W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań oraz działań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin w 2019 r.

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań oraz działań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin w 2019 r.
01.02.201915:20

Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań oraz działań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin w 2019 r. obejmujących:

 1.     upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych skierowane do różnych grup docelowych,
 2.     upowszechnianie wiedzy w zakresie pozamedycznego stosowania środków leczniczych,
 3.     doskonalenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych oraz umiejętności i podejmowania interwencji profilaktycznej,
 4.     szkolenie różnych grup zawodowych w zakresie uzależnień od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz skutecznych interwencji, programów profilaktycznych i leczniczych,
 5.     realizację programów profilaktycznych na różnych poziomach edukacji,
 6.     rozwijanie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych,
 7.     profilaktykę adresowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z uwzględnieniem czynników chroniących i czynników ryzyka używania,
 8.     działalność streetworkerów w miejscach o zwiększonym ryzyku używania substancji psychoaktywnych,
 9.     działalność partyworkerów w miejscach o zwiększonym ryzyku na kontakt z narkotykami (kluby, dyskoteki, imprezy, miejsca rekreacji),
 10.     realizację działań dla osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny oraz dla członków ich rodzin,
 11.     realizację programów skierowanych do dzieci i młodzieży narażonych na czynniki ryzyka,
 12.     realizację programów wczesnej interwencji skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka, ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym,
 13.     realizację działań adresowanych do osób wysoce narażonych na czynniki ryzyka, w szczególności używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób szkodliwy,
 14.     redukcję szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, obejmująca również działalność edukacyjną, informacyjną w zakresie zakażenia HIV, HBV, HCV oraz testowanie w kierunku zakażeń krwiopochodnych HIV, HBV, HCV,
 15.     rozwijanie dostępu do leczenia ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych,
 16.     programy postrehabilitacyjne umożliwiające powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonym procesie leczenia lub osób, które nie ukończyły terapii lecz utrzymują abstynencję.

Termin składania ofert do dnia 14 lutego 2019 r.

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są w Wydziale Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20, pok. 403 oraz pod numerem tel. 81 466 3413.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin