W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Otwarty konkurs ofert - Realizacji materiału filmowego o rozwoju współpracy podmiotów w ramach Klastra Lubelska Medycyna oraz o członkach klastra oraz przygotowanie i egzekucja strategii promującej Klaster Lubelska Medycyna w mediach

Otwarty konkurs ofert - Realizacji materiału filmowego o rozwoju współpracy podmiotów w ramach Klastra Lubelska Medycyna oraz o członkach klastra oraz przygotowanie i egzekucja strategii promującej Klaster Lubelska Medycyna w mediach
17.09.201910:35

Prezydent Miasta Lublin na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

I. Tytuł zadania publicznego:
Realizacji materiału filmowego o rozwoju współpracy podmiotów w ramach Klastra Lubelska Medycyna oraz o członkach klastra oraz przygotowanie i egzekucja strategii promującej Klaster Lubelska Medycyna w mediach, w szczególności w mediach społecznościowych z wykorzystaniem przygotowanego materiału filmowego.

II. Warunkiem realizacji zadania jest zapewnienie:

1) sprzętu służącego do sporządzenia materiału filmowego w technologii HD, w tym jednego filmu o długości min. 5 min., maks. 7 min. oraz wersji skróconej filmu o długości maks. 3 minut;

2) scenariusza filmu;

3) pisemnej zgody osób występujących w materiale filmowym na rozpowszechnianie ich wizerunku;

4) opracowanie materiału w technologii HD;

5) tłumaczenie filmu na język angielski;

6) przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz wyrażenie zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do materiału filmowego na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania, jego części albo fragmentów, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, a także w zakresie:

- zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych;

- zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w telewizji;

- zwielokrotniania i wykorzystania w reklamie;

- wprowadzania do pamięci komputera, zapisywania w pamięci trwałej komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych (uploading, downloading);

- zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych;

- zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, w tym upubliczniania w sieci internetowej w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie dzieła przez każdego z użytkowników sieci publicznej;

- digitalizacja;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowania, jego części albo fragmenty utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, dzierżawa, leasing lub inne formy odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z opracowania graficznego, wprowadzenie do pamięci komputera i wyświetlanie na stacjonarnych lub przenośnych urządzeniach elektronicznych (a w szczególności na komputerach PC, notebookach, padach, innych urządzeniach przenośnych, ekranach telefonów komórkowych, tablicach reklamowych, ekranach kinowych, wielkoformatowych ekranach), wprowadzenie do sieci informatycznej;

c) w zakresie rozpowszechniania opracowań, ich części lub fragmentów w sposób inny niż określony w pkt. a i b powyżej: publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publiczne udostępnianie opracowania graficznego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, przy czym rozpowszechnienie Klipu, jego części albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji, niezależnie od sposobu ich realizacji
i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana;

d) innych polach eksploatacji – w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

7) koncepcji promocji Klastra Lubelska Medycyna z wykorzystaniem przygotowanego materiału filmowego w mediach, w szczególności w mediach społecznościowych;

8) przeprowadzenie kampanii promocyjnej Klastra Lubelska Medycyna z wykorzystaniem przygotowanego materiału filmowego w mediach, w szczególności w mediach społecznościowych.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin