natomiast planowane wydatki majątkowe (przeznaczone na inwestycje) wyniosą 1463 zł (w projekcie budżetu miasta na 2017 r. stanowiły one odpowiednio 5942 zł, 6116 zł, 1231 zł).

Zadłużenie na koniec 2018 r. planowane jest w kwocie 1,45 mld zł i będzie związane z wzrostem liczby projektów realizowanych w ramach środków europejskich i koniecznością zapewnienia im niezbędnego montażu finansowego.


W 2018 roku realizowane będą m.in. zadania inwestycyjne drogowe współfinansowanie w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 tj. przebudowa ul. Szeligowskiego i ul. Choiny, skrzyżowanie ulic: Elsnera – Kompozytorów Polskich, budowa i przebudowa DW 835 tj. przebudowa ul. Abramowickiej do granic miasta, budowa drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską, budowa skrzyżowania ul. Diamentowej z ul. Krochmalną, zakończenie budowy nowego odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino, przebudowa Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej, przebudowa ul. Grygowej wraz z budową wiaduktów, przebudowa skrzyżowań ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Lotniczą oraz ul. Grabskiego i ul. Sulisławicką, przebudowa ronda Lubelskiego Lipca. Zadania te uzupełni rozbudowa systemu dynamicznej informacji przystankowej, biletu elektronicznego i zakup taboru.

Ze wsparciem środków europejskich realizowane będą także inwestycje: rewitalizacja deptaka, rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego, dokończenie budowy parku przy ul. Zawilcowej, dokończenie budowy żłobka przy ul. Zelwerowicza, rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie, budowa dwóch domów rodzinnych w formie ośrodków wsparcia przy ul. Kalinowszczyzna oraz budowa i wyposażenie stacji diagnostycznej w Zespole Szkół Samochodowych.

Ze środków własnych miasta realizowana będzie budowa szkoły podstawowej, przedszkola oraz domu kultury przy ul. Berylowej, budowa i przebudowa ulic: Firlejowskiej, Kasztanowej, Północnej, rozbudowa i modernizacja Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej.

Z udziałem środków zewnętrznych bezzwrotnych (FRKF, NFOŚiGW) realizowane będą m.in.: budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10, termomodernizacja budynków (SP 7, SP 25, ZS Energetycznych), bursy szkolnej nr1 i budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej.

W ramach dofinansowania z budżetu państwa przebudowany zostanie most na Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej oraz przebudowa ul. Rataja.

Miasto utrzymuje także wysoki poziom wydatków związanych z partycypacją społeczną. Środki na Budżet Obywatelski to 15 mln zł, Inicjatywę Lokalną 5 mln zł, Zielony Budżet 2 mln zł, a rezerwa celowa dla Rad Dzielnic wyniesie 3,5 mln zł.