W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Otwarty konkurs ofert - Organizacja krajowego etapu konkursu Creative Business Cup

Otwarty konkurs ofert - Organizacja krajowego etapu konkursu Creative Business Cup
04.07.201811:22

Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2018 r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Termin składania ofert upływa w dniu 25 lipca 2018 r.

Rodzaj zadania:
Organizacja krajowego etapu konkursu Creative Business Cup w celu wyłonienia startupu, który weźmie udział w międzynarodowym finale w Kopenhadze w dniach 26-27 listopada 2018 r.

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 20 000,00 zł.

Warunki realizacji zadania:

  • ogłoszenie naboru pomysłów biznesowych na platformie YouNoodle (dostęp do platformy zapewnia fundacja Creative Business Cup);
  • powołanie komisji oceniającej złożonej z co najmniej 3 branżowych ekspertów (w tym jednego przedstawiciela Miasta Lublin), odpowiedzialnej za wyłonienie zwycięzcy etapu krajowego oraz zapewnienie, że jurorzy są zaznajomieni z narzędziem dostępnym na platformie YouNoodle pozwalającym na przeprowadzenie oceny uczestników;
  • korzystanie z platformy YouNoodle w celu zarządzania wszelkimi aspektami konkursu na szczeblu krajowym oraz powiązanymi z nim działaniami, w tym:

a) bieżącego monitorowania i dokonywania oceny zgłoszeń startupów;
b) wyznaczenia jurorów mających dokonać oceny zgłoszonych przez startupy pomysłów biznesowych;
c) zapewnienia, aby wszystkie zgłoszenia zostały przesłane na platformę (w języku angielskim) w wyznaczonych terminach;
d) wyłonienie co najmniej 15 profesjonalnych startupów, które wezmą udział w finale krajowym;

  • zapewnienie, iż sesje pitchingowe podczas finału konkursu zostaną przeprowadzone w języku angielskim;
  • organizacja finału konkursu w odpowiednim pomieszczeniu z miejscem na prezentację uczestników oraz oddzielnym pomieszczeniem dla komisji oceniającej;
  • zapewnienie funduszy na pokrycie wszystkich kosztów związanych z udziałem Zwycięzcy Krajowego w Światowym Finale CBC w Kopenhadze (lot do i z Kopenhagi, zakwaterowanie podczas Światowego Finału, transport na miejscu, posiłki itp.). Jeżeli Zwycięzca Krajowy zgłosi do udziału w Światowym Finale 2 osoby tworzące startup, należy zapewnić fundusze na pokrycie kosztów wyjazdu dla dwóch osób;
  • promocja konkursu na szczeblu krajowym w ramach ekosystemu startupowego;
  • pozyskanie do współpracy co najmniej 5 partnerów zajmujących się wspieraniem przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów prowadzących działania na terenie miasta Lublin;
  • bieżąca współpraca z Miastem Lublin, w tym:

a) zapewnienie miejsca w komisji oceniającej dla przedstawiciela Miasta Lublin;
b) przekazywanie informacji nt. postępów w organizacji wydarzenia, w tym wycinków prasowych, postów i informacji dotyczących frekwencji;
c) kontakt z przedstawicielem Miasta w celu konsultacji nt. zgodności podejmowanych działań z wytycznymi CBC;

  • przestrzeganie wytycznych dotyczących kreowania marki i działań promocyjnych CBC, w tym wytycznych stanowiących, że:

a) CBC jest wyłącznym posiadaczem wszelkich praw własności intelektualnej dotyczących nazwy "Creative Business Cup" (oraz jej akronimu), a także wszystkich znaków towarowych, znaków usługowych, logotypów, nazw marek, oznaczeń firmowych i nazw domen wykorzystywanych w związku z wszystkimi wydarzeniami i działaniami podejmowanymi w ramach Creative Business Cup;
b) logotyp lub nazwa Creative Business Cup muszą być uwzględnione we wszystkich materiałach wizerunkowych i promocyjnych, reklamach oraz innych materiałach odnoszących się do Creative Business Cup. Logotyp CBC nie może być zmieniany bez uprzedniej pisemnej zgody CBC;
c) logotyp powinien być wykorzystywany w połączeniu z nazwą wydarzenia;
d) w żadnym wypadku nie należy zmieniać wyglądu logotypu CBC bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody CBC;
e) w przypadku wykorzystywania logotypu CBC na stronach internetowych (w połączeniu z nazwą wydarzenia) należy go umieścić w nagłówku lub na głównym pasku nawigacyjnym strony;
f) w przypadku wykorzystywania logotypu CBC w korespondencji dotyczącej wydarzenia logo CBC (w połączeniu z nazwą zdarzenia) należy umieścić w nagłówku każdej strony.
eksponowanie roli Miasta Lublin jako Partnera Krajowego Creative Business Cup.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin