W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Informacja o ofertach, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym oraz o wyniku oceny formalnej tych ofert

Informacja o ofertach, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym oraz o wyniku oceny formalnej tych ofert
12.02.202012:15

Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin podaje do wiadomości informację o ofertach złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r. obejmującego prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym wraz z informacją o wyniku oceny formalnej tej oferty dokonanej przez komisję konkursową w dniu 12 lutego 2020 r.

W ogłoszonym w dniu 15 stycznia 2020 r. otwartym konkursie ofert na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego wpłynęły łącznie 2 oferty złożone przez:

1. Stowarzyszenie Promocji Kultury na Rzecz Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych "DZIESIĄTA" z siedzibą w Lublinie przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 23/13,
2. Fundację Instytut Białowieski z siedzibą w Białymstoku przy ul. Rumiankowej 14/4.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej:

1. Oferta Stowarzyszenia Promocji Kultury na Rzecz Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych "DZIESIĄTA" uzyskała pozytywną ocenę formalną,
2. Oferta Fundacji Instytut Białowieski uzyskała negatywną ocenę formalną.

Facebook Obywatelski Lublin