W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs ofert na powierzenie realizacji działań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017 r.

Konkurs ofert na powierzenie realizacji działań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017 r.
16.03.201715:10

Prezydent Miasta Lublin działając podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) ogłasza konkurs ofert na realizację w 2017 r. działań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017 r. w ramach:

    Obszaru 1 – Promocja zdrowia, Zadania I – Edukacja zdrowotna:
        Działania II – Prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież.
    Obszaru 2 – Profilaktyka:
        Zadania I – Profilaktyka uniwersalna:
            Działania IV – Prowadzenie działań mających na celu kształtowanie postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia z zastosowaniem zajęć informacyjno - edukacyjnych oraz rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży.
            Działania V – Realizacja programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów.
        Zadania II – Profilaktyka selektywna:
            Działania II – Realizacja programów i działań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka.
    Obszaru 3 – Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa, Zadania VIII - Reedukacja osób, które prowadziły pojazdy, będąc pod wpływem alkoholu:
        Działania I –  Prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu zmniejszenie ryzyka prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2017 r.

Wszelkie informacje na temat konkursu ofert dostępne są w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 oraz telefonicznie pod numerem 81 466 3400.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin