W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Partnerzy Strategiczni

Europejskia Stolica Młodzieży

European Youth Forum

Ikea

Skende Shopping

Fundacja Sempre a Frente

Zasady MAM

Jak uzyskać grant w ramach MAM?

Miejski Aktywator Młodzieżowy (MAM) to realizowany w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023, program mikrograntów na działania społeczne i obywatelskie dla nieformalnych grup młodzieżowych, w całości finansowany ze środków budżetu Miasta Lublin.

*Nieformalna grupa młodzieżowa to np. grupa rówieśnicza.

W jakim terminie mogą być realizowane projekty?

Projekty mogą być realizowane od 01.07 do 15.11.2023 roku

Jakie projekty mogą być realizowane w ramach MAM?

W ramach Miejskiego Aktywatora Młodzieżowego mogą być realizowane projekty o tematyce społecznej i obywatelskiej, których pomysłodawcami są osoby w wieku od 10 do 30 lat, uczące się, studiujące, mieszkające lub pracujące w Lublinie.

Projekt społeczny cechuje się przede wszystkim tym, że jego celem jest wprowadzenie konkretnej zmiany w otoczeniu. Projekty społeczne realizuje się z ludźmi, zakładają one współpracę i zaangażowanie.

Projekt obywatelski nastawiony jest na zwiększenia zaangażowania ludzi w życie publiczne i sprawy obywatelskie.

Kto może złożyć wniosek?

Projekty w ramach programu mogą składać nieformalne grupy młodzieży w wieku od 10 do 30 lat (minimum 3 osoby) składające się z osób mieszkających, uczących się, studiujących bądź pracujących na terenie Lublina.

Co może zostać sfinansowane w ramach projektu?

Wydatki proponowane przez grupę młodzieżową, związane z realizacją projektu muszą być:

 • niezbędne do realizacji projektu; 
 • efektywne i racjonalne;
 • poniesione w terminie wskazanym w niniejszych zasadach współpracy, tj. od dnia podpisania porozumienia do dnia 15 listopada 2023 r. (wydatki poniesione przez projektodawcę poza wskazanym terminem nie będą uwzględniane);
 • prawidłowo udokumentowane;
 • określone w zaakceptowanym przez Fundację TEATRIKON budżecie projektu.

Jakie projekty nie mogą być realizowane w ramach MAM?

W ramach MAM nie mogą być realizowane projekty, które w szczególności:

 • zakładają zakup i spożywanie alkoholu i innych substancji szkodliwych;
 • mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie i życie uczestników;
 • mogą prowadzić do wykluczenia lub dyskryminacji, negują podstawowe wolności i prawa człowieka;
 • zakładają działania o charakterze politycznym lub religijnym;
 • mają charakter komercyjny.

W ramach MAM nie będą finansowane działania, które w ocenie komisji kwalifikują się do dofinansowania w ramach innych programów realizowanych przez Urząd Miasta Lublin np. Młodzież Inspiruje Dzielnice, Szkolny Budżet Obywatelski, Przestrzenie Kreatywne czy programy stypendialne.

Przykłady:

 • jeśli chcesz wydać płytę, zorganizować wernisaż czy koncert skorzystaj z dofinansowania w ramach programów stypendialnych np. stypendium na realizację młodzieżowego projektu z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury bądź z programu Młodzież Inspiruje Dzielnice;
 • jeśli chcesz stworzyć w swojej szkole przestrzeń kreatywną, służącą integracji uczniów, skorzystaj z programu: Przestrzenie kreatywne lub Szkolny Budżet Obywatelski;
 • jeśli chcesz zrealizować działanie skierowane tylko do osób uczących się w Twojej szkole skorzystaj z programu Szkolny Budżety Obywatelski.

Jakie koszty możesz zawrzeć w swoim projekcie?

Są to na przykład: honoraria za działania merytoryczne i obsługę przedsięwzięcia dla obsługi technicznej, instruktorów prowadzących warsztaty, twórców, artystów, konferansjerów, animatorów; zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu; koszty wynajmu przestrzeni na potrzeby realizacji projektu; wynajem infrastruktury technicznej wraz z obsługą na potrzeby realizacji projektu; koszty promocji projektu; koszty transportu materiałów i sprzętu (brak możliwości rozliczenia faktur za benzynę).

Koszty w ramach projektu mogą być rozliczane wyłącznie na podstawie faktur, faktur pro-forma, paragonów z NIP. W uzasadnionych wypadkach Fundacja może wyrazić zgodę na rozliczenie kosztów osobowych w oparciu o umowę o dzieło/zlecenie.

Wysokość dofinansowania w ramach Miejskiego Aktywatora Młodzieżowego

Przewiduje się przyznanie następujących grantów:

 • 4 mikro granty o wartości 500,00 zł każdy;
 • 6 małych grantów o wartości 1000,00 zł każdy;
 • 6 średnich grantów o wartości 2000,00 zł każdy;
 • 3 duże granty o wartości 5 000,00 zł każdy.

Jakie obowiązki będzie miała każda z nieformalnych grup młodzieżowych?

Każda z grup młodzieżowych powinna wyznaczyć lidera/liderkę który/która będzie pozostawać w stałym kontakcie z Fundacją „Teatrikon” we wszystkich kwestiach dotyczących realizacji projektu. Jeśli lider/liderka nie są osobami pełnoletnimi grupa ma obowiązek wyznaczyć dodatkowo opiekuna/opiekunkę – osobę pełnoletnią, która weźmie odpowiedzialność prawną za realizację projektu.

Grupa realizująca swój projekt zobowiązana jest stosować wskazane oznakowanie graficzne na wszystkich materiałach promujących projekt.

Członkowie grupy godzą się na rejestrację przebiegu projektu (foto, audio, video) przez osoby upoważnione przez Fundację „Teatrikon” oraz Urząd Miasta Lublin, a także dowolne i nieograniczone wykorzystywanie zarejestrowanych materiałów do celów promocyjnych i organizacyjnych MAM.

Po zakończeniu realizacji projektu (do 14 dni) grupa realizująca projekt zobowiązana jest do przygotowania (wg wzoru) sprawozdania z jego realizacji, do którego dołączyć należy wszelkie materiały dokumentujące jego przebieg np. fotografie.

Realizatorzy projektu ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w związku z realizacją projektu.

Zasady i tryb składania propozycji projektów do realizacji

Nabór wniosków odbywał się będzie od 08.05.2023 do 02.06.2023 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na granty.

Opis projektu należy wysłać przez formularz on-line (kliknij) do dnia 02.06.2023 roku.

Uwaga! Formularz nie daje możliwości zapisania treści i powrócenia do ich edycji później. Sugerujemy przygotować treść wniosku w dokumencie roboczym, a po zakończeniu prac nad projektem przekleić jego treść do formularza i wysyłać.

Zakończenie oceny i publikacja wyników

Fundacja „Teatrikon” zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag w wybranym do realizacji projekcie – w porozumieniu z grupą młodzieżową.

Od wyników naboru nie ma możliwości wniesienia odwołania.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 15 czerwca 2023 r.

Po tym terminie lista projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach programu zostanie opublikowana na stronie internetowej mlody.lublin.eu. W przypadku nadesłania dużej ilości projektów, możliwe jest przedłużenie terminu wyboru. Odpowiednia informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej mlody.lublin.eu.

Po wybraniu projektu zostanie zawarte porozumienie o realizacji projektu, pomiędzy Fundacją „Teatrikon” a grupą młodzieżową.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Do pobrania

Kalendarz wydarzeń

<

05.10.2023

>

Wrzesień 2023

Październik 2023

Listopad 2023

Grudzień 2023

Styczeń 2024

Luty 2024

Marzec 2024

Kwiecień 2024

Maj 2024

Czerwiec 2024

Lipiec 2024

Sierpień 2024

PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
28 29 30 31
1
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
30 31
1 2 3
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
27 28 29 30
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30 31
1 2 3
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
26 27 28 29
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4 5
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30
1 2
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
27 28 29 30 31
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30 31
1