W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs ofert na powierzenie realizacji działań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017 r.

Konkurs ofert na powierzenie realizacji działań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017 r.
16.03.201715:15

Prezydent Miasta Lublin działając podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. działań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017 r., w tym w ramach:

Obszaru 3 – Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna  i zawodowa.

Zadania I – Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń  w zakresie leczenia uzależnia od alkoholu.

Działania I – Realizacja programów rozszerzających gwarantowane świadczenia podstawowe prowadzone przez podmioty lecznicze.

Zadania II – Poszerzenie i udoskonalenie ofert leczenia uzależnienia od alkoholu, w tym o programy ograniczania picia alkoholu oraz popularyzowanie metod mających naukowo dowiedzioną skuteczność.

Działania I – Realizacja programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu.

Działania II – Realizacja programów dla osób z problemem alkoholowym mających na celu motywowanie do utrzymywania trzeźwości oraz ograniczania indywidualnych i społecznych skutków choroby.

Zadania III – Wspieranie działalności środowisk abstynenckich.

Działania I – Wspomaganie procesu rehabilitacji poprzez organizację wyjazdów i imprez profilaktycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

Działania II – Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego i/lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie.

Zadania IV – Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym.

Działania I – Realizacja programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym, w tym realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików prowadzonych w formie poradnictwa indywidualnego i/lub terapii grupowej.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2017 r.

Wszelkie informacje na temat konkursu ofert dostępne są w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 oraz telefonicznie pod numerem 81 466 3400.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin