W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Informacja o ofertach, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje w 2020 r. zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym oraz o wyniku oceny formalnej tych ofert

Informacja o ofertach, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje w 2020 r. zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym oraz o wyniku oceny formalnej tych ofert
24.03.202015:17

Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin podaje do wiadomości informację o ofertach złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r., obejmującego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym wraz z informacją o wynikach oceny formalnej tych ofert dokonanej przez komisję konkursową w dniu 24 marca 2020 r.

W ogłoszonym w dniu 3 marca 2020 r. otwartym konkursie ofert na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego wpłynęło 2 oferty złożone przez:

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „con amore” z siedziba w Lublinie przy ul. Róży Wiatrów 9.

2. Fundację Instytut Białowieski z siedzibą w Białymstoku przy ul. Rumiankowej 14/4.

W wyniku przeprowadzonej ceny formalnej:

1. oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „con amore” uzyskała pozytywną ocenę formalną,

2. oferta Fundacji Instytut Białowieski uzyskała negatywną ocenę formalną.

Facebook Obywatelski Lublin