W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs ofert na powierzenie realizacji działań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017 r.

Konkurs ofert na powierzenie realizacji działań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017 r.
16.03.201711:11

Prezydent Miasta Lublin na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji działań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017 r. zawartych w ramach:

    Obszaru 1: Promocja zdrowia, Zadania I: Edukacja zdrowotna, obejmującego:
        Działanie V: Realizacja programów dla rodziców, w tym warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy,
        Działanie VI: Realizacja programów radzenia sobie z emocjami i z zachowaniami agresywnymi, budowania relacji interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów.
    Obszaru 2: Profilaktyka, Zadania II: Profilaktyka selektywna, obejmującego Działanie IV: Realizacja programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
    Obszaru 3: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa, w tym:
        Zadania IV: Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym, obejmującego Działanie I: Realizacja programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym, w tym realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików prowadzonych w formie poradnictwa indywidualnego i terapii grupowej,
        Zadania V: Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym, obejmującego Działanie I: Prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie.

Działania, których dotyczy niniejszy konkurs ofert, wpisują się w cel operacyjny Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 dotyczący Profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. 

Termin składania dokumentów: 29-03-2017

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin