W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Założenia do projektu budżetu Miasta Lublin na 2023 r.

Założenia do projektu budżetu Miasta Lublin na 2023 r.
15.09.202213:02

Tak trudnego roku dla finansów Lublina jeszcze nie było. Przez rządowe zmiany w systemie podatkowym do miejskiej kasy wpłynie o blisko 300 mln zł mniej. Ubytek z roku na rok pogłębia się, w bieżącym roku przekroczył 200 mln zł, a w roku 2021 55 mln zł. Miasto szuka oszczędności, a jednocześnie cały czas stara się utrzymać dotychczasowy poziom usług dla mieszkańców.

– Rząd PiS bardzo głęboko sięga do kieszeni mieszkańców Lublina, zabierając lubelskim podatnikom aż 230 mln zł z budżetu na 2023 r. Te pieniądze powinny trafić na lubelskie szkoły i przedszkola, oświetlenie dróg i chodników, komunikację miejską, sprzątanie ulic, czy wsparcie osób w potrzebie, tymczasem zasilają budżet centralny. Działamy tak, by mieszkańcy nie odczuwali negatywnych konsekwencji polityki rządowej, jednak jest to coraz trudniejsze – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Poziom wydatków na oświatę i pomoc społeczną w 2023 r. zostanie utrzymany. Miasto będzie także kończyć realizowaną ze środków europejskich budowę Dworca Metropolitalnego i prowadzić inwestycje w dzielnicach. Utrzymane będą także projekty realizowane w ramach narzędzi partycypacyjnych: Budżet Obywatelski w puli 14 mln zł, Zielony Budżet, Inicjatywa lokalna i Program wsparcia ogrodów działkowych. Kontynuowane będą także działania zgłaszane w ramach realizacji Projektu „Plan dla Dzielnic” oraz wskazane przez Rady Dzielnic projekty finansowane z rezerwy celowej. 

– W obliczu obecnej sytuacji gospodarczej kraju, wysokiej inflacji, skutków Polskiego Ładu i dynamicznie zmieniających się stóp procentowych, a co za tym idzie znacznym spadkiem dochodów miasta o niemal 230 mln zł, naszym priorytetem będzie utrzymanie stabilności miejskich finansów, zapewnienie płynnego, bieżącego funkcjonowania Lublina oraz realizacja inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi miasta. Żeby nie doszło do drastycznych cięć wydatków na usługi i inwestycje potrzebujemy co najmniej kilkudziesięciu dodatkowych milionów złotych. Niestety, rekompensata dla samorządów przewidziana w Polskim Ładzie przewiduje pokrycie jedynie niewielkiej części utraconych przez miasto dochodów – 73 z 300 mln zł. Co więcej, 15% kwoty rekompensaty jest z góry przypisane na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, miasto nie może tą kwotą swobodnie dysponować na stale rosnące wydatki bieżące związane z usługami dla mieszkańców – mówi Lucyna Sternik, Skarbnik Miasta Lublin

Środki w przyszłorocznym budżecie mają trafić przede wszystkim na kontynuację lub zakończenie inwestycji będących już w fazie realizacji lub w trakcie opracowywania dokumentacji. Ponadto, w 2023 roku realizowane będą zadania, na które Lublin otrzymał dofinansowanie zewnętrzne, m.in. ze środków UE czy Programu Inwestycji Strategicznych.

Najważniejszą z inwestycji realizowanych ze środków europejskich jest Dworzec Metropolitalny, który ma zostać oddany do użytku mieszkańców Lublina i regionu wiosną 2023 r. Miasto będzie kupowało kolejne autobusy, w tym autobus wodorowy. Przebudowa czeka skrzyżowanie ul. ks. Jerzego Popiełuszki z ul. Bartosza Głowackiego. 

W ramach dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych realizowana będzie budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz przebudowa ul. Bliskiej i ul. Skowronkowej (częściowo dofinansowana ze środków z emisji obligacji przychodowych). Miasto złożyło także wniosek na budowę przedłużenia ul. Węglarza oraz rozbudowę i przebudowę ul. Konrada Wallenroda (również częściowe finansowanie z obligacji przychodowych). Emisja miejskich obligacji pozwoli także na rozbudowę
ul. Raszyńskiej. 

W 2023 roku planuje się także budowę sygnalizacji świetlnej oraz zatok autobusowych na skrzyżowaniu ulic: Józefa Franczaka „Lalka” – Skalskiego – Kazimierza Jagiellończyka oraz przebudowę sygnalizacji świetlnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Doświadczalnej i al. Witosa.

W ramach dofinansowania zewnętrznego realizowana będzie także budowa budynków mieszkalnych w os. Felin oraz budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej.

Ze środków własnych miasta realizowane będą zadania w ramach inicjatywy lokalnej: budowa ulic: Turystycznej i Hajdowskiej oraz ul. Siewierzan, a także przebudowa boiska przy ZSO nr 5.

Miasto będzie również szukało dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania na projekty przygotowane do realizacji, jak Błonia pod Zamkiem czy Park Nadrzeczny, m.in. z Krajowego Planu Odbudowy w momencie jego uruchomienia. 

– W związku z wysoką inflacją i prognozowanym uszczupleniem dochodów miasta związanym ze zmianami w systemie podatkowym w ramach programu Polski Ład w celu utrzymania stabilności finansów samorządowych jesteśmy zmuszeni skorygować stawki niektórych opłat i podatków – mówi Lucyna Sternik, Skarbnik Miasta Lublin

Tak będzie w przypadku podatku od nieruchomości. Mieszkaniec Lublina posiadający np. mieszkanie o powierzchni 60 m2 wraz z przynależnym gruntem 45 m2 zapłaci w przyszłym roku 14,25 zł więcej podatku niż w 2022 r., w przypadku domu jednorodzinnego o pow. 150 m2 , z garażem 25 m2 i działką o pow. 800 m2 będzie to w 2023 roku o 131,75 zł więcej niż w 2022 r. Bez zmian pozostaną stawki podatku od środków transportu.

Miasto utrzyma jednak dotychczasowe zwolnienia od podatku dla obiektów związanych z nową inwestycją tworzącą miejsca pracy oraz dla nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, w których realizowany jest remont lub prace konserwatorskie.

Opłata za pobyt w żłobku (ustalana na poziomie 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę) w związku z zapowiedzianym przez Rząd ustawowym zwiększeniem stawki minimalnego wynagrodzenia do 3.490 zł od 1 stycznia i 3.600 zł od 1 lipca 2023 roku, wyniesie odpowiednio 349 zł i 360 zł. O 10 zł miesięcznie wzrośnie opłata za pobyt w bursie. W 2023 roku, z uwagi na planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej za pracę, wzrosną stawki za godzinę usług opiekuńczych przyznawanych przez MOPR do poziomu 30 zł od stycznia do czerwca oraz 31 zł od lipca. Stawki specjalistycznych usług opiekuńczych będą podniesione do 31 zł od stycznia do czerwca oraz 33 zł od lipca.

Stawki opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych wzrosną o wskaźnik inflacji tj. o około 15,5%. Dodatkowo, planowane jest wprowadzenie dodatkowej opłaty z tytułu pochówku w kolumbarium. Opłaty za postój samochodów w strefie płatnego parkowania będą zgodne z uchwałą Rady Miasta Lublin z 8 września 2022 r, co oznacza ich zwiększenie o około 8 do 15% w zależności od podstrefy oraz długości parkowania oraz o 15% za w przypadku zajęcia lub dzierżawy pasa drogowego.

W 2023 roku będzie obowiązywała wprowadzona w sierpniu tego roku stawka bazowa czynszu lokalu mieszkalnego w wysokości 6,99 zł/m2 oraz stawka za najem socjalny lokalu w wysokości 1,38 zł/m2

Miasto nadal nie będzie pobierać opłaty targowej oraz opłaty za posiadanie psów. Opłaty za gospodarowanie odpadami, pobyt w przedszkolu oraz za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych również pozostaną na tegorocznym poziomie.

Kontynuowane będą działania oszczędnościowe i racjonalizujące wydatki bieżące z wykorzystaniem efektu skali poprzez zbiorowe zakupy dostaw i usług na potrzeby Urzędu Miasta Lublin i jednostek organizacyjnych miasta, w tym oświatowych. Nadal realizowane będą wdrożone w poprzednich latach rozwiązania takie jak: wspólne ubezpieczenie mienia Lublina czy wspólny zakup świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Od 1 stycznia 2023 roku zakłada się postulowane przez związki zawodowe podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek miejskich w wysokości średnio 500 zł/etat, przy założeniu, iż dla jednostek, w których podwyżka została wprowadzona w II półroczu 2022 roku, planowana podwyżka w 2023 roku zostanie pomniejszona o zrealizowaną już kwotę.