W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r.

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r.
04.02.201915:19

Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r. obejmujących:

  •     realizację programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
  •     realizację działań pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików,
  •     prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz terapii indywidualnej i grupowej dla ofiar przemocy w rodzinie.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2019 r. do godz. 1530.

Przed przystąpieniem do sporządzania oferty na powierzenie realizacji zadania należy dokładnie zapoznać się z tekstem ogłoszenia o konkursie ofert oraz wzorem formularza wyżej wymienionej oferty.

Wszelkie informacje na temat konkursu ofert można uzyskać w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 20 w Lublinie oraz telefonicznie pod numerem: 81 466 3411

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin