W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Budżet Lublina na 2024 rok
15.12.202309:21

Dochody i wydatki budżetu Miasta Lublin w 2024 roku wyniosą 3,05 mld zł oraz 3,21 mld zł. W ramach planowanych wydatków bieżące stanowią kwotę 2,72 mld zł, na inwestycje miasto przeznaczy ponad 492 mln zł (15,35% wydatków ogółem). Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich to 92,2 mln zł. Blisko 32 mln zł trafi na realizację zadań w ramach projektu „Plan dla Dzielnic”, a 18,1 mln zł na Budżet Obywatelski Miasta Lublin. W 2024 roku rezerwa celowa Rad Dzielnic wyniesie 8,1 mln zł. Głosowanie nad uchwał budżetową odbyło się 15 grudnia podczas sesji Rady Miasta. W 2024 r., podobnie jak inne miasta, Lublin nie otrzyma należnej ustawowo subwencji rozwojowej.

Ze szczególna uwaga patrzymy na działania i realizację postulatów zgłoszonych przez mieszkanki i mieszkańców w czasie spotkań z cyklu Plan dla Dzielnic. W ramach różnych programów zapisanych w budżecie miasta zabezpieczyliśmy blisko 60 mln zł na działania w dzielnicach w 2024 roku. Poza "Planem dla dzielnic", który w przyszłym roku wyłoni strategie rozwoju dla każdej z części Lublina, utrzymujemy pozostałe narzędzia partycypacyjnego modelu zarządzania miastem. Przed nami również czas rozmów z nowym rządem o rozwiązaniach dotyczących finansowania samorządów. Ta perspektywa daje nadzieję na powrót do samodzielności finansowej polskich miast i odblokowanie środków inwestycyjnych z Unii Europejskiej. W nowym roku uruchomimy też Dworzec Lublin, który jest symbolem nowoczesnej metropolii – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W 2024 roku Miasto przeprowadzi szereg zadań w dzielnicach i będzie kontynuowało działania w ramach modelu demokracji partycypacyjnej. Na realizację wniosków mieszkanek i mieszkańców w ramach projektu „Plan dla Dzielnic”, Miasto przeznaczy 32 mln zł na dzielnicowe inwestycje, w sumie w latach 2024-2026 będzie to ponad 76 mln zł. W przyszłym roku ponad 18,1 mln zł trafi na realizację projektów Budżetu Obywatelskiego zarówno aktualnej 10. edycji BO (14,2 mln zł), jak i projektów z poprzednich lat. W ramach rezerwy celowej Rady Dzielnic otrzymają łącznie 8,1 mln zł (po 300 tys. zł na każdą z 27 dzielnic). Z kolei środki zarezerwowane na realizację projektów z Zielonego Budżetu wyniosą 1,6 mln zł, a z Inicjatywy lokalnej – 500 tys. zł.

W przyszłorocznym budżecie Lublin największe finansowanie mają zadania z zakresu edukacji w kwocie ponad 1,2 mld zł. Miasto po raz kolejny dołoży rekordowo ponad 240 mln zł do zadań, które w ramach subwencji oświatowej powinien sfinansować budżet państwa. Natomiast na realizację wszystkich zadań z zakresu oświaty, łącznie z finansowaniem wydatków inwestycyjnych zaplanowano blisko 470 mln zł ze środków własnych budżetu miasta.

W 2024 roku Miasto będzie kontynuowało inwestycje już realizowane lub te z pozyskiwanym dofinansowaniem zewnętrznym, m.in. ze środków UE czy programów krajowych. 

Największą kontynuowaną w przyszłym roku inwestycją drogową będzie budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 dofinansowana z Programu Inwestycji Strategicznych. Finansowanie otrzymała również budowa ulic Bliskiej i Skowronkowej oraz budowa przedłużenia ul. Węglarza i rozbudowa ul. Wallenroda. Środki trafią również na przebudowę kładki dla pieszych nad ul. Filaretów oraz rozbudowę ul. Samsonowicza. Budowa budynków mieszkalnych w os. Felin uzależniona jest od uzyskania dofinansowania zewnętrznego. W 2024 roku planowana jest przebudowa ulic: Zorza, Montażowej, Pogodnej, Pliszczyńskiej, Janowskiej i Budowlanej, budowa ul. Sławinek i przebudowa ul. Kruszynowej dofinansowana z Programu Inwestycji Strategicznych.

Przyszłoroczny budżet zapewni środki na dalszą realizację Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej, przebudowę boiska przy ZSO nr 5 przy ul. Rzeckiego, budowę hal sportowych przy ZSTK i przebudowę boisk przy SP nr 30, SP nr 31, SP nr 51 i SP nr 16 oraz budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej. Zaplanowano również budowę windy i łącznika w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych przy ul. Hirszfelda oraz środki na przygotowanie budowy sali gimnastycznej dla potrzeb SP nr 15 w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Termomodernizacje przejdą budynki IV i V LO dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych. W przyszłym roku opracowana zostanie dokumentacja na nową siedzibę Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, której budowa zaplanowana jest w latach 2025-2027. Natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublin zabezpieczono środki na przygotowanie oraz budowę nowych szkół i przedszkoli w dzielnicach Ponikwoda i Węglin Południowy

Pośród zaplanowanych wydatków budżet miasta rezerwuje środki na realizację wielofunkcyjnego obiektu sportowego z funkcją stadionu żużlowego. Kontynuowana będzie budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka. Przebudowany zostanie skwer Arcybiskupa Życińskiego i oficyna budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27

Przyszłoroczny budżet obejmuje także kontynuację Programu Ograniczania Niskiej Emisji i dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej, system hybrydowy lub poprzez budowę pompy ciepła.

Miasto będzie kontynuować realizację miejskich programów profilaktycznych i zdrowotnych: program opieki paliatywnej i hospicyjnej, program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych, program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65. roku życia, program w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych „Jedz z głową”, świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego, a także dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą in vitro.

W 2024 roku kontynuowane będą inicjatywy oraz programy kulturalne, sportowe, społeczne i obywatelskie w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży. Budżet miasta zabezpiecza również na działania związane z z ubieganiem się Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Ponadto, autopoprawką uwzględniającą 48 spośród 199 wniosków Radnych zgłoszonych podczas prac komisji nad projektem budżetu, wpisano do przyszłorocznego budżetu:

 • zwiększenie o kwotę 1 mln 120 tys. zł planowanych wydatków na Dworzec Lublin,
 • wyodrębnieniu z zadania „miasto kultury” (plan 2.100.000,00 zł) działań związany z Europejską Stolicą Kultury 2029 (dotacje) z kwotą 800.000,00 zł;
 • zwiększenie o kwotę 500 tys. zł planowanych wydatków na działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej z przeznaczeniem na organizację działań z zakresu integracji społeczności lokalnej i uchodźców – Przestrzeń „Baobab” oraz uruchomienie i funkcjonowanie Miejsca Aktywności Lokalnej w dzielnicy Sławinek
 • zwiększenie o kwotę 250 tys. zł planowanych wydatków związanych z kryzysem uchodźczym z przeznaczeniem na działania związane z funkcjonowaniem Spilno Lublin
 • zwiększenie o kwotę 150 tys. zł planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych na remont nawierzchni parkingu na terenie Szkoły Podstawowej nr 57;
 • ujęcie wydatków na udział uczniów szkół ponadpodstawowych w pilotażowym projekcie „Lublin-Edukacyjna Przyszłość IT” (500 tys. zł);
 • kontynuacja działań podjętych w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023, w tym: 200 tys. zł na granty oświatowe dla samorządów uczniowskich, dzielnice kultury – 100 tys. zł, dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” – 150 tys. zł oraz Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” – 150 tys. zł (poprzez zmniejszenie rezerwy na ten cel);
 • zwiększenie o kwotę 100 tys. zł wydatków na świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego;
 • zwiększenie o kwotę ponad 390 tys. zł planowanych wydatków na pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • zwiększenie o kwotę 112 tys. zł planowanych wydatków na działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach warsztatów terapii zajęciowej;
 • wprowadzenie środków na aktualizację „Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030” (150 tys. zł);
 • przeznaczenie 150 tys. zł dla animatorów sportu prowadzących zajęcia dla dzieci w okresie wakacyjnym w Szkole Podstawowej nr 30, Szkole Podstawowej nr 51, Szkole Podstawowej nr 50, Zespole Szkół nr 12 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5;
 • wprowadzenie środków w kwocie ponad 5,1 mln zł na realizację projektów oświatowych:
 • „Szkolne supermoce” (ponad 2,5 mln zł), „EU-geniusze z Lublina” (ponad 2,2 mln zł), „Profesjonalista w branży” - Akredytacja dla Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego (ponad 230 tys. zł), „EkoHarmonia-równowaga miedzy naturą a postępem” - Akredytacja dla XXIV Liceum Ogólnokształcącego (ponad 214 tys. zł).

W ramach zaplanowanej w projekcie budżetu miasta kwoty na remonty obiektów oświatowych uwzględniono środki na: remont niecki basenowej przy Szkole Podstawowej nr 28 (350 tys. zł), dostosowanie dodatkowych pomieszczeń wraz z wykonaniem węzła sanitarnego w celu powiększenia świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 47 (100 tys. zł), remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 29 (200 tys. zł), remont namiotu sportowego (wymiana pokrycia w namiocie sportowym) przy Szkole Podstawowej nr 31 (250 tys. zł) oraz likwidację zniszczonych tarasów okalających budynek Przedszkola nr 36 (50 tys. zł).